Економіка

Інвестиційне кредитування: Навч. посіб.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрушків І.П., Бучко І.Є.
Назва мовою оригіналу: Інвестиційне кредитування: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН
ISBN: 9786170700643
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2013
Видавництво: Знання
Сторінок: 227
Оправа: Тверда

Найкраща ціна у книгарні "Абзац" за адресою:

01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору)

ст. м."Золоті ворота", тел. (044)581-15-68, 238-82-66,

або на сайті: www.znannia.com.ua

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………………………………………...        7

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ”…………….      8

Розділ 1. МОТИВАЦІЯ, СУТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО

           ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ…………………………………………………………      13

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ……………    13

Тема 2. БАНКІВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ………………………………….       30

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ………     42

Тема 4. БАНКІВСЬКА ЕКСПЕРТИЗА Й ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ……………………………………………...       59

Розділ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ………………………………..    100

Тема 5. ДЕРЖАВНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ……………………………………….   100

Тема 6. СПОЖИВЧЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ………………………………………  111

Тема 7. ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОСТІ…………….     122

Тема 8. ЛІЗИНГ ЯК СПОСІБ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ……………………...    147

Розділ 3. ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ              ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ…………………………………………………………..         160

Тема 9. ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ…………………………………………….      160

Тема 10. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ…………….    173

Теми рефератів, доповідей і контрольних робіт…………………………………………………………     205

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення………………………………………………………     205

Тестові завдання……………………………………………………………………………………………..        206

Список літератури…………………………………………………………………………………………..        207

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ…………………………………………..      209

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ

           “ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ” …………………………..……………………………..        211

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ………………………………………………………………………………….       213

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК………………………………………………………………………..       222

 

Розділи в тематичному каталозі:

Фінансовий менеджмент: Підручник.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Шелудько В.М.
Назва мовою оригіналу: Фінансовий менеджмент: Підручник. — 2-ге вид., стер. Затверджено МОН
ISBN: 9786170700254
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2013
Видавництво: Знання
Сторінок: 375
Оправа: Тверда

Найкраща ціна у книгарні "Абзац" за адресою:

01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору)

ст. м."Золоті ворота", тел. (044)581-15-68, 238-82-66,

або на сайті: www.znannia.com.ua

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Вступ до фінансового менеджменту……………………………… 9

Розділ 2. Фінансові ресурси підприємства…………………………………..  21

Розділ 3. Активи підприємства…………………………………….………..    49

Розділ 4. Формування і розподіл прибутку……………………………..….    81

Розділ 5. Фінансова звітність підприємства…………………………..……  110

Розділ 6. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства…….  142

Розділ 7. Оцінка інвестицій……………………………………………………188

Розділ 8. Управління фінансовими вкладеннями…………………………. 218

Розділ 9. Управління капіталом……………………………………………….240

Розділ 10. Управління оборотними активами……………………………… 278

Розділ 11. Управління капіталовкладеннями……………………………… 303

Розділ 12. Фінансове планування……………………………………………. 337

Література………………………………………………………………………..369

Покажчик……………………………………………………………………….. 372

Розділи в тематичному каталозі:

Фінансовий ринок: Навч. посіб.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Шкварчук Л.О.
Назва мовою оригіналу: Фінансовий ринок: Навч. посіб. Рекомендовано МОН
ISBN: 9786170700957
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2013
Видавництво: Знання
Сторінок: 382
Оправа: Тверда

Найкраща ціна у книгарні "Абзац" за адресою:

01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору)

ст. м."Золоті ворота", тел. (044)581-15-68, 238-82-66,

або на сайті: www.znannia.com.ua

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………………………9

Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ       ФІНАНСОВОГО РИНКУ……………………………………………………………………….11

Глава1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ..11

Глава 2. РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ……………………………………..19

Глава 3. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ………………………………………………………34

Глава 4. ОСНОВИ ПОРТФЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ………………………………………………..49

Частина ІІ. КРЕДИТНИЙ РИНОК…………………………………………………………….…….65

Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ……………….…..65

Глава 6. ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТНОГО РИНКУ……………………………………...…94

Частина ІІІ. ВАЛЮТНИЙ РИНОК…………………………………………………………….…..128

Глава 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ……………….….128

Глава 8. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ………………………………………………………………148

Частина ІV. ФОНДОВИЙ РИНОК…………………………………………………………………167

Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДОВОГО РИНКУ…………………………………………..167

Глава10. ПАЙОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ…………………………………………………………198

Глава11. БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ………………………………………………………..224

Глава12. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ………………………………………………………..252

Глава13. УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ…………………………………………….268

Глава14. ІНФРАСТРУКТУРНІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ…………………304

Глава15. ФОНДОВІ ІНДЕКСИ ТА РЕЙТИНГИ…………………………………………...320

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………………………..350

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………356

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ………………………………………………………………………………382

Розділи в тематичному каталозі:

Страхування. Електронний посібник. (СD.)

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ткаченко Н. В.
Назва мовою оригіналу: СТРАХУВАННЯ. (ЕЛЕКТРОНИЙ ПОСІБНИК, НА СD.)
ISBN: 978-966-35110-2-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2007
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Оправа: Тверда

Код СD у  видавництві Л12032

Навчальний посібник з дисципліни «Страхування» охоплює 12 тем, у яких послідовно розглядаються: сутність та класифікація страхування; організація, функціонування страхових компаній та страхового ринку; основи особового, майнового страхування, страхування відповідальності та перестрахування; фінансові аспекти діяльності страхових компаній. Матеріал поданий у вигляді ключових понять з кожної теми. З метою забезпечення самоконтролю в посібнику наведені тести та відповіді до них.    Посібник допоможе у засвоєнні теоретичних знань та формуванні практичних навичок у галузі страхування. Розрахований посібник на студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами страхування.

 ЗМІСТ

Вступ.

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ.

ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ.

Тема 3. Страхові ризики та їхня оцінка.

ТЕМА 4. СТРАХОВИЙ РИНОК.

ТЕМА 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ.

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ТЕМА 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ.

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

ТЕМА 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ.

ТЕМА 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА.

ТЕМА 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ.

Відповіді до тестів.

Література.   Додатки. 

Розділи в тематичному каталозі:

Соціологія управління та організацій.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Димитрова Л. М.
Назва мовою оригіналу: СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ.
ISBN: 966-622-176-4
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2005
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 128
Оправа: М'яка

Код книги у  видавництві Л12030

Здійснено синтез двох галузевих соціологій – соціології управління та соціології організацій, які базуються на спільних законах, принципах, методах управління. Розглянуто суб’єкти та об’єкти управління, закони й закономірності їх взаємодії.   Навчальний посібник складено на основі робочої навчальної програми для студентів вищих навчальний закладів.

 ЗМІСТ.

Передмова. Вступ.

Глава 1. Історичні етапи становлення та розвитку управлінської думки.

Глава 2. Управління як соціальне явище.

Глава 3. Природа та параметри організації.

Глава 4. Основні завдання організації.

Коротка антологія управлінської думки.

Модульний контроль та методичні вказівки до його проведення.

Тематика контрольних для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Адміністративний менеджмент " і "Соціальна робота."

Основні питання до іспиту.

Тематика курсових робіт.

Список рекомендованої літератури.

Розділи в тематичному каталозі:

Законодавство України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В.
Назва мовою оригіналу: Законодавство України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць.
ISBN: 978-966-2609-49-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 335
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12105

Розділи в тематичному каталозі:

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Дей М.О., Переверзєва О.С., Єдгарова І.В., Куртинець М.І.
Назва мовою оригіналу: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференц
ISBN: 978-966-2609-45-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 270
Оправа: Тверда

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12103

Розділи в тематичному каталозі:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол. Шемшученко Ю.С., Бошиць-кий Ю.Л., Чернецька О.В.
Назва мовою оригіналу: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
ISBN: 978-966-2609-52-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 446
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12110

Розділи в тематичному каталозі:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред.кол. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. Левківська Г.П., Короленко М.П., Дей М.О., Тростюк З.А., Бевз С.І.
Назва мовою оригіналу: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції.
ISBN: 978-966-2609-41-7
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 514
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12102

Розділи в тематичному каталозі:

ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол. Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Ващук О.М.
Назва мовою оригіналу: ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції.
ISBN: 978-966-2174-20-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 300
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12101

Розділи в тематичному каталозі:

Теорія бухгалтерського обліку.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Білоусько В. С., Беленкова М. І.
Назва мовою оригіналу: ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.
ISBN: 978–966–96798–3–3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2010
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 401
Оправа: М'яка

Код книги у  видавництві Л12034

Системно, згідно з програмою курсу "Теорія бухгалтерського обліку" висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певною мірою викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності. Підготовлено відповідно до програми курсу „Теорія бухгалтерського обліку" , з кожного модуля наведено завдання для лабораторио-практичних занять і самостійної роботи, а також питання для самоконтролю.  Призначено для студентів зі спеціальностей „Облік і аудит", „Менеджмент організацій". „Економіка підприємств" та слухачів Інституту післядипломної освіти.

 Зміст

Передмова

ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУПЕРЕДМОВА

1.Загальна характеристика і функції господарського обліку.  2Предмет і метод бухгалтерського обліку.  3.Бухгалтерський баланс.  4.Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.  5.Оцінка і  калькуляція.  6.Система рахунків і відображення в них господарських операцій.  7.Методологія обліку основних господарських процесів.  8.Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.  9.Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.  10.Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.  11.Основи бухгалтерської звітності.  12.Основи організації бухгалтерського обліку.

Модуль (тема) 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ1.1. Загальні положення.  1.2. Характеристика господарського обліку, його виникнення та розвиток.  1.3. Види господарського обліку та їх методологічна єдність.  1.4. Вимірники, що застосовуються в обліку.  1.5. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  1.6. Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку.  1.7. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Модуль (тема) 2. ПРЕДМЕТ 1 МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 2.1.Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку.  2.2. Господарські активи (засоби), джерела їх утворення як об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація.  2.3. Класифікація господарських активів (засобів виробництва) та джерел їх утворення за економічним призначенням і ознаками).  2.4. Класифікація господарських активів (засобів) за складом і розміщенням і за джерелами їх утворення.  2.4.1 Класифікація господарських активів (засобів) за складом і розміщенням.  2.4.2. Класифікація господарських активів (засобів) за джерелами їх утворення (класифікація джерел господарських активів).  2.5.Загальна характеристика господарських процесів.  2.6.Загальна характеристика та елементи методу бухгалтерського обліку. 

Модуль (тема) 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. 3.1.Бухгалтерський баланс, його зміст і будова.  3.2. Структура бухгалтерського балансу.  3.3. Зміни в бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціями (типи змін у балансі)

Модуль(тема)4 СИСТЕМА РАХУНКІВ І ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. 4.1.Суть, призначення та будова рахунків бухгалтерського обліку.  4.2. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку господарських активів (активні) і джерел їх утворення (пасивні). Особливості активно-пасивних рахунків і рахунків господарських процесів.  4.3.Подвійний запис (подвійне відображення, його суть і значення.  Кореспонденція рахунків. Прості і складні кореспонденції рахунків.  4.4. Хронологічна і систематична реєстрація господарських операцій в бухгалтерському обліку. 4.5. Суть і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки.  4. 6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

Модуль (тема) 5. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 5.1.План рахунків бухгалтерського обліку — основа організації обліку на підприємствах.  5.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.  5.2.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.  5.2.2 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою. 

Модуль (тема) 6. ОЦІНКА ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ. 6.1.Оцінка і калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку, їх суть і характеристика.

Модуль (тема) 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ. 7.1. Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів і значення відокремленого відображення їх у бухгалтерському обліку. 7.2. Суть, характеристика та особливості обліку процесу постачання. 7.2.1.Особливості обліку придбання (купівлі) предметів праці (оборотних засобів)  7.2.2. Особливості обліку придбання основних засобів.  7.3.Методологія обліку процесу виробництва.  7.3.1. Суть і характеристика процесу виробництва, витрати на виробництво та їх класифікація.  7.3.2.Характеристика рахунків для обліку витрат і виходу продукції. Особливості бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції.  7.3.3. Відображення на рахунках одержаної продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Калькуляція виробничої собівартості продукції, робіт і послуг.  7.4. Суть, характеристика та особливості відображення в поточному обліку процесу реалізації.

Модуль (тема) 8. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 8.1 .Загальні поняття про документи та бухгалтерську документацію.  8.2. Класифікація документів.  8.3.Реквізити бухгалтерських документів. Порядок оформлення та опрацювання бухгалтерських документів. 8.4. Документооборот та його організація. Організація зберігання документів259

Модуль '(тема) 9. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 9.1. Суть і значення інвентаризації.  9.2. Види інвентаризації. 9.3. Порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації.

Модуль (тема) 10. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 10.1.Регістри бухгалтерського обліку. їх суть, призначення, види і форми. Способи і техніка запису в облікові регістри.  10.2. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обджу.  10.3.Форми бухгалтерського обліку і їх історичний розвиток. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку та перспективи їх розвитку в сучасних умовах.  10.3.1. Меморіально-ордерна форма обліку.  10.3.2. Журнал-Головна форма обліку.  1.0.3.3. Особливості організації журнально-ордерної форми обліку.  10.3.4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку. 

Модуль (тема) 11. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ. 11.1. Сутність і призначення бухгалтерської звітності.  11.2. Основний зміст, порядок складання і затвердження бухгалтерської звітності. Консолідація звітності. 

Модуль (тема) 12. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ"БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ'. 12.1. Основні принципи організації бухгалтерського обліку.  12.2.  Централізований і децентралізований бухгалтерський облік. Планування організації бухгалтерського обліку на підприємстві.  12.3. Бухгалтерський апарат, його структура, функції та організація праці 12.4. Права, обов'язки та відповідальність головних бухгалтерів.

Модуль (тема) 13. ЕТАПИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Модуль (тема) 14. ОБЛІК ЗА КОРДОНОМ. 14.1. Основні принципи обліку в державах світової співдружності. Міжнародні стандарти. 14.2. Історія створення Комітету міжнародних стандартів обліку (КМСО), його функції, повноваження та обов'язки.  14.3.Основні положення діючих міжнародних стандартів обліку (МСБО)  14.4. Управлінський облік.  14.5. Фінансовий облік і звітність.  Тести.

Розділи в тематичному каталозі:

Товарознавство та експертиза в митній справі.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Чурсіна Л.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О.
Назва мовою оригіналу: ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ .
ISBN: 978-966-2609-43-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 208
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12090

ВСТУП.  

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ І МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ.   1.1. Виникнення та становлення державної митної служби України. 1.2. Визначення митної політики України. 1.3. Завдання та принципи митної справи. 1.4. Характеристика методів митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. 1.5. Принципова структура української митної системи.  

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК МЕТОД ТОВАРОЗНАВСТВА В ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ.   2.1. Класифікація як метод товарознавства. 2.2. Принципи створення класифікації. 2.3. Основні класифікаційні ознаки товарів. 2.4. Міжнародне сімейство економічних класифікацій. 2.4.1. Зв’язки між різними класифікаціями. 2.5. Єдина система міжнародних класифікацій ООН і пов’язані з нею регіональні й національні класифікації. 2.6. Класифікації видів економічної діяльності та продукції. 2.6.1. Об’єнана система класифікацій видів економічної діяльності та продукції ISCAP. 2.7. Класифікації видів економічної діяльності . 2.7.1. Міжнародна стандартна галузева класифікація – ISIC Rev3. 2.7.2. Статистична класифікація видів економічної діяльності в ЄС ACE Rev. 1 50. 2.8. Класифікації продукції. 2.8.1. Міжнародна класифікація основних продуктів – СРС. 2.8.2. Статистична класифікація продукції за видами діяльності – СРА. 2.8.3. Гармонізована система опису та кодування товарів – HS. 2.8.4. Комбінована номенклатура – CN. 2.8.5. Стандартна міжнародна торговельна класифікація – SITC Rev. 3. 2.8.6. Класифікація за широкими економічними категоріями – ВЕС. 2.8.8. Список продукції ЄС – PRODCOM. 2.9 Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.. 2.9.1 Загальні відомості про українську товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності – УКТЗЕД. 2.9.2. Класифікація товарів за правилами УКТЗЕД. 2.9.3. Класифікація багатокомпонентних товарів.

3. ТОВАРОЗНАВСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.   3.1. Роль товарознавства в системі митного регулювання.

4. МИТНА ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ.   4.1. Вимоги країн до якості та безпеки товарів. 4.1.1. Угода про технічні бар’єри в торгівлі. 4.1.2. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів. 4.1.3. Порівняльна характеристика угод про СФЗ і ТБТ. 4.2. Роль експертизи в митній справі. 4.3. Мета митної експертизи під час проведення митного контролю. 4.4. Порядок проведення митної експертизи. 4.5. Порядок здійснення приймальної експертизи одержуваної партії товарів за кількістю та якістю, а також за станом упаковки й маркування. 4.6. Ідентифікація товарів під час митного контролю. 4.7. Мито як податок на зовнішньоекономічну діяльність та види мита. 4.8. Митна оцінка вартості товарів. 4.9. Експертиза митної вартості товару. 4.9.1. Порядок визначення митної вартості товарів, переміщуваних через державний кордон України.

5. ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ.   5.1. Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару. 5.2. Оформлення сертифікатів походження товарів. 5.3. Правила визначення країни походження товарів.

6. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ Й ОЦІНКА УПАКОВКИ ТА ТОВАРІВ В УПАКОВЦІ.  

7. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ.   8. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ НА МИТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ.   9. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ.   9.1. Митне оформлення товарів, переміщуваних фізичними та юридичними особами. 9.2. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. 9.3. Порядок митного оформлення товарів.

10. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ.  

11. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.  

Лабораторна робота № 1. Визначення класифікаційних ознак харчових і промислових товарів 

Лабораторна робота № 2. Проведення експертизи товарів у відповідності з обов’язковими митними вимогами.

Лабораторна робота № 3. Проведення обліку операцій і матеріалів для переробки в митній оцінці товарів.

Лабораторна робота № 4. Проведення оцінки харчових товарів в упаковці.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. ДОДАТКИ.

Розділи в тематичному каталозі:

Страхування. Практикум.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ткаченко Н. В.
Назва мовою оригіналу: СТРАХУВАННЯ. ПРАКТИКУМ.
ISBN: 978-966-351-042-2
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2009
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 270
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12033

Посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Страхування». Це видання – перший в Україні навчальний посібник-практикум з дисципліни «Страхування». Він містить 12 розділів, кожний з яких включає методичні вказівки до вирішення задач, приклади розв’язування типових задач та ситуаційні завдання, призначені для практичних, семі­нарських занять та самостійної роботи студентів. Також до кожної теми наводяться тести на знання теоретичного матеріалу. З метою забезпечення самоконтролю в кінці посібника наведено відповіді до запропонованих задач і тестів.

      Посібник допоможе у засвоєнні теоретичних знань та виробленні практичних навичок у галузі страхування. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післяди­пломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами страхування.

 ЗМІСТ.

Вступ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ     

ТЕМА 3. Страхові ризики та їх оцінка.

ТЕМА 4. СТРАХОВИЙ РИНОК

ТЕМА 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 7. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

ТЕМА 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТЕМА 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

ТЕМА 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

ТЕМА 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Відповіді до задач і тестівЛітература

 

Додатки           

Розділи в тематичному каталозі:

Стратегія підприємства.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Березін О.В., Безпарточний М.Г.
Назва мовою оригіналу: СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА.
ISBN: 978-966-2174-08-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2010
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 208
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12042

   У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади опрацювання та реалізації стратегій підприємств. З урахуванням думок українських та зарубіжних авторів, вивчення стану господарювання підприємств різних сфер національної економіки авторами висвітлено концепції та поняття стратегії, формування місії та цілей підприємства, оцінювання зовнішнього середовища та його впливу на можливості реалізації стратегій. У посібнику приділено значну увагу методиці діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі, оцінки його ринкових позицій з метою забезпечення ефективності функціонування у довготривалій перспективі. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та набуття досвіду опрацювання і реалізації стратегій підприємств подаються питаннями для обговорення, передбачено тестовий контроль і практичні завдання.  Призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців та практиків, які цікавляться проблемами формування ефективної моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку.

   ЗМІСТ.

Передмова Навчальна програма Методичні рекомендації до вивчення тем дисципліни.

Модуль 1. Методологічний інструментарій формування стратегії.   Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції Тема 2. Місія та цілі підприємства. Тема 3. Стратегічний контекст підприємства.  Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства. Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

Модуль 2.  Характеристика різновидів стратегії  Тема 6. Стратегії бізнесу.  Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.  Тема 8. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства Тема 10. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства.

Модуль 3. Організаційні підходи до реалізації стратегії.  Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі.  Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства. Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства.  Тема 15. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні Тестові завдання для перевірки знань студентів з тем дисципліни Практичні завдання до окремих тем дисципліни. 

Розділи в тематичному каталозі:

Стандартизація продукції та послуг.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І.
Назва мовою оригіналу: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ.
ISBN: 978-966-2609-43-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 226
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12098

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник представляє практичний інтерес для студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗів, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана зі стандартизацією товарів та послуг.

 ЗМІСТ Вступ.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ 1. Державна система стандартизації. Основні поняття, терміни й визначення. Органи зі стандартизації в Україні та їх функції. 1.1. Основні терміни зі стандартизації та їх визначення. 1.2. Організація робіт зі стандартизації в Україні. 1.3. Законодавча база національної системи стандартизації. 1.4. Основні завдання, принципи та функції стандартизації. 1.5. Методи стандартизації. 1.6. Уніфікація як спеціальний метод стандартизації. 1.7. Гармонізація стандартів.

РОЗДІЛ 2. Порядок розробки, прийняття та перегляду національних стандартів. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів. 2.1. Планування робіт зі стандартизації. 2.2. Стадії розробки, затвердження та впровадження стандартів. 2.3. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог стандартів. 2.4. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів.

РОЗДІЛ 3. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції, відповідальність за порушення законодавства. Інформаційне забезпечення стандартизації. 3.1. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції. 3.2. Відповідальність за порушення законодавства. 3.3. Інформаційне забезпечення в галузі стандартизації. 3.4. Стандартизаційний контроль.

РОЗДІЛ 4. Стандартизація у сферах послуг та екології Стандартизація штрихового кодування продукції, стандартизація якості продукції в межах маркетингу. 4.1. Стандартизація послуг. 4.2. Стандартизація та система управління якістю в готельному господарстві. 4.3. Стандартизація сільськогосподарської продукції. 4.4. Стандартизація у сфері екології. 4.5. Стандартизація штрихового кодування продукції. 4.6. Стандартизація якості продукції в межах маркетингу.

РОЗДІЛ 5. Система стандартів з безпеки підприємств, охорони праці та радіаційної безпеки. Система стандартів із захисту довкілля. 5.1. Система стандартів у галузі радіаційної безпеки. 5.2. Стандартизація у сфері безпеки праці та захисту від радіактивного забруднення. 5.3. Безпека праці та захист від іонізуючого випромінювання. 5.4. Безпека праці та захист від інфрачервоного, ультрафіолетового й лазерного випромінювання

РОЗДІЛ 6. Стандартизація в ISО та IEC. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.1. Стандартизація в ISО. 6.2. Стандартизація в ІЕС. 6.3. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.4. Стандартизація в Росії. 6.5. Державний комітет зі стандартизації Республіки Білорусь.

РОЗДІЛ 7. Стандартизація в передових країнах світу. 7.1. Стандартизація в США. 7.2. Стандартизація в Німеччині. 7.3. Стандартизація у Великобританії. 7.4. Стандартизація у Франції. 7.5. Стандартизація в Японії. Выполним установку видеонаблюдения, цена лучшая Москве.

РОЗДІЛ 8. Особливості організації стандартизації в різних країнах. 8.1. Стандартизація в Болгарії. 8.2. Польський комітет зі стандартизації (PKN). 8.3. Стандартизація в Угорщині. 8.4. Стандартизація в Словаччині. 8.5. Стандартизація в Чехії. 8.6. Стандартизація в Румунії. 8.7. Стандартизація в Молдові. 8.8. Стандартизація в Бельгії. 8.9. Стандартизація в Ірландії. 8.10. Стандартизація в Нідерландах. 8.11. Стандартизація в Італії.

РОЗДІЛ 9. Основні напрямки розвитку стандартизації в сучасних умовах. Техніко-економічна ефективність стандартизації. 9.1. Роль стандартизації в підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг. 9.2. Розвиток стандартизації на міжнародному, національному та регіональному рівнях 9.3. Визначення техніко-економічної ефективності стандартизації. 9.4. Фінансування робіт зі стандартизації.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (Скачується із сайту видавництва у вигляді електронного додатку) Лабораторна робота № 1. Класифікація нормативних документів і стандартів, чинних в Україні Лабораторна робота № 2. Розроблення національних стандартів і нормативних документів. Лабораторна робота № 3,4. Позначення нормативних документів та їх зміст. Лабораторна робота № 5. Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов та їх реєстрація Лабораторна робота № 6. Система стандартизації конструкторської та технологічної документації Лабораторна робота № 7. Система переважних чисел, уніфікація виробів та послуг. Лабораторна робота № 8, 9. Стандартизація послуг у межах маркетингу.

Практичні завдання. Методичні вказівки до виконання практичних завдань. Список використаних джерел.

Розділи в тематичному каталозі:

Книжкова Банерна Мережа