Економіка

Стандартизація продукції та послуг.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І.
Назва мовою оригіналу: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ.
ISBN: 978-966-2609-43-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 226
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12098

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник представляє практичний інтерес для студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗів, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана зі стандартизацією товарів та послуг.

 ЗМІСТ Вступ.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ 1. Державна система стандартизації. Основні поняття, терміни й визначення. Органи зі стандартизації в Україні та їх функції. 1.1. Основні терміни зі стандартизації та їх визначення. 1.2. Організація робіт зі стандартизації в Україні. 1.3. Законодавча база національної системи стандартизації. 1.4. Основні завдання, принципи та функції стандартизації. 1.5. Методи стандартизації. 1.6. Уніфікація як спеціальний метод стандартизації. 1.7. Гармонізація стандартів.

РОЗДІЛ 2. Порядок розробки, прийняття та перегляду національних стандартів. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів. 2.1. Планування робіт зі стандартизації. 2.2. Стадії розробки, затвердження та впровадження стандартів. 2.3. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог стандартів. 2.4. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів.

РОЗДІЛ 3. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції, відповідальність за порушення законодавства. Інформаційне забезпечення стандартизації. 3.1. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції. 3.2. Відповідальність за порушення законодавства. 3.3. Інформаційне забезпечення в галузі стандартизації. 3.4. Стандартизаційний контроль.

РОЗДІЛ 4. Стандартизація у сферах послуг та екології Стандартизація штрихового кодування продукції, стандартизація якості продукції в межах маркетингу. 4.1. Стандартизація послуг. 4.2. Стандартизація та система управління якістю в готельному господарстві. 4.3. Стандартизація сільськогосподарської продукції. 4.4. Стандартизація у сфері екології. 4.5. Стандартизація штрихового кодування продукції. 4.6. Стандартизація якості продукції в межах маркетингу.

РОЗДІЛ 5. Система стандартів з безпеки підприємств, охорони праці та радіаційної безпеки. Система стандартів із захисту довкілля. 5.1. Система стандартів у галузі радіаційної безпеки. 5.2. Стандартизація у сфері безпеки праці та захисту від радіактивного забруднення. 5.3. Безпека праці та захист від іонізуючого випромінювання. 5.4. Безпека праці та захист від інфрачервоного, ультрафіолетового й лазерного випромінювання

РОЗДІЛ 6. Стандартизація в ISО та IEC. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.1. Стандартизація в ISО. 6.2. Стандартизація в ІЕС. 6.3. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.4. Стандартизація в Росії. 6.5. Державний комітет зі стандартизації Республіки Білорусь.

РОЗДІЛ 7. Стандартизація в передових країнах світу. 7.1. Стандартизація в США. 7.2. Стандартизація в Німеччині. 7.3. Стандартизація у Великобританії. 7.4. Стандартизація у Франції. 7.5. Стандартизація в Японії. Выполним установку видеонаблюдения, цена лучшая Москве.

РОЗДІЛ 8. Особливості організації стандартизації в різних країнах. 8.1. Стандартизація в Болгарії. 8.2. Польський комітет зі стандартизації (PKN). 8.3. Стандартизація в Угорщині. 8.4. Стандартизація в Словаччині. 8.5. Стандартизація в Чехії. 8.6. Стандартизація в Румунії. 8.7. Стандартизація в Молдові. 8.8. Стандартизація в Бельгії. 8.9. Стандартизація в Ірландії. 8.10. Стандартизація в Нідерландах. 8.11. Стандартизація в Італії.

РОЗДІЛ 9. Основні напрямки розвитку стандартизації в сучасних умовах. Техніко-економічна ефективність стандартизації. 9.1. Роль стандартизації в підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг. 9.2. Розвиток стандартизації на міжнародному, національному та регіональному рівнях 9.3. Визначення техніко-економічної ефективності стандартизації. 9.4. Фінансування робіт зі стандартизації.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (Скачується із сайту видавництва у вигляді електронного додатку) Лабораторна робота № 1. Класифікація нормативних документів і стандартів, чинних в Україні Лабораторна робота № 2. Розроблення національних стандартів і нормативних документів. Лабораторна робота № 3,4. Позначення нормативних документів та їх зміст. Лабораторна робота № 5. Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов та їх реєстрація Лабораторна робота № 6. Система стандартизації конструкторської та технологічної документації Лабораторна робота № 7. Система переважних чисел, уніфікація виробів та послуг. Лабораторна робота № 8, 9. Стандартизація послуг у межах маркетингу.

Практичні завдання. Методичні вказівки до виконання практичних завдань. Список використаних джерел.

Розділи в тематичному каталозі:

Сертифікація товарів та послуг

Книжка на сайті видавництва
Автор: Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О.
Назва мовою оригіналу: СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ.
ISBN: 978-966-2609-42-4
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 328
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12091

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.   Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг.

 ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ СЕРТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. 1.1.   Поняття сертифікації, мета, завдання та об’єкти. 1.2.   Види, засоби та методи здійснення сертифікації. 1.3.   Причини перетворення сертифікації на технічний бар’єр у міжнародній торгівлі.

РОЗДІЛ 2. СЕРТИФІКАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. 2.1. Правові та нормативні основи системи сертифікації. 2.2. Організаційна структура системи сертифікації. 2.3. Акредитація та взаємне визнання сертифікації. 2.4. Принципи національної політики в галузі сертифікації.

РОЗДІЛ 3. СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ. 3.1. Сертифікація продовольчих товарів. 3.2. Сертифікація радіоелектронної апаратури. 3.3. Сертифікація косметичних виробів. 3.4. Сертифікація будівельних матеріалів.

РОЗДІЛ 4. СЕРТИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ. 4.1. Обов’язкові вимоги до послуг та процесів їх надання. 4.2. Особливості послуг як об’єкта сертифікації. 4.3. Сертифікація послуг автомобільного транспорту. 4.4. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожньо-транспортного засобів.

РОЗДІЛ 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ІМПОРТОВАНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ. 5.1. Визнання результатів сертифікації товарів, що імпортуються. 5.2. Ввезення та митне оформлення товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації.

РОЗДІЛ 6. СЕРТИФІКАЦІЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. 6.1. Сертифікація в Німеччині. 6.2. Сертифікація в Японії. 6.3. Сертифікація у Франції. 6.4. Сертифікація у США. 6.5. Сертифікація в Італії. 6.6. Сертифікація в Росії.

РОЗДІЛ 7. СЕРТИФІКАЦІЯ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

7.1. Діяльність ISO в галузі сертифікації. 7.2. Сертифікація в ЄС.

РОЗДІЛ 8. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СЕРТИФІКАЦІЇ. 8.1. Сертифікація забезпечення якості в Україні. 8.2. Сертифікація забезпечення якості за кордоном. 8.3. Перспективи подальшого розвитку сертифікації.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ. ТЕСТИ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

Розділи в тематичному каталозі:

Сертифікація персоналу.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Чурсіна Л.А., Березовський Ю.В., Тіхосова Г.А.
Назва мовою оригіналу: СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ.
ISBN: 978-966-2609-17-2
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 318
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12066

Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу в системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена ефективності управління персоналом та соціально-психологічним аспектам впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаційних структурах України.  Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з питаннями управління та сертифікації персоналу.

ЗМІСТ

Вступ.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Історія управління персоналом. 1.1.Поняття, склад і структура персоналу

1.2.Склад і структура персоналу. 1.3.Виникнення та розвиток людських ресурсів, історія розвитку кадрових служб. 1.4.Зарубіжний досвід управління персоналом

1.5.Історія розвитку кадрових служб. 1.6.Від управління персоналом до управління людськими ресурсами. 1.7.Теорія людського капіталу.

Розділ 2. Кадрова політика підприємств. 2.1.Сутність і завдання кадрової політики. 2.2.Напрями кадрової політики

2.3.Оцінка вибору кадрової політики.

Розділ 3. Персонал у системі управління якістю. 3.1.Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. 3.2.Соціальна структура персоналу. 3.3.Структури системи управління якістю. 3.4.Загальні вимоги до системи управління якістю. 3.5.Відповідальність вищого керівництва в системі управління якістю. 3.6.Ресурси в системі управління якістю. 3.7.Персонал у системі управління якістю. 3.8.Підготовка персоналу в системі якості. 3.9.Стимулювання та мотивація персоналу в системі якості. 3.10.Соціально-психологічні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаціях України. 3.11.Прийняття рішення про впровадження стандартів. 3.12.Зміни у ставленні до управління якістю. 3.13.Участь у роботі з якості всього персоналу організації. 3.14.Необхідність документування системи якості. 3.15.Поступове введення серйозних змін, викликаних впровадженням стандартів ДСТУ ISO 90003.16.Впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000. 3.17.Організація навчання персоналу методам управління якістю.

Розділ 4. Організація роботи з персоналом. 4.1.Сутність, цілі, завдання та принципи кадрового планування в організації. 4.2.Методи визначення потреб персоналу. 4.3.Види планів з питань персоналу. 4.4.Організація та джерела залучення персоналу. 4.5.Джерела залучення персоналу. 4.6.Методи підбору персоналу, їх характеристика. 4.7.Оптимізація чисельності персоналу. 4.8.Кадровий аудит. 4.9.Організація професійно-кваліфікаційного просування виробничого персоналу. 4.10.Підготовка і формування резерву керівників. 4.11 Нормативно-правова база управління персоналом. 4.12.Ресурсне забезпечення служб персоналу.

Розділ 5. Сертифікація персоналу. 5.1.Мета, об’єкти та порядок проведення сертифікації персоналу. 5.2.Етапи проведення сертифікації персоналу. 5.3.Структура процесів сертифікації персоналу. 5.4.Інспекційний контроль за сертифікованим об’єктом.

Розділ 6. Атестація персоналу. 6.1.Поняття та завдання атестації персоналу. 6.2.Об’єкти та показники атестації. 6.3.Організація та методи атестації. 6.4.Етапи проведення атестації.

Розділ 7. Оцінка персоналу. 7.1.Сутність і завдання оцінки персоналу. 7.2.Принципи та процедури проведення оцінки персоналу. 7.3.Методи оцінки персоналу. 7.4.Визначення індивідуальної вартості працівника. 7.5.Оцінка якості роботи з наймання на роботу. 7.6.Критерії відбору та оцінка персоналу під час сертифікації. 7.7.Порядок та етапи проведення атестації менеджерів і спеціалістів. 7.8.Атестація персоналу методом побудови ділового портрета. 7.9.Досвід зарубіжних підприємств з питань оцінки персоналу.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 

Практичне заняття № 1. Склад та структура персоналу. 

Практичне заняття № 2. Методи визначення кількісного складу персоналу. 

Практичне заняття № 3. Оцінка якості роботи керівників, спеціалістів та інших працівників.

Практичне заняття № 4. Бальна оцінка якості роботи персоналу. 

Практичне заняття № 5. Експертне оцінювання кадрового персоналу та його резерву під час проведення атестації та сертифікації. 

 

Література.  

Розділи в тематичному каталозі:

Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М.,.Ладанюк А.П
Назва мовою оригіналу: ПРОМИСЛОВІ МЕРЕЖІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ.
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2011
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Комп'ютерні науки
Сторінок: 522
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12047

ВСТУП

1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ. 1.1. Інтегровані автоматизовані системи управління 1.2. Функціональна інтеграція. 1.3. Інформаційна інтеграція 1.4. Технічна та програмна інтеграція. 1.4.1. Засоби людино-машинного інтерфейсу. 1.4.2. Контролери 1.4.3. Периферійні засоби: перетворювачі та виконавчі механізми 1.4.4. Програматори/конфігуратори 1.4.5. Програмно-технічні засоби рівня АСУП. 1.5. Обчислювальні мережі в ієрархії ІАСУ.

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВИХ МЕРЕЖ 2.1. Властивості промислових мереж. 2.1.1. Визначення промислової мережі та їх градація 2.1.2. Функціональне призначення промислових мереж. 2.1.3. Обмін даними. 2.1.4. Загальні вимоги до промислових мереж. 2.2. Історія розвитку та стандартизації промислових мереж 2.3. Промислові мережі в контексті моделі ISO OSI 2.4. Основні робочі характеристики промислових мереж 2.4.1. Прикладні сервіси, інтерфейс прикладного рівня. 2.4.2. Забезпечення каналом зв’язку між вузлами. Методи доступу 2.4.3. Формування кадру та контроль за помилками 2.4.4. Топологія мережі та сегментація. 2.4.5. Фізичні інтерфейси передачі даних. 2.4.6. Маршрутизація 2.4.7. Транспортування даних. 2.4.8. Підсумкова таблиця з основними робочими характеристик- ками. 2.5. Короткий огляд промислових мереж. 2.5.1. Мережа MODBUS RTU/ASCII та MODBUS TCP/IP. 2.5.2. Мережа World-FIP 2.5.4. Мережа Foundation Fieldbus (FF). 2.5.4. CAN та CANOpen. 2.5.5. Мережа LonWorks 2.5.6. Мережі PROFIBUS. 2.5.7. HART-протокол. 2.5.8. Мережа AS-і 2.5.9. Мережа INTERBUS 2.5.10. Мережі CIP: DeviceNet, ControlNet, Ethernet/IP та CompoNet 2.5.11. Мережі CC-Link. 2.6. Вибір промислової мережі

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО РІВНЯ. 3.1.Організація каналу зв’язку 3.2. Використання металевих кабелів. 3.2.1. Фізичні властивості кабельної лінії передачі. 3.2.2. Електричні характеристики кабельної лінії передачі 3.2.3. Відбиття сигналу та способи їх подолання. 3.2.4. Типи електричних кабелів 3.2.5. Електричні шуми, завади та боротьба з ними 3.2.6. Заземлення екранів кабелів 3.2.7. Основні рекомендації по вибору, прокладки та монтажу кабелів для промислових мереж. 3.3. Передача напругою та струмом 3.3.1. Використання напруги 3.3.2. Використання струму 3.4. Використання оптоволоконного кабелю 3.5. Використання бездротового зв’язку . 3.6. Кодування інформації 3.6.1. Безпосередній спосіб передачі цифрових даних 3.6.2. Модуляція несучої (carrier modulation) 3.7. Синхронна та асинхронна передача 3.7.1. Необхідність синхронізації. 3.7.2. Символьна передача. 3.7.3. Використання схем UART 3.8. Стандартні послідовні інтерфейси 3.9. Інтерфейс RS-232 3.9.1. Електричні характеристики 3.9.2. Типи роз’ємів. 3.9.3. Призначення ліній інтерфейсу RS-232 3.9.4. Управління потоком даних. 3.10. Інтерфейс RS-422A (EIA-422A) 3.11. Інтерфейс RS-485 (EIA/TIA-485). 3.11.1 Схеми з’єднання 3.11.2 Схеми узгодження 3.11.3. Забезпечення захисного зміщення. 3.12. Інтерфейс „струмова петля” 20 мА (Current Loop, ИРПС) 3.13. Порівняльна характеристика стандартних послідовних інтерфейсів. 3.14. Використання адаптерів-перетворювачів інтерфейсів 3.14.1. Типи адаптерів-перетворювачів. 3.14.2. Управління адаптерами RS-232<->RS-485 зі сторони RS-232 3.14.3. Автоматичне управління адаптером RS-232<->RS-485

4. ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕМНОГО ТА БЕЗПРОВОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ 4.1. Символьний спосіб обміну. 4.1.1. Способи кодування символів. 4.1.2. Принципи символьного обміну ASCII 4.2. Модемний обмін 4.3. Бездротовий спосіб обміну 4.4. Особливості бездротових модемів з використанням стільникового зв’язку

5. ІНТЕРФЕЙС AS-i. 5.1. Загальні відомості 5.2. Реалізація фізичного рівня 5.3. Принципи функціонування 5.4. Етапи роботи шини AS-i. 5.5. Формат кадру AS-i 5.6. Швидкість відновлення даних. 5.7. Профілювання Ведучих та Ведених 5.8. Автоматична адресація 5.9. AS-i V2.1 та V3.0 5.10. AS-i профілі.

6. МЕРЕЖІ MODBUS 6.1. Мережі Modbus в контексті моделі OSI. 6.2. Реалізація Modbus на прикладному рівні 6.2.1. Формат Modbus PDU 6.2.2. Формат основних функцій 6.2.3. Адресна модель Modbus та доступ до даних. 6.3. Modbus Serial 6.3.1. Канальний рівень 6.3.2. Modbus RTU 6.3.3. Modbus ASCII 6.3.4. Реалізація фізичного рівня для Modbus Serial. 6.4. Modbus TCP/IP. 6.4.1. Комунікаційна архітектура Modbus TCP/IP. 6.4.2. Особливості реалізації протоколу 6.5. Рекомендації до проектування . Modbus RTU/ASCII та Modbus TCP/IP . 6.5.1. Послідовність розробки мереж Modbus RTU/ASCII. 6.5.2. Перенесення клієнтських запитів в мережах Modbus RTU/ASCII 6.5.3. Послідовність розробки мереж Modbus TCP/IP.

7. МЕРЕЖА PROFIBUS 7.1. Мережі PROFIBUS в контексті моделі ISO та МЕК. 7.2. Реалізація фізичного рівня PROFIBUS DP. 7.3. Реалізація фізичного рівня PROFIBUS PA (MBP) 7.4. Реалізація канального рівня 7.5. Базові функції обміну даними між вузлами в PROFIBUS DP (DP-V0) 7.5.1. Функція обміну даними процесу. 7.5.2. Функції (сервіси) базових типів вузлів 7.5.3. Структура DP-циклу 7.5.4. Конфігурація та ініціалізація мережі 7.6. Розширені функції обміну даними між вузлами в PROFIBUS DP (DP-V1, DP-V2) 7.6.1. Версії DP-V1 та DP-V2 7.6.2. Широкомовний обмін даними процесу . 7.6.3. Ізохронний режим . 7.7. Профілі в PROFIBUS DP. 7.7.1. Технічна структура PROFIBUS 7.7.2. Загальні прикладні профілі 7.7.3. Спеціальні прикладні профілі 7.7.4. Використання GSD для інтеграції пристроїв в мережу

8. CAN ПРОТКОЛ. 8.1. CAN стандарти та їх опис в контексті моделі OSI 8.2. Організація канального рівня. 8.2.1. Комунікаційні сервіси. 8.2.2. Формати кадрів обміну даними 8.2.3. Обробка помилок та боротьба з дефектами 8.3. Реалізація фізичного рівня 8.4. CAN-сумісні стандарти 8.4.1. Стандарт ISO 11898. 8.4.2. Протоколи прикладного рівня для мереж CAN. 8.5. Реалізація CAN.

9. CANOpen 9.1. CANOpen в контексті моделі OSI 9.2. Особливості реалізації фізичного рівня. 9.3. Базові принципи функціонування 9.3.1. Модель обміну 9.3.2. Комунікаційні сервіси. 9.3.3. Основи функціонування сервісу PDO 9.3.4. Базові концепції конфігурування та адміністрування мережі (NMT-Сервіси). 9.3.5. Схема розподілення Ідентифікаторів по замовченню 9.4. Робота зі Словником Об’єктів. 9.4.1. Структура словника об’єктів 9.4.2. Основи функціонування сервісу SDO 9.4.3. Типи передачі та об’єкт SYNC 9.4.4. Об’єкт Time Stamp 9.4.5. Об’єкт Emergency. 9.4.6. Сервіси NodeGuard та Heartbeat. 9.5. Специфікації профілів пристроїв CANOpen 9.5.1. Профілі пристроїв в CANOpen 9.5.2. Профіль модулів вводу/виводу

10. ПРОМИЛОВИЙ ETHERNET 10.1. Мережі Ethernet 10.1.1. Загальні поняття. 10.1.2. Структура кадру. 10.2. Протоколи рівня ІР 10.2.1. Протокол IP 10.2.2. Протокол ARP 10.2.3. Протоколи BOOTP та DHCP 10.2.4. Протоколи IGMP та IGMP-snooping 10.2.5. Методика NAT-трансляції. Проксі-сервери 10.3. Протоколи транспортного рівня . 10.3.1. Протоколи ТСР та UDP. 10.3.2. Модель сокетів 10.4. Промисловий Ethernet 10.4.1. Кабельні системи промислового виконання 10.4.2. Real Time Ethernet 10.4.3. Рішення RTE над TCP/IP 10.4.4. Рішення RTE над Ethernet 10.4.5. Рішення RTE з модифікацією Ethernet.

11. КОМУНІКАЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 11.1. Способи інтеграції PDS в автоматизовані системи управління . 11.1.1. Класичний підхід. 11.1.2. Переваги використання промислових мереж . 11.1.3. Проблеми використання промислових мереж 11.2. Стандарт на універсальний інтерфейс PDS. 11.2.1. Загальні підходи до стандартизації інтерфейсу PDS. 11.2.2. Функціональні елементи логічного приводу 11.2.3. Прикладні режими PDS. 11.2.4. Структура стандартів IEC 61800-7 11.3. Профіль PROFIDRIVE 11.3.1. Функціональні елементи PROFIdrive 11.3.2. Загальний автомат станів для приводів PROFIdrive 11.3.3. Операційна робота приводів PROFIdrive в режимі управління швидкістю 11.4. Профіль CiA402 11.4.1. Функціональні елементи CiA402 11.4.3. Операційна робота приводів CiA-402 в режимі управління швидкістю

12. ВІДКРИТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ WINDOWS. 12.1. Проблеми програмної інтеграції в інтегрованих автоматизованих системах . 12.2. Функціонування ОС Windows. 12.2.1. Основи функціонування 12.2.2. Архітектура Windows 12.3. Інтерфейс програми користувача до ОС Windows. 12.3.1. Win32 API 12.3.2. Проблеми доступу до даних іншого Процесу 12.4. Технології DDE та NetDDE 12.4.1. Локальний обмін через DDE 12.4.1. Обмін через NetDDE в мережі 12.5. Технології СОМ/DCOM 12.5.1. Доступ до Процесів через СОМ 12.5.2. Використання OLE та ActiveX 12.6. Web Технології

13. ТЕХНОЛОГІЯ ОРС 13.1. Загальні концепції 13.1.1. Передумови виникнення 13.1.2. Стандарти ОРС 13.1.3. Функціонування ОРС з точки зори інтегратора 13.2. Принципи функціонування ОРС DA 13.2.1. ОРС Модель взаємодії 13.2.1. Механізми читання та запису. 13.2.3. Ідентифікатори ItemID. 13.2.4. Робота ОРС Клієнта з віддаленими ОРС Серверами. 13.3. Типи ОРС DA інтерфейсів 13.3.1. Загальний огляд типів інтерфейсів 13.3.2. Об’єктна модель інтерфейсу OPC Automation 13.3.3. Синтаксис основних методів, властивостей та подій об’єктів бібліотеки OPCAutomation 13.4. Область застосування технології ОРС.

14. СТАНДАРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ ДО БАЗ ДАНИХ. 14.1 Проблеми доступу до баз даних 14.2. Мова SQL 14.3. ODBC та DAO. 14.4. OLE DB, ADO та ADO.NET

15. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 15.1. Загальні підходи до проектування автоматизованих систем 15.1.1. ІАС – як клас автоматизованих систем 15.1.2. Стадії створення автоматизованих систем 15.1.3. Розробка документації на стадіях створення автоматизованих систем 15.2. Загальні підходи до проектування інтегрованих автоматизованих систем 15.2.1.Життєвий цикл ІАС. 15.2.2. Дослідження об’єкту та формування вимог до ІАС 15.2.3. Розробка концепції ІАС. 15.2.4. Технічне завдання на ІАС та АС. 15.2.5. Технічний проект ІАС 15.2.6. Робоча документація та введення в дію. 15.3. Розробка структурних схем ІАС. 15.3.1. Зміст структурних схем. 15.3.2. Використання графової моделі інформаційних потоків (С2Г). 15.3.3.Використання блочної моделі інформаційних потоків (С2Б) 15.4. Розробка документів інформаційного забезпечення ІАС 15.4.1. Комплектність документів інформаційного забезпечення. 15.4.2. Використання схеми мережних інформаційних потоків (СІП). 15.4.3. Використання схеми інформаційних потоків в мережах Modbus RTU. 15.4.4. Використання схеми інформаційних потоків в мережах на базі Ethernet. 15.4.5. Використання схеми інформаційних потоків при проектуванні мереж PROFIBUS 15.4.6.Використання схеми інформаційних потоків при проектуванні мереж CANOpen

Література .

Розділи в тематичному каталозі:

Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro. + CД (приклади вправи та демоверсія Unity Pro)

Книжка на сайті видавництва
Автор: Пупена О.М., Ельперін І.В.
Назва мовою оригіналу: ПРОГРАМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНТРОЛЕРІВ У СЕРЕДОВИЩІ UNITY PRO. + CД (ПРИКЛАДИ ВПРАВИ ТА ДЕМОВЕРСІЯ UNITY PRO)
ISBN: 978-966-2609-48-6
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Комп'ютерні науки
Сторінок: 376
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12099

У навчальному посібнику розглянуті питання розробки та налагодження прикладного програмного забезпечення у програмному середовищі UNITY PRO для промислових контролерів нового покоління фірми Schneider Electric. Посібник складається з 6-ти розділів. Перший розділ присвячений загальному огляду можливостей UNITY PRO ї виконує функції навігатора по посібнику. У другому розділі розглядаються структура, функціональні можливості і технічні характеристики контролерів Modicon M340 та TSX Premium. У третьому розділі розглядаються принципи створення програми користувача з використанням мов програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 61131-3: ST, LD, FBD, SFC. Четвертий розділ присвячений питанням налагоджування прикладного програмного забезпечення з використанням анімаційних засобів UNITY PRO, а також імітатора ПЛК. Для цього розроблені спеціальні імітаційні моделі об’єктів управління. У п’ятому розділі наведені приклади рішення типових задач управління з використанням різних мов програмування. Шостий розділ  висвітлює особливості побудови контурів регулювання з використанням бібліотечних елементів UNITY PRO.

Особливістю даного посібника є наявність великої кількості прикладів рішення задач, пов’язаних як з вибором апаратних засобів, так і розробкою прикладного програмного забезпечення. Також особливої уваги заслуговують спеціально розроблені імітаційні моделі, які можуть бути використані для перевірки роботи програм користувача. Вбудований у UNITY PRO імітатор ПЛК дає можливість    отримати практичні навички налагодження програм користувача без наявного контролера. У електронному вигляді представлений перший розділ посібника з кольоровими рисунками та лабораторний практикум, що включає 7 лабораторних робіт. Ці матеріали доступні на сайті видавництва "Ліра-К". Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра та спеціаліста, а також при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Посібник також буде корисний для спеціалістів, що працюють в галузі промислової автоматизації.

ЗМІСТ 

1. Основи роботи з UNITY PRO.   Загальні поняття. Функціональна структура ПЛК. Операційні режими роботи ПЛК. Області пам’яті ПЛК та адресація каналів вводу/виводу. Розробка, компіляція та завантаження проекту UNITY PRO. Конфігурування апаратної частини ПЛК. Створення змінних та екземплярів функціональних блоків. Створення програми користувача. Мови програмування. Налагодження програми користувача. Приклад створення проекту з використанням ПЛК М340 та мови LD. Приклад створення проекту з використанням ПЛК TSX Premium та мови FBD. Приклад використання мови ST. Приклад використання мови SFC. Питання до розділу.

2. Апаратне забезпечення контролерів Modicon.   2.1Апаратне забезпечення контролерів Modicon M340. Фізична структура Modicon М340. Процесорні модулі. Структура пам’яті. Модулі дискретних входів/виходів. Модулі аналогових входів/виходів. Вибір модулів живлення. Приклад компонування контролера М340. 2.2Апаратне забезпечення контролерів TSX Premium. Фізична структура TSX Premium. Принципи розміщення й адресації модулів у контролері. Процесорні модулі. Структура пам’яті. Модулі дискретних входів/виходів. Модулі аналогових входів/виходів. Модулі живлення. Контрольні запитання до розділу.

3. Програмування контролерів Modicon у середовищі UNITY PRO. Середовище UNITY PRO. Проект UNITY PRO. 3.1Програма користувача. Задачі. Секції. Підпрограми. 3.2Робота з даними. Типи даних. Змінні. Структурні типи даних користувача. Області внутрішніх даних (%M та %MW) і констант (%KW). Області системних даних (%S та %SW). Дані каналів вводу/виводу та змінні IODDT. 3.3Функції, процедури та функціональні блоки. Використання FFB. Створення функціональних блоків користувача (DFB). 3.3Стандартна бібліотека FFB. Огляд бібліотеки. Математичні функції. Функції порівняння. Логічні блоки. Статистичні функції. Таймери та лічильники. Функції перетворення типів. 3.4Програмування на мові FBD (Function Block Diagram). Основні правила програм на FBD. Редактор FBD. 3.4Програмування на мові LD (Ladder Diagram). Основи LD. Елементи дискретного управління. Робота з числовими змінними та FFB. Редактор LD. 3.5Програмування на мові ST (Structured Text). Основи ST. Організація розгалуження. Організація циклів. Виклик підпрограм та FFB. Редактор ST. 3.6Програмування на мові SFC (Sequential Function Charts). Основи SFC. Кроки та дії. Переходи. Відгалуження. Макрокроки. Часові налаштування та контроль за виконанням кроків. Управління виконанням мережі SFC. Редактор SFC. Контрольні запитання до розділу.

4. Налагодження програм користувача та діагностика ПЛК.  3.1Операційні режими роботи ПЛК. Робота UNITY PRO в режимі онлайн. Налаштування зв’язку. Можливості UNITY PRO в режимі онлайн. Імітатор ПЛК. 3.2Налагодження програми користувача. Використання анімаційних засобів редакторів. Використання анімаційних таблиць. Використання операторських екранів. 3.3Використання імітаційних моделей. Призначення імітаційного моделювання в ПЛК. Варіанти структури програм UNITY PRO з імітацією. Генератор випадкових чисел. Імітаційне моделювання на основі рішення диференційних рівнянь явним методом Ейлера. Імітація рівня. Імітація температури в ємності. Імітація температури у теплообміннику. Реалізація аперіодичної ланки (першого порядку). Реалізація транспортного запізнення. Імітація роботи регулюючого органу з виконавчим механізмом. 3.4Діагностика роботи ПЛК. Загальні принципи діагностики роботи ПЛК. Апаратні засоби діагностики ПЛК. Діагностичні засоби середовища UNITY PRO. Програмні засоби діагностики. Контрольні запитання до розділу.

5. Приклади реалізації алгоритмів управління.  5.1Приклади задач на формування, використання та підрахунок імпульсів. Генерація імпульсів тривалістю 1 цикл із заданою періодичністю. Генерація імпульсів з заданими періодичністю і тривалістю. Лічильник мотогодин. Аварійна сигналізація. Приклади задач на роботу з витратомірами та лічильниками речовини. Інтегрування загального об’єму по показам витратоміра. Інтегрування за сигналом з лічильника. Розрахунок витрати за показами лічильника. 5.2Приклади роботи з годинником реального часу та зі змінними часових типів. Приклади роботи зі структурами, масивами та циклами. Приклади роботи з підпрограмами та функціональними блоками користувача. Приклади створення та використання кусочно-лінійних функцій. Реалізація кусочно-лінійної функції. Програма розрахунку об’єму рідини в резервуарі неправильної форми за датчиком рівня. Програмний за датчик. 5.3Приклад імітаційної моделі. Приклад використання мови FBD. Приклад використання мови SFC.

6. Реалізація контурів регулювання в UNITY PRO.  6.1Загальні принципи використання бібліотечних FFB для побудови контурів регулювання. Структура контурів регулювання. Режим слідкування (Tracking). Режими Ручний/Автомат (Manual/Automatic). Періодичність виклику FFB та контроль за помилками. 6.2Реалізація законів регулювання (сімейство Controller). Огляд блоків сімейства Controller. SAMPLETM. ПІ регулятор PI_B. ПІД регулятор PIDFF. Режими абсолютного та інкрементального розрахунку роботи PI_B/PIDFF. Двохпозиційний регулятор STEP2. Трьохпозиційний регулятор STEP3. 6.3Обробка вхідних даних контурів регулювання. Гістерезис HYST (сімейство Measurement). Індикатор меж INDLIM (сімейство Measurement). Кусочно-лінійна інтерполяція LOOKUP_TABLE1 (сімейство Measurement). Зона нечутливості DEAD_ZONE (сімейство Measurement)Запис змінної SAH (сімейство Measurement). Фільтр ковзного середнього AVGMV (сімейство Measurement). Фільтр ковзного середнього з коректором AVGMV_K (сімейство Measurement). Розрахунок витрати по перепаду тиску K_SQRT (сімейство Mathematics) та MFLOW (сімейство Conditioning). Зважене множення/ділення MULDIV_W (сімейство Mathematics). Зважена сума SUM_W (сімейство Mathematics). 6.4Обробка вихідних даних контурів регулювання (сімейство Output Processing). Блок управління реверсивним двигуном (SERVO). Управління виконавчими механізмами з використанням широтно-імпульсного перетворення PWM1. Блок ручного управління MS. 6.5Організація управління уставками (сімейство Setpoint Management). Перемикач уставок SP_SEL. Зміна уставки з постійною швидкістю (RAMP). Задатчик співвідношення (RATIO). 6.6Блоки додаткової обробки. SCALING (сімейство Conditioning). Ланка транспортного запізнювання DTIME (сімейство Conditioning). Блок інтегрування INTEGRATOR (сімейство Conditioning). Аперіодична ланка LAG_FILTER (сімейство Conditioning). Цілочисельне регулювання (сімейство CLC_INT). Огляд процедур цілочисельного регулювання. Процедура PID_INT. Процедура SERVO_INT. Процедура PWM_INT. Приклади. Стабілізаційне регулювання. Каскадне регулювання. Регулювання з використанням виконавчих механізмів типу реверсивний двигун. Контрольні запитання до розділу.

Розділи в тематичному каталозі:

Податкова система.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Сідельникова Л.П., Костіна Н.М.
Назва мовою оригіналу: ПОДАТКОВА СИСТЕМА.
ISBN: 978-966-2609-16-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 604
Оправа: Тверда

    Код книги у  видавництві Л12065

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні питання щодо організації та функціонування податкової системи України; наведено перелік питань для самоконтролю; подані ситуаційні та тестові завдання за темами курсу, що дасть змогу закріпити отримані знання. Посібник містить термінологічний словник та список рекомендованих джерел для можливості поглибленого вивчення дисципліни.    Актуальність підготовки навчального посібника «Податкова система» визначається наявністю трансформаційних економічних процесів у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, що зумовило розробку структури викладення тем у відповідності до нових вимог справляння податків.    Для студентів усіх економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців та практиків, хто виявляє інтерес до теорії та практики оподаткування.

  ЗМІСТ.

ПЕРЕДМОВА.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ. 1.1. Передумови виникнення та розвитку податків. 1.2.Соціально-економічний зміст та призначення податків. 1.3.Функції податків. Елементи податку, їх характеристика. 1.4.Види податків і податкових платежів та їх класифікація. 1.5.Роль податків у фіскальній політиці держави.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. 2.1.Наукові основи побудови оптимальної податкової системи. 2.2.Характеристика та склад податкової системи України. 2.3.Вплив податкової системи на економічне зростання. 2.4.Податкові системи зарубіжних країн у посткризовий період.

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ. 3.1.Основи організації податкової роботи та податкової дисципліни. 3.2.Завдання, принципи та структура державної податкової служби. 3.3.Функції державної податкової служби. 3.4.Завдання, права, обов'язки й відповідальність працівників органів державної податкової служби. 3.5.Податкова міліція: функції, права та обов’язки. 3.6.Визначення статусу працівників органів державної податкової служби, їх правовий і соціальний захист.

РОЗДІЛ 4. Облік платників ПОДАТКІВ і надходжень податків до бюджету. 4.1.Організаційні засади обліку платників податків. 4.2.Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. 4.3.Облік фізичних осіб – платників податків. 4.4.Облік самозайнятих осіб. 4.5.Порядок зняття з обліку платників податків. 4.6.Забезпечення обліку податкових надходжень до бюджету.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

РОЗДІЛ 5. Податок на додану вартість. 5.1.Економічний зміст та необхідність справляння ПДВ як універсального акцизу. 5.2.Платники та об’єкт оподаткування ПДВ. 5.3.Визначення бази оподаткування ПДВ. 5.4.Ставки ПДВ. Особливості звільнення від сплати податку. 5.5.Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету Бюджетне відшкодування

РОЗДІЛ 6. Акцизний податок. 6.1.Загальна характеристика акцизного податку як специфічного акцизу. 6.2.Платники, об’єкти та база оподаткування акцизним податком. 6.3.Ставки податку та особливості їх застосування до окремих груп підакцизних товарів. 6.4.Порядок обчислення та сплати акцизного податку.

РОЗДІЛ 7. МИТО.  7.1.Мито як інструмент митної політики в України.  7.2.Платники та об’єкт оподаткування митом. Класифікація мита. 7.3.Порядок нарахування та сплати мита. 7.4.Напрями адаптації митної політики Україні до міжнародних норм.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

РОЗДІЛ 8. Податок на прибуток підприємств. 8.1.Податок на прибуток підприємств як інструмент державного регулювання економіки.  8.2.Платники та об’єкт оподаткування податком на прибуток. 8.3.Порядок визначення доходів та їх склад. 8.4.Склад витрат та порядок їх визнання. 8.5.Амортизація та її вплив на об’єкт оподаткування.  8.6.Ставки податку та порядок визначення податкових зобов’язань.

РОЗДІЛ 9. Фіксований сільськогосподарський податок. 9.1.Платники, об’єкт та база оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком. 9.2.Порядок нарахування та строки сплату податку.  9.3.Набуття та скасування статусу платника податку.

РОЗДІЛ 10. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 10.1Характеристика основних елементів податку на доходи фізичних осіб: платники, об’єкт, база оподаткування  10.2.Податкова знижка як складова оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 10.3.Податкова соціальна пільга та порядок нарахування і утримання податку до бюджету. 10.4.Ставки податку, особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів.

РОЗДІЛ 11. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. 11.1.Передумови впровадження спрощеної системи оподаткування. 11.2.Платники єдиного податку. Ставки податку. 11.3.Склад доходів платників єдиного податку та порядок їх визнання. 11.4.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

РОЗДІЛ 12. Плата за ресурси та послуги. 12.1.Плата за землю. 12.2.Збір за спеціальне використання води. 12.3.Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 12.4.Плата за користування надрами. 12.5.Збір за користування радіочастотним ресурсом України.  12.6.Рентні платежі.

РОЗДІЛ 13. Інші податки. 13.1.Місцеві податки і збори. 13.2.Екологічний податок.  13.3.Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

РОЗДІЛ 14. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 14.1.Платники та база нарахування єдиного соціального внеску. 14.2.Порядок та визначення розміру єдиного соціального внеску. 14.3.Відповідальність за порушення законодавства про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

РОЗДІЛ 15. Ухилення від податків і перекладання податків. 15.1.Мінімізація та ухилення від оподаткування.  15.2.Виявлення типових схем ухилення від оподаткування.  15.3.Сутність та теорії перекладання податків. 15.4.Відповідальність за порушення податкового законодавства.

РОЗДІЛ 16. Податкова політика в системі державного регулювання економіки. 16.1.Сутність та принципи податкової політики держави. 16.2.Оцінка ефективності податкової політики. 16.3.Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Розділи в тематичному каталозі:

Пластмаси в будівництві

Книжка на сайті видавництва
Автор: Пахаренко В.Л., Пахаренко В.В., Яковлєва Р.А.
Назва мовою оригіналу: ПЛАСТМАСИ В БУДІВНИЦТВІ.
ISBN: 978-966-2609-05-9
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Будівництво
Сторінок: 352
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12057

У  даному посібнику систематизовано дані з переробки, одержання й застосування полімерних будівельних матеріалів, отримані авторами, а також вітчизняними й зарубіжними дослідниками. У посібнику наведено дані про класифікацію, властивості полімерних будівельних матеріалів залежно від їх призначення і сфер застосування. Наведено різні види обладнання і технологічні схеми установок, агрегатів і ліній для одержання полімерних будівельних виробів. Показано зв'язок між параметрами переробки та технологічними й експлуатаційними властивостями отриманих полімерних матеріалів, а також наведено застосування та кріплення полімерних виробів будівельного призначення. Розглянуто питання техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при отриманні й застосуванні пластмас у будівництві, пожежної небезпеки цих матеріалів.Призначений для студентів будівельних та хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників та фахівців, що працюють у галузі будівництва та полімерного виробництва.

ЗМІСТ

Передмова.

Глава 1. Загальні відомості про полімерні будівельні матеріали.  1.1. Класифікація полімерних будівельних матеріалів. 1.2. Особливості поведінки полімерних будівельних матеріалів в процесі експлуатації. 1.3. Структурно-механічні властивості, реологічні і теплофізичні характеристики полімерів і композицій, що застосовуються для будівельних матеріалів. Література.

Глава 2. Одержання і галузі застосування рулонних, плиткових і наливних полімерних будівельних матеріалів. 2.1. Одержання і галузі застосування рулонних матеріалів для гідроізоляції. 2.2. Одержання і галузі застосування полімерних рулонних матеріалів для підлог. 2.2.1. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму валково-каландровим методом. 2.2.2. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму промазним методом. 2.2.3. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму екструзійним методом. 2.2.4. Виробництво алкідного лінолеуму. 2.2.5. Виробництво реліну. 2.2.6. Одержання пергамінового лінолеуму. 2.2.7. Одержання колоксилінового лінолеуму. 2.3. Виготовлення полімерних наливних підлог. 2.4. Одержання і галузі зстосування полімерних плиток для підлоги та стін. 2.5. Одержання полімерних рулонних матеріалів для оздоблювання  стін. 2.5.1. Плівки полівінілхлоридні без підоснови. 2.5.2. Плівки полівінілхлоридні підосновні. 2.5.3. Миючі шпалери. 2.5.4. Ворсові шпалери. 2.5.5. Лінкруст. 2.6. Одержання і властивості полімерних рулонних матеріалів для дахів тимчасових будівель і споруд. 2.7. Методи кріплення рулонних та плиткових полімерних матеріалів. Література.

Глава 3. Одержання і галузі застосування листових полімерних матеріалів, що використовуються в будівництві. 3.1. Одержання і галузі застосування монолітних листів для внутрішньої і зовнішньої оздоблення споруд. 3.1.1. Одержання і застосування одношарових листів. 3.1.2. Одержання і застосування багатошарових листів. 3.1.3. Одержання і застосування наповнених листів. 3.2. Одержання спінених полімерних листів різного призначення і теплозвукоізоляційних матеріалів. 3.3. Методи кріплення листових полімерних матеріалів. Література.

Глава 4. Одержання і галузі застосування полімерних погонажних виробів та кабельної продукції, що застосовуються в будівництві. 4.1. Одержання плінтусів, наличників, куточків, профілів. 4.2. Одержання віконних профілів і для дверей із полівінілхлоридних композицій. 4.3. Одержання полімерних труб різного призначення. 4.4. Одержання кабельної продукції. Література.

Глава 5. Одержання і галузі застосування полімерних сполучних, з’єднуючих, кріпильних деталей і арматури і архітектурних виробів. Література.

Глава 6. Одержання і галузі застосування клеїв і мастик для будівельних цілей. 6.1. Склади і одержання полімерних клеїв і мастик. 6.1.1. Добавки до полімерних клеїв і мастик. 6.1.2. Класифікація клеїв і мастик. 6.1.3. Полімерні клеї і мастики. 6.2. Методи нанесення клеїв і мастик на різні поверхні та їх з’єднання. Література.

Глава 7. Утилізація полімерних матеріалів, що використовуються у будівництві. 7.1. Утилізація технологічних відходів, що утворюються при виробництві полімерних будівельних матеріалів. 7.2. Утилізація відходів полімерних будівельних матеріалів, що були у застосуванні. 7.2.1. Переробка поліолефінів, що були у застосуванні. 7.2.2. Переробка полістиролу, що був у застосуванні. 7.2.3. Переробка поліетилентерефталату (ПЕТФ), що був у застосуванні. 7.2.4. Переробка полівінілхлориду (ПВХ), що був у застосуванні. Література.

Глава 8. Техніка безпеки й охорона навколишнього середовища при одержанні та застосуванні пластмас у будівництві. 8.1. Шкідливі речовини у вихідних матеріалах, як основі в’яжучого полімерних будівельних матеріалів. 8.2. Техніка безпеки при застосуванні полімерних будівельних матеріалів. 8.3. Експлуатація полімерних будівельних матеріалів. 8.4. Санітарно-гігієнічні властивості полімерних будівельних матеріалів і залежність їх від технології виробництва. 8.5. Виробничий травматизм. Література.

Глава 9. Пожежна безпека полімерних будівельних матеріалів. 9.1. Особливості горіння полімерних матеріалів. 9.2. Методи зниження горючості композиційних полімерних. Матеріалів. 9.2.1. Синтез негорючих полімерів. 9.2.2. Хімічна модифікація полімерів. 9.2.3. Застосування антипіренів. 9.2.4. Вплив сповільнювачів горіння і наповнювачів на властивості полімерів. 9.3. Методи дослідження пожежної небезпеки композиційних полімерних будівельних матеріалів. 9.4. Токсичність продуктів піролізу й горіння композиційних полімерних будівельних матеріалів. Література.

Розділи в тематичному каталозі:

Основи науково-дослідної роботи.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Палеха Ю. І., Леміш Н. О.
Назва мовою оригіналу: ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.
ISBN: 978-966-2609-31-8
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Бібліотечка документознавця
Сторінок: 336
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12081

  У посібнику Наука подана як система уявлень про дійсність, розглянуті питання організації наукової діяльності, наведена структура та класифікація наук, розкриті основи методології науково-дослідної роботи, організація наукових досліджень та її інформаційне забезпечення, питання підведення підсумків наукових досліджень,  виділені організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.    Для керівників та працівників наукових установ,  студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою.

 ЗМІСТ.  ВСТУП.

Розділ 1. НАУКА ЯК СИСТЕМА УЯВЛЕНЬ ПРО ДІЙСНІСТЬ.   1.1.Історія формування наукових знань. 1.2 Організаційні основи наукових досліджень. 1.3 Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності.

Розділ 2. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.   2.1. Методологія досліджень, види та функції наукових досліджень. 2.2. Методи наукових досліджень 2.3. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.   3.1 Вибір напряму наукового дослідження. 3.2 Проведення теоретичних досліджень. 3.3 Проведення експериментальних досліджень.

Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.   4.1. Інформаційний аналіз наукових досліджень. 4.2. Пошук і накопичення наукової інформації. 4.3. Призначення класифікаторів та інформаційно-пошукових мов в роботі з інформацією.

Розділ 5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.   5.1 Оформлення результатів наукової роботи. 5.2  Апробація наукових досліджень. 5.3.  Упровадження результатів наукових досліджень.

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.   6.1 Колектив як основна складова організації наукової  діяльності. 6.2 Організація праці науковця. 6.3 Урегулювання конфліктів у науковій сфері.

РОЗДІЛ 7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.   7.1. Підготовка рефератів. 7.2. Підготовка курсових робіт. 7.3. Підготовка  дипломних  робіт. 7.4. Підготовка магістерських  робіт.

Словник. Список використаних джерел. Додатки. 

Розділи в тематичному каталозі:

Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Вишнівський В.В., Литвиновський Є.Ю., Мірошніченко О.В., Савков П.А., Сидоров О.М.
Назва мовою оригіналу: ОСНОВИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.
ISBN: 978-966-2174-15-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2011
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 284
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12049

Посібник містить основний навчальний матеріал відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України» для курсантів усіх спеціальностей. Структурно він складається з двох частин. У першій з них розглянуто теоретикоAметодологічні та нормативно-практичні засади організації кадрового менеджменту в ЗС України. Друга частина містить соціально-психологічні аспекти кадрового менеджменту в ЗС України.    Навчальний посібник призначений для самостійної та аудиторної професійної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів і може застосовуватися в системі професійної підготовки всього персоналу ЗС України, курсах підвищення кваліфікації посадових осіб ЗС України.

ЗМІСТ  ВСТУП

ЧАСТИНА 1. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКОAМЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ. 1.1. Мета і сутність кадрової політики в Збройних Силах України.  1.2. Зміст та механізм реалізації завдань кадрової політики в Збройних Силах України.  1.3. Система кадрового менеджменту в ЗС України.  1.3.1. Кадровий менеджмент, сутність та зміст.  1.3.2. Система професійної діяльності з особовим складом (кадрового менеджменту) ЗС України.  1.3.3. Призначення та завдання єдиної автоматизованої інформаційноAаналітичної системи обліку тауправління персоналом.  Резюме  Контрольні питання за розділом 1.  Список використаної літератури. 

РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ Й РОЛЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ.  2.1. Система роботи з особовим складом військової частини (підрозділу).  2.2. Моделювання професійної діяльності в системі управління персоналом військової частини (підрозділу). 2.3. Структура моделі та посадової інструкції військового Фахівця.  Резюме. Контрольні питання та творчі завдання до розділу 2.  Список використаної літератури.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ (ПІДРОЗДІЛІ).  3.1. Кадровий потенціал та організація навчання персоналу.  3.2. Організація професійного відбору та оцінювання професійної діяльності особового складу.  Резюме.  Контрольні питання та завдання до розділу 3. Список використаної літератури.

 ЧАСТИНА ІІ. СОЦІАЛЬНО_ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНОAПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДРОЗДІЛІВ ЗС УКРАЇНИ .  4.1. СоціальноAпсихологічна характеристика управлінської діяльності командира підрозділу як суб’єкта системи управління персоналом.  4.2. Професійно важливі якості командира та їх вплив на управління підлеглими (теорія лідерства).  4.3. Самоменеджмент – основа організаційної культури командираAлідера.  4.4. Управління кар’єрою військовослужбовців.  4.4.1. Поняття кар’єри та фактори, що забезпечують кар’єрну успішність.  4.4.2. Планування кар’єри військовослужбовця.  4.5. СоціальноAпсихологічна характеристика об’єктів  кадрового менеджменту.  Контрольні питання та завдання до розділу 4.  Список використаної літератури.

РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ.  5.1. Управління організаційними цінностями військового підрозділу.  5.2. Технологія встановлення зворотного зв’язку та довіри в системі управління персоналом.  5.3. Технологія позитивного впливу на підлеглих.  Контрольні питання та завдання до розділу 5.  Список використаної літератури.

ПІСЛЯМОВА.  ТЕЗАРІУС. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 

 

Додатки. Додаток А. Додаток БДодаток В. Додаток ДДодаток ЖДодаток З. Додаток К. Додаток Л.

Розділи в тематичному каталозі:

Основи інтелектуальної власності та її захист.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Лазебний В.С., Розорынов Г.М., Толюпа С.В.
Назва мовою оригіналу: ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ЗАХИСТ.
ISBN: 978-966-2609-03-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2011
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 160
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12055

У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути - авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо. Їхній аналіз ведеться як з позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій сфері, так і з позицій українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам. Посібник призначено для поглиблення знань студентів усіх форм навчання в галузі винахідницької діяльності й спрямовано на активізацію технічної творчості під час навчаль-ного процесу. Посібник може бути корисним науково-технічним працівникам, діяльність яких пов’язана з технічною творчістю.

Зміст:

1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 1.1 Стисла історія виникнення та сучасне розуміння поняття «інтелектуальна власність». 1.2 Характеристика поняття «промислова власність». 1.3 Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1.4 Зміст основних домовленостей закріплених міжнародними угодами щодо інтелектуальної власності. 1.4.1 Паризька конвенція. 1.4.2 Спеціальні угоди щодо захисту інтелектуальної власності. 1.4.3 Бернська конвенція. 1.4.4 Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція). 1.4.5 Римська конвенція. 1.5 Європейська регіональна патентна система. 1.6 Євразійська регіональна патентна система.

2 АВТОРСЬКЕ ПРАВО. 2.1 Теоретичне обґрунтування необхідності охорони авторських прав. 2.1.1 Передумо-ви та виникнення авторського права. 2.1.2 Вплив авторського права на творчий розвиток суспільства. 2.1.3 За-гальна характеристика сучасного стану авторського права. 2.1.4 Захист авторських та суміжних прав в Україні. 2.1.5 Закон України «Про авторське право і суміжні права». 2.1.5.1 Об’єкти та суб’єкти авторського права. 2.1.5.2 Майнові й немайнові права авторів. 2.1.5.3 Вільне використання творів іншими особами. 2.1.5.4 Строк дії авторського права. 2.1.5.5 Порядок передавання майнових авторських прав іншим особам. 2.1.5.6 Об’єкти та суб’єкти суміжного права. 2.1.5.7 Майнові й немайнові суміжні права. 2.1.5.8 Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою (ст. 43). 2.1.5.9 Захист авторського права та суміжних прав.

3 КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ. 3.1 Міжнародні підходи до правової охорони комерційної таємниці. 3.1.1 Виник-нення «комерційної таємниці» як об’єкта правовідносин. 3.1.2 Соціально - економічне підґрунтя охорони комерційної таємниці. 3.1.3 Структура міжнародних угод, що стосуються охорони комерційної таємниці. 3.1.4 Поняття охорони комерційної таємниці. 3.1.5 Способи отримання комерційної таємниці. 3.1.5.1 Незаконні спо-соби отримання комерційної таємниці. 3.1.5.2 Правомірні способи отримання комерційної таємниці конкурен-тами. 3.1.6 Регулювання взаємин між роботодавцем та найманим працівником у сфері охорони комерційної таємниці. 3.1.6.1 Права роботодавця у випадку відсутності трудової угоди з працівником. 3.1.6.2 Регулювання відносин роботодавця та найманого працівника у випадку наявності трудового контракту. 3.2 Захист комерційної таємниці в Україні. 3.2.1 Об’єкти комерційної таємниці. 3.2.2 Законодавче обмеження об’єктів комерційної таємниці. 3.2.3 Суб’єкти комерційної таємниці. 3.2.4 Відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

4. ОСНОВИ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 4.1 Загальні положення. 4.2. Патентування винаходу або корисної моделі. 4.2.1 Право на одержання патенту. 4.2.1.1 Загальні права винахідників. 4.2.1.2 Права на винахід, створений в результаті службової діяльності.. 4.2.1.3 Право першого заявника.4.2.2 Порядок одержан-ня патенту. 4.2.3 Експертиза заявки на патент або корисну модель. 4.2.3.1 Попередня експертиза. 4.2.3.2 Фор-мальна експертиза. 4.2.3.3 Тимчасова правова охорона. 4.2.3.4 Кваліфікаційна експертиза. 4.2.4 Відкликання заявок на патент. 4.2.5 Реєстрація патенту. 4.2.6 Видача патенту. 4.2.7 Права та обов’язки, що випливають з патенту. 4.2.8 Захист прав власника патенту. 4.2.9 Додаткові положення. 4.3 Пошук інформації та патентні до-слідження. 4.3.1 Визначення технічного рівня галузі. 4.3.2 Мета та зміст патентних досліджень..3.3 Патентні дослідження під час виконання курсового або дипломного проекту. 4.3.4 Пошук інформації про винахід. 4.3.5 Класифікація винаходів. 4.3.6 Різновиди пошуку інформації про винаходи. 4.3.7 Пошук патентів-аналогів. Украина 4.3.8 Аналіз об’єкта. 4.3.9 Виділення сукупності істотних ознак об’єкта. 4.4 Оцінка результатів науково-технічної творчості. 4.4.1 Основні етапи процесу виявлення винаходів. Формулювання мети винаходу. 4.4.2 Встановлен-ня різновиду об’єкта, що підлягає правовій охороні. 4.4.3 Аналіз об’єкта. 4.4.4 Виділення сукупності істотних ознак об’єкта. 4.4.5 Визначення існуючого стану розвитку техніки. 4.4.6 Вибір прототипу. 4.4.7 Аналіз прототипу. 4.4.8 Порівняльний аналіз. 4.4.9 Обґрунтування істотних відмінностей об’єкта винаходу. 4.4.10 Обґрунтування техніко-економічних показників винаходу. 4.4.11 Складання формули винаходу. 4.4.11.1 Основні вимоги до формули винаходу. 4.4.11.2 Загальна структура формули винаходу. 4.4.11.3 Вимоги до складових частин фор-мули винаходу. 4.4.11.4 Особливості формули винаходу на пристрій. 4.4.11.5 Особливості формули винаходу на спосіб. 4.4.11.6 Структура опису винаходу. 4.5 Експертиза об’єкта розробки на патентну чистоту. 4.6 Про-грама формування електронних примірників заявок на об’єкти промислової власності. 4.6.1 Введення нової заявки на винахід (корисну модель).

5 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ І ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ.

6 ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

Література. Додаток А. Зразок титульного аркуша авторського свідоцтва. на винахід СРСР Додаток Б. Зразок патенту на винахід України Додаток В. Зразок патенту на винахід Російської Федерації

Розділи в тематичному каталозі:

Оподаткування суб'єктів підприємництва.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В.
Назва мовою оригіналу: ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ISBN: 978-966-2609-26-4
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 424
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12077

Навчальний посібник охоплює методичні та практичні основи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, особливості справляння податків і зборів юридичними та фізичними особами, систему контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, умови подання податкової звітності до контролюючих органів тощо. Також в посібнику наведений перелік питань для самоперевірки, подані практичні та тестові завдання за темами курсу, що дасть змогу закріпити отримані знання. Актуальність підготовки навчального посібника «Оподаткування суб’єктів підприємництва» обумовлена наявністю трансформаційних економічних процесів у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, що зумовило розробку структури викладення тем у відповідності до нових умов оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх економічних спеціальностей, слухачів центрів підготовки магістрів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державної податкової служби, керівників і спеціалістів підприємств різних галузей економіки.

 ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ

ПІДПРИЄМНИЦТВА . 1.1. Термінологія оподаткування та основні елементи податків. 1.2. Функції податків. Співвідношення функцій податків. 1.3. Суб'єкти податкових відносин, їх права і обов'язки. 1.4. Класифікація податків за характерними ознаками.  Питання для самоперевірки 25

Тестові завдання . РОЗДІЛ 2. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  2.1. Сутність податку на додану вартість. 2.2. Елементи податку на додану вартість: платники, об'єкт оподаткування та ставки податкуэ. 2.3. Пільги з податку на додану вартість. 2.4. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість.  Питання для самоперевірки  Практичні завдання. Тестові завдання. РОЗДІЛ 3. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК. 3.1. Акцизний податок як форма специфічних акцизів. 3.2. Елементи справляння акцизного податку. 3.3. Механізм обчислення акцизного податку. 3.4. Порядок та терміни сплати акцизного податку. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання. РОЗДІЛ 4. МИТО. 4.1. Митні платежі та їх роль в економічній політиці держави. 4.2. Елементи мита та їх характеристика. 4.3. Порядок нарахування та сплати мита. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

РОЗДІЛ 5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ. 5.1. Податок на прибуток підприємств як форма корпоративного прибуткового оподаткування . 5.2. Платники і ставки податку на прибуток. 5.3. Порядок визначення доходів та витрат підприємства. 5.4. Основні засоби на підприємстві. 5.5. Об’єкт оподаткування та порядок сплати податку до бюджету. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання. РОЗДІЛ 6. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.   6.1. Сутність оподаткування доходів фізичних осіб. 6.2. Порядок визначення об’єкта оподаткування. 6.3. Оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб. 6.4. Порядок нарахування та сплати податку податковими агентами. 6.5. Особливості оподаткування окремих видів доходів. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання.  

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ.   7.1. Сутність та роль ресурсного оподаткування. 7.2. Плата за землю. Об’єкти оподаткування та підстави для нарахування податку. 7.3. Порядок сплати земельного податку та подання звітності. 7.4. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. 7.5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 7.6. Збір за спеціальне використання води. 7.7. Плата за користування надрами. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання.   РОЗДІЛ 8. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ.   8.1. Особливості застосування альтернативних систем оподаткування.

 

8.2. Єдиний податок та основні його елементи. 8.3. Фіксований сільськогосподарський податок та специфіка його застосування. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання   РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ.   9.1. Роль та принципи місцевого оподаткування у забезпеченні фінансової бази місцевого самоврядування. 9.2. Система місцевих податків і зборів. Ставки і умови їх застосування. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання

Розділи в тематичному каталозі:

Облік і аудит.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Овчарик Р.Ю., Кам'янська О.В., Тітаренко Г.Б., Переймивовк Т.А., Ісаєва А.А., Сорокіна Л.В., Комаров К.С., Савкова О.М., Бояринова К.А., Золотарьова Н.С.
Назва мовою оригіналу: ОБЛІК І АУДИТ.
ISBN: 978-966-2174-19-9
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 618
Оправа: Тверда

 Код книги у  видавництві Л12094

 В навчально-методичному посібнику подано основні завдання що допоможуть студенту організувати самостійну навчальну роботу, а саме: диференційовано використовувати завдання з урахуванням рівня підготовки; розвивати мотиваційну навчальну діяльність; забезпечити розвиток ініціативності, самостійності та творчості студента. В посібнику запропоновано структурну модель організації самостійної роботи із циклу нормативних дисциплін що ґрунтується на основі: змісту навчального матеріалу дисципліни із вказаною рекомендованою літературою; переліком типових тестових завдань які можуть бути винесені на поточний модульний контроль; ситуаційних завдань з навчальних дисциплін; переліку питань до підсумкового контролю та методичних вказівок щодо виконання та оформлення курсових, розрахунково-гарфічних робіт, звітів з навчальної та виробничої практики. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю за напрямом підготовки 0305 „Економіка і підприємництво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030509 "Облік і аудит".

ЗМІСТ

Вступ.  

Розділ 1.Бухгалтерський облік (загальна теорія). 1.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)". 1.2.Зміст дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)". 1.3.Методичні поради до вивчення тем. 1.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 1.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 1.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 2.Фінансовий облік.  2.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Фінансовий облік". 2.2.Зміст дисципліни "Фінансовий облік". Методичні поради до вивчення тем. 2.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 2.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 2.6.Термінологічний словник ключових термінів .

Розділ 3.Інформаційні системи в обліку і аудиті.  3.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Інформаційні системи в обліку і аудиті". 3.2.Зміст дисципліни "Інформаційні системи в обліку і аудиті". 3.3.Методичні поради до вивчення тем. 3.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 3.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 3.6.Термінологічний словник ключових термінів.   

Розділ 4.Аудит.  4.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Аудит". 4.2.Зміст дисципліни "Аудит". 4.3.Методичні поради до вивчення тем. 4.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 4.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 4.6.Термінологічний словник ключових термінів.   

Розділ 5.Статистика.  5.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Статистика". 5.2.Зміст дисципліни "Статистика". 5.3.Методичні поради до вивчення тем. 5.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 5.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 5.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 6.Аналіз господарської діяльності.  6.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності". 6.2.Зміст дисципліни "Аналіз господарської діяльності". 6.3.Методичні поради до вивчення тем. 6.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 6.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 6.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 7.Гроші і кредит.  7.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Гроші і кредит". 7.2.Зміст дисципліни "Гроші і кредит". 7.3.Методичні поради до вивчення тем. 7.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 7.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 7.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 8.Менеджмент.  8.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Менеджмент" 8.2.Зміст дисципліни "Менеджмент". 8.3.Методичні поради до вивчення тем. 8.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 8.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 8.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 9.Комплекс методичних вказівок для виконання самостійної роботи студента.  9.1.Курсова робота з фінансового обліку ІІ. 9.2.Курсова робота з аудиту. 9.3.Розрахунково-графічна робота з статистики. 9.4.Звіт з навчальної практики "Всуп до фаху". 9.5.Звіт з виробничої практики.

Розділ 10.Кросворди для самоперевірки набутих знань.

Розділ 11.Словник бухгалтера (складений відповідно до Податкового кодексу України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні")

Розділи в тематичному каталозі:

Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки. Монографія.

Автор: Подоляк С. А.
Назва мовою оригіналу: НЕДІЙСНИЙ ТА НЕУКЛАДЕНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ. Монографія
ISBN: 978-966-2609-40-0
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Монографії
Сторінок: 214
Оправа: М'яка

Код книги у  видавництві Л12088

Монографія присвячена комплексному дослідженню господарського договору як засобу організації господарсько-договірних відносин, правової природи недійсності та неукладеності, їх правових підстав та наслідків з урахуванням практики застосування норм права. У роботі пропонується теоретичне переосмислення поняття господарського договору та його юридичних конструкцій недійсності та неукладеності. За допомогою синергетичного методу досліджено сутність господарського договору як соціально-правової господарської системи та надана характеристика його структурних елементів. Також праця присвячена розв’язанню проблем практики застосування господарського договору. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного господарського законодавства України.    Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів, а також інших фахівців, які цікавляться проблемами сучасного господарського права.

 ЗМІСТ. Передмова.

Розділ 1. Теоретико-правові основи недійсності та неукладеності  господарських  договорів.   1.1. Правова природа господарського договору як засобу організації господарсько-договірних відносин. 1.2. Порівняльний аналіз господарського та цивільного законодавства України з визнання господарських та цивільно-правових договорів  недійсними та неукладеними.

Розділ 2. Недійсність господарського договору: теоретичні та практичні аспекти 2.1. Нормативно-правове моделювання правової природи недійсності господарського договору. 2.2. Систематизація правових підстав та наслідків визнання господарських договорів недійсними. 2.3. Аналіз судової практики із визнання господарських договорів недійсними.

Розділ 3. Неукладеність господарського договору: теоретичні та практичні аспекти 3.1. Нормативно-правове моделювання правової природи неукладеності господарського договору. 3.2. Систематизація правових підстав та наслідків визнання господарських договорів неукладеними. 3.3. Аналіз судової практики із визнання господарських договорів неукладеними. Список використаних джерел. Додатки.

Розділи в тематичному каталозі:

Національна економіка.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Старостенко Г. Г., Онишко С. В., Поснова Т. В.
Назва мовою оригіналу: НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА.
ISBN: 978-966-2174-17-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 432
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12048

   В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.   Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, викладачів, аспірантів, науковців, державних службовців та підприємців, а також на слухачів шкіл бізнесу, економістам широкого профілю, менеджерам, усім хто цікавиться питаннями національної економіки.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе.   1.1. Національна економіка: господарська система і навчальна дисципліна.  1.2. Передумови становлення і розвитку національної економіки.  1.3. Принципи і фактори функціонування, структурні елементи національної економіки.  1.4. Поняття про Систему національних рахунків (СНР), мета створення і використання.  Контрольні питання та завдання.

Тема 2. Наукові основи національних економік.  2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і розвиток національних економік.  2.2. Типи економічних господарських систем, критерії їх класифікації.  2.3. Моделі організації національного господарства.  2.4. Ефективність національної економіки.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 3. Економічний потенціал національної економіки.  3.1. Поняття і структура сукупного економічного потенціалу країни.  3.2. Склад і оцінка природно-ресурсного потенціалу.  3.3. Демографічний і трудовий потенціал.  3.4. Характеристика виробничого та науково-технічного потенціалу національної економіки. 

Тема 4. Політика економічного зростання і розвитку національної економіки.  4.1. Економічне зростання як категорія національної господарської системи.  4.2. Фактори економічного росту.  4.3. Структурна перебудова як чинник економічного зростання.  4.4. Інвестиційно-інноваційна складова економічного зростання.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 5. Господарські комплекси національної економіки.  5.1. Формування господарських комплексів національної економіки.  5.2. Характеристика основних господарських комплексів.  5.3. Особливості і тенденції розвитку комплексу соціально-культурних галузей.  5.4. Роль і значення споживчого комплексу.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 6. Суспільний і природоохоронний сектори економіки.  6.1. Основні показники, що характеризують стан та завдання розвитку суспільного сектора економіки.  6.2. Джерела фінансування дільності установ сектора загального деравного управління.  6.3. Природоохоронна діяльність.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 7. Функціональна інфраструктура національного ринку.  7.1. Ринкові інститути та інституційне середовище.  7.2. Ринок факторів виробництва: праця, капітал, земля.  7.3. Сутність та структура фінансового ринку.  7.4. Кредитний ринок та його значення для розвитку національної економіки.  Контрольні питання та завдання.

Тема 8. Роль держави в регулюванні розвитку національної економіки.  8.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання.  8.2 Еволюція ролі держави в економічних теоріях.  8.3. Сутність державного регулювання та концепція «ефективної держави».  8.4. Принципи та ефективність державного регулювання.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 9. Методи та система органів державного регулювання національної економіки.  9.1. Класифікація методів державного регулювання економіки.  9.2. Економічні методи державного регулювання  9.3. Адміністративні і правові методи регулювання.  9.4. Функції органів державної влади у сфері управління економікою. 

Контрольні питання та завдання.  

Розділи в тематичному каталозі:

Методика викладання економіки в школі

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ковальова К.І., Ковальов В.В.
Назва мовою оригіналу: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ В ШКОЛІ.
ISBN: 978-966-2609-22-6
Мова видання: Ковальова К.І., Ковальов В.В.
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 184
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12072

У навчальному посібнику розглядаються особливості вивчення економіки як навчального предмета, сучасні підходи до формування знань і умінь, використання сучасних форм, методів і прийомів навчання.   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, вчителів.

 ЗМІСТ

Вступ.  Розділ 1. Методика викладання економіки як наука.   1.1. Предмет дослідження методики викладання економіки. 1.2. Зв’язок методики викладання економіки з іншими науками. 1.3. Структура методики викладання економіки. 1.4. Вимоги суспільства до підготовки вчителя економіки. 1.5. Методи науково-педагогічних досліджень у шкільній економіці. Питання для самоконтролю.

Розділ 2. Принципи навчання економіки.   2.1. Поняття про принципи навчання. 2.2. Характеристика принципів навчання економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 3. Методи навчання економіки.   3.1. Поняття про методи навчання. 3.2. Характеристика методів навчання за джерелами формування знань. 3.3. Характеристика методів навчання на основі характеру. пізнавальної діяльності учнів. 3.4. Проблемне навчання економіки. 3.5. Вибір методів навчання. Питання для самоконтролю.

Розділ 4. Засоби навчання економіки.   4.1. Поняття про засоби навчання. 4.2. Класифікація засобів навчання економіки. 4.3. Особливості роботи із вербальними та статистичними посібниками на уроках економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 5. Форми організації навчально-виховного процесу з економіки. 5.1. Урок як основна форма організації навчального процессу з економіки. 5.2. Структура уроку економіки. 5.3. Типи уроків з економіки та їх особливості. 5.4. Складання планів роботи вчителя. 5.5. Підготовка вчителя до уроку та його планування. 5.6. Підготовка і проведення практичних занять та екскурсій. Питання для самоконтролю.

Розділ 6. Процес формування знань, умінь, навичок на уроках економіки.   6.1. Формування знань, умінь і навичок. 6.2. Використання задач на уроках. 6.3. Самостійна робота з економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 7. Позакласна робота з економіки. 7.1. Цілі та форми позакласної роботи. 7.2. Економічний гурток. 7.3. Тиждень економіки в школі. 7.4. Шкільна олімпіада з економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 8. Особливості процесу навчання в курсі шкільної економіки.   8.1. Дидактичні ігри на уроках економіки. 8.2. Проективна технологія навчання. 8.3. Ситуаційна методика навчання. 8.4. Комп’ютерне навчання економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 9. Контроль навчальних досягнень учнів з економіки.   9.1. Дидактичні завдання перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок. 9.2. Перевірка навчальних досягнень з економіки. 9.3. Педагогічні тести. 9.4. Критерії оцінювання. Питання для самоконтролю.

Термінологічний словник. Список використаної та рекомендованої літератури.

Розділи в тематичному каталозі:

Книжкова Банерна Мережа

Реклама


Книжкова Банерна Мережа