Економіка

Податкова система.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Сідельникова Л.П., Костіна Н.М.
Назва мовою оригіналу: ПОДАТКОВА СИСТЕМА.
ISBN: 978-966-2609-16-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 604
Оправа: Тверда

    Код книги у  видавництві Л12065

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні питання щодо організації та функціонування податкової системи України; наведено перелік питань для самоконтролю; подані ситуаційні та тестові завдання за темами курсу, що дасть змогу закріпити отримані знання. Посібник містить термінологічний словник та список рекомендованих джерел для можливості поглибленого вивчення дисципліни.    Актуальність підготовки навчального посібника «Податкова система» визначається наявністю трансформаційних економічних процесів у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, що зумовило розробку структури викладення тем у відповідності до нових вимог справляння податків.    Для студентів усіх економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців та практиків, хто виявляє інтерес до теорії та практики оподаткування.

  ЗМІСТ.

ПЕРЕДМОВА.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ. 1.1. Передумови виникнення та розвитку податків. 1.2.Соціально-економічний зміст та призначення податків. 1.3.Функції податків. Елементи податку, їх характеристика. 1.4.Види податків і податкових платежів та їх класифікація. 1.5.Роль податків у фіскальній політиці держави.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. 2.1.Наукові основи побудови оптимальної податкової системи. 2.2.Характеристика та склад податкової системи України. 2.3.Вплив податкової системи на економічне зростання. 2.4.Податкові системи зарубіжних країн у посткризовий період.

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ. 3.1.Основи організації податкової роботи та податкової дисципліни. 3.2.Завдання, принципи та структура державної податкової служби. 3.3.Функції державної податкової служби. 3.4.Завдання, права, обов'язки й відповідальність працівників органів державної податкової служби. 3.5.Податкова міліція: функції, права та обов’язки. 3.6.Визначення статусу працівників органів державної податкової служби, їх правовий і соціальний захист.

РОЗДІЛ 4. Облік платників ПОДАТКІВ і надходжень податків до бюджету. 4.1.Організаційні засади обліку платників податків. 4.2.Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. 4.3.Облік фізичних осіб – платників податків. 4.4.Облік самозайнятих осіб. 4.5.Порядок зняття з обліку платників податків. 4.6.Забезпечення обліку податкових надходжень до бюджету.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

РОЗДІЛ 5. Податок на додану вартість. 5.1.Економічний зміст та необхідність справляння ПДВ як універсального акцизу. 5.2.Платники та об’єкт оподаткування ПДВ. 5.3.Визначення бази оподаткування ПДВ. 5.4.Ставки ПДВ. Особливості звільнення від сплати податку. 5.5.Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету Бюджетне відшкодування

РОЗДІЛ 6. Акцизний податок. 6.1.Загальна характеристика акцизного податку як специфічного акцизу. 6.2.Платники, об’єкти та база оподаткування акцизним податком. 6.3.Ставки податку та особливості їх застосування до окремих груп підакцизних товарів. 6.4.Порядок обчислення та сплати акцизного податку.

РОЗДІЛ 7. МИТО.  7.1.Мито як інструмент митної політики в України.  7.2.Платники та об’єкт оподаткування митом. Класифікація мита. 7.3.Порядок нарахування та сплати мита. 7.4.Напрями адаптації митної політики Україні до міжнародних норм.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

РОЗДІЛ 8. Податок на прибуток підприємств. 8.1.Податок на прибуток підприємств як інструмент державного регулювання економіки.  8.2.Платники та об’єкт оподаткування податком на прибуток. 8.3.Порядок визначення доходів та їх склад. 8.4.Склад витрат та порядок їх визнання. 8.5.Амортизація та її вплив на об’єкт оподаткування.  8.6.Ставки податку та порядок визначення податкових зобов’язань.

РОЗДІЛ 9. Фіксований сільськогосподарський податок. 9.1.Платники, об’єкт та база оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком. 9.2.Порядок нарахування та строки сплату податку.  9.3.Набуття та скасування статусу платника податку.

РОЗДІЛ 10. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 10.1Характеристика основних елементів податку на доходи фізичних осіб: платники, об’єкт, база оподаткування  10.2.Податкова знижка як складова оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 10.3.Податкова соціальна пільга та порядок нарахування і утримання податку до бюджету. 10.4.Ставки податку, особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів.

РОЗДІЛ 11. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. 11.1.Передумови впровадження спрощеної системи оподаткування. 11.2.Платники єдиного податку. Ставки податку. 11.3.Склад доходів платників єдиного податку та порядок їх визнання. 11.4.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

РОЗДІЛ 12. Плата за ресурси та послуги. 12.1.Плата за землю. 12.2.Збір за спеціальне використання води. 12.3.Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 12.4.Плата за користування надрами. 12.5.Збір за користування радіочастотним ресурсом України.  12.6.Рентні платежі.

РОЗДІЛ 13. Інші податки. 13.1.Місцеві податки і збори. 13.2.Екологічний податок.  13.3.Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

РОЗДІЛ 14. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 14.1.Платники та база нарахування єдиного соціального внеску. 14.2.Порядок та визначення розміру єдиного соціального внеску. 14.3.Відповідальність за порушення законодавства про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

РОЗДІЛ 15. Ухилення від податків і перекладання податків. 15.1.Мінімізація та ухилення від оподаткування.  15.2.Виявлення типових схем ухилення від оподаткування.  15.3.Сутність та теорії перекладання податків. 15.4.Відповідальність за порушення податкового законодавства.

РОЗДІЛ 16. Податкова політика в системі державного регулювання економіки. 16.1.Сутність та принципи податкової політики держави. 16.2.Оцінка ефективності податкової політики. 16.3.Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Розділи в тематичному каталозі:

Пластмаси в будівництві

Книжка на сайті видавництва
Автор: Пахаренко В.Л., Пахаренко В.В., Яковлєва Р.А.
Назва мовою оригіналу: ПЛАСТМАСИ В БУДІВНИЦТВІ.
ISBN: 978-966-2609-05-9
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Будівництво
Сторінок: 352
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12057

У  даному посібнику систематизовано дані з переробки, одержання й застосування полімерних будівельних матеріалів, отримані авторами, а також вітчизняними й зарубіжними дослідниками. У посібнику наведено дані про класифікацію, властивості полімерних будівельних матеріалів залежно від їх призначення і сфер застосування. Наведено різні види обладнання і технологічні схеми установок, агрегатів і ліній для одержання полімерних будівельних виробів. Показано зв'язок між параметрами переробки та технологічними й експлуатаційними властивостями отриманих полімерних матеріалів, а також наведено застосування та кріплення полімерних виробів будівельного призначення. Розглянуто питання техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при отриманні й застосуванні пластмас у будівництві, пожежної небезпеки цих матеріалів.Призначений для студентів будівельних та хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників та фахівців, що працюють у галузі будівництва та полімерного виробництва.

ЗМІСТ

Передмова.

Глава 1. Загальні відомості про полімерні будівельні матеріали.  1.1. Класифікація полімерних будівельних матеріалів. 1.2. Особливості поведінки полімерних будівельних матеріалів в процесі експлуатації. 1.3. Структурно-механічні властивості, реологічні і теплофізичні характеристики полімерів і композицій, що застосовуються для будівельних матеріалів. Література.

Глава 2. Одержання і галузі застосування рулонних, плиткових і наливних полімерних будівельних матеріалів. 2.1. Одержання і галузі застосування рулонних матеріалів для гідроізоляції. 2.2. Одержання і галузі застосування полімерних рулонних матеріалів для підлог. 2.2.1. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму валково-каландровим методом. 2.2.2. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму промазним методом. 2.2.3. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму екструзійним методом. 2.2.4. Виробництво алкідного лінолеуму. 2.2.5. Виробництво реліну. 2.2.6. Одержання пергамінового лінолеуму. 2.2.7. Одержання колоксилінового лінолеуму. 2.3. Виготовлення полімерних наливних підлог. 2.4. Одержання і галузі зстосування полімерних плиток для підлоги та стін. 2.5. Одержання полімерних рулонних матеріалів для оздоблювання  стін. 2.5.1. Плівки полівінілхлоридні без підоснови. 2.5.2. Плівки полівінілхлоридні підосновні. 2.5.3. Миючі шпалери. 2.5.4. Ворсові шпалери. 2.5.5. Лінкруст. 2.6. Одержання і властивості полімерних рулонних матеріалів для дахів тимчасових будівель і споруд. 2.7. Методи кріплення рулонних та плиткових полімерних матеріалів. Література.

Глава 3. Одержання і галузі застосування листових полімерних матеріалів, що використовуються в будівництві. 3.1. Одержання і галузі застосування монолітних листів для внутрішньої і зовнішньої оздоблення споруд. 3.1.1. Одержання і застосування одношарових листів. 3.1.2. Одержання і застосування багатошарових листів. 3.1.3. Одержання і застосування наповнених листів. 3.2. Одержання спінених полімерних листів різного призначення і теплозвукоізоляційних матеріалів. 3.3. Методи кріплення листових полімерних матеріалів. Література.

Глава 4. Одержання і галузі застосування полімерних погонажних виробів та кабельної продукції, що застосовуються в будівництві. 4.1. Одержання плінтусів, наличників, куточків, профілів. 4.2. Одержання віконних профілів і для дверей із полівінілхлоридних композицій. 4.3. Одержання полімерних труб різного призначення. 4.4. Одержання кабельної продукції. Література.

Глава 5. Одержання і галузі застосування полімерних сполучних, з’єднуючих, кріпильних деталей і арматури і архітектурних виробів. Література.

Глава 6. Одержання і галузі застосування клеїв і мастик для будівельних цілей. 6.1. Склади і одержання полімерних клеїв і мастик. 6.1.1. Добавки до полімерних клеїв і мастик. 6.1.2. Класифікація клеїв і мастик. 6.1.3. Полімерні клеї і мастики. 6.2. Методи нанесення клеїв і мастик на різні поверхні та їх з’єднання. Література.

Глава 7. Утилізація полімерних матеріалів, що використовуються у будівництві. 7.1. Утилізація технологічних відходів, що утворюються при виробництві полімерних будівельних матеріалів. 7.2. Утилізація відходів полімерних будівельних матеріалів, що були у застосуванні. 7.2.1. Переробка поліолефінів, що були у застосуванні. 7.2.2. Переробка полістиролу, що був у застосуванні. 7.2.3. Переробка поліетилентерефталату (ПЕТФ), що був у застосуванні. 7.2.4. Переробка полівінілхлориду (ПВХ), що був у застосуванні. Література.

Глава 8. Техніка безпеки й охорона навколишнього середовища при одержанні та застосуванні пластмас у будівництві. 8.1. Шкідливі речовини у вихідних матеріалах, як основі в’яжучого полімерних будівельних матеріалів. 8.2. Техніка безпеки при застосуванні полімерних будівельних матеріалів. 8.3. Експлуатація полімерних будівельних матеріалів. 8.4. Санітарно-гігієнічні властивості полімерних будівельних матеріалів і залежність їх від технології виробництва. 8.5. Виробничий травматизм. Література.

Глава 9. Пожежна безпека полімерних будівельних матеріалів. 9.1. Особливості горіння полімерних матеріалів. 9.2. Методи зниження горючості композиційних полімерних. Матеріалів. 9.2.1. Синтез негорючих полімерів. 9.2.2. Хімічна модифікація полімерів. 9.2.3. Застосування антипіренів. 9.2.4. Вплив сповільнювачів горіння і наповнювачів на властивості полімерів. 9.3. Методи дослідження пожежної небезпеки композиційних полімерних будівельних матеріалів. 9.4. Токсичність продуктів піролізу й горіння композиційних полімерних будівельних матеріалів. Література.

Розділи в тематичному каталозі:

Основи науково-дослідної роботи.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Палеха Ю. І., Леміш Н. О.
Назва мовою оригіналу: ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.
ISBN: 978-966-2609-31-8
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Бібліотечка документознавця
Сторінок: 336
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12081

  У посібнику Наука подана як система уявлень про дійсність, розглянуті питання організації наукової діяльності, наведена структура та класифікація наук, розкриті основи методології науково-дослідної роботи, організація наукових досліджень та її інформаційне забезпечення, питання підведення підсумків наукових досліджень,  виділені організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.    Для керівників та працівників наукових установ,  студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою.

 ЗМІСТ.  ВСТУП.

Розділ 1. НАУКА ЯК СИСТЕМА УЯВЛЕНЬ ПРО ДІЙСНІСТЬ.   1.1.Історія формування наукових знань. 1.2 Організаційні основи наукових досліджень. 1.3 Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності.

Розділ 2. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.   2.1. Методологія досліджень, види та функції наукових досліджень. 2.2. Методи наукових досліджень 2.3. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.   3.1 Вибір напряму наукового дослідження. 3.2 Проведення теоретичних досліджень. 3.3 Проведення експериментальних досліджень.

Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.   4.1. Інформаційний аналіз наукових досліджень. 4.2. Пошук і накопичення наукової інформації. 4.3. Призначення класифікаторів та інформаційно-пошукових мов в роботі з інформацією.

Розділ 5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.   5.1 Оформлення результатів наукової роботи. 5.2  Апробація наукових досліджень. 5.3.  Упровадження результатів наукових досліджень.

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.   6.1 Колектив як основна складова організації наукової  діяльності. 6.2 Організація праці науковця. 6.3 Урегулювання конфліктів у науковій сфері.

РОЗДІЛ 7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.   7.1. Підготовка рефератів. 7.2. Підготовка курсових робіт. 7.3. Підготовка  дипломних  робіт. 7.4. Підготовка магістерських  робіт.

Словник. Список використаних джерел. Додатки. 

Розділи в тематичному каталозі:

Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Вишнівський В.В., Литвиновський Є.Ю., Мірошніченко О.В., Савков П.А., Сидоров О.М.
Назва мовою оригіналу: ОСНОВИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.
ISBN: 978-966-2174-15-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2011
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 284
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12049

Посібник містить основний навчальний матеріал відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України» для курсантів усіх спеціальностей. Структурно він складається з двох частин. У першій з них розглянуто теоретикоAметодологічні та нормативно-практичні засади організації кадрового менеджменту в ЗС України. Друга частина містить соціально-психологічні аспекти кадрового менеджменту в ЗС України.    Навчальний посібник призначений для самостійної та аудиторної професійної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів і може застосовуватися в системі професійної підготовки всього персоналу ЗС України, курсах підвищення кваліфікації посадових осіб ЗС України.

ЗМІСТ  ВСТУП

ЧАСТИНА 1. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКОAМЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ. 1.1. Мета і сутність кадрової політики в Збройних Силах України.  1.2. Зміст та механізм реалізації завдань кадрової політики в Збройних Силах України.  1.3. Система кадрового менеджменту в ЗС України.  1.3.1. Кадровий менеджмент, сутність та зміст.  1.3.2. Система професійної діяльності з особовим складом (кадрового менеджменту) ЗС України.  1.3.3. Призначення та завдання єдиної автоматизованої інформаційноAаналітичної системи обліку тауправління персоналом.  Резюме  Контрольні питання за розділом 1.  Список використаної літератури. 

РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ Й РОЛЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ.  2.1. Система роботи з особовим складом військової частини (підрозділу).  2.2. Моделювання професійної діяльності в системі управління персоналом військової частини (підрозділу). 2.3. Структура моделі та посадової інструкції військового Фахівця.  Резюме. Контрольні питання та творчі завдання до розділу 2.  Список використаної літератури.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ (ПІДРОЗДІЛІ).  3.1. Кадровий потенціал та організація навчання персоналу.  3.2. Організація професійного відбору та оцінювання професійної діяльності особового складу.  Резюме.  Контрольні питання та завдання до розділу 3. Список використаної літератури.

 ЧАСТИНА ІІ. СОЦІАЛЬНО_ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНОAПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДРОЗДІЛІВ ЗС УКРАЇНИ .  4.1. СоціальноAпсихологічна характеристика управлінської діяльності командира підрозділу як суб’єкта системи управління персоналом.  4.2. Професійно важливі якості командира та їх вплив на управління підлеглими (теорія лідерства).  4.3. Самоменеджмент – основа організаційної культури командираAлідера.  4.4. Управління кар’єрою військовослужбовців.  4.4.1. Поняття кар’єри та фактори, що забезпечують кар’єрну успішність.  4.4.2. Планування кар’єри військовослужбовця.  4.5. СоціальноAпсихологічна характеристика об’єктів  кадрового менеджменту.  Контрольні питання та завдання до розділу 4.  Список використаної літератури.

РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ.  5.1. Управління організаційними цінностями військового підрозділу.  5.2. Технологія встановлення зворотного зв’язку та довіри в системі управління персоналом.  5.3. Технологія позитивного впливу на підлеглих.  Контрольні питання та завдання до розділу 5.  Список використаної літератури.

ПІСЛЯМОВА.  ТЕЗАРІУС. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 

 

Додатки. Додаток А. Додаток БДодаток В. Додаток ДДодаток ЖДодаток З. Додаток К. Додаток Л.

Розділи в тематичному каталозі:

Основи інтелектуальної власності та її захист.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Лазебний В.С., Розорынов Г.М., Толюпа С.В.
Назва мовою оригіналу: ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ЗАХИСТ.
ISBN: 978-966-2609-03-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2011
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 160
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12055

У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути - авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо. Їхній аналіз ведеться як з позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій сфері, так і з позицій українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам. Посібник призначено для поглиблення знань студентів усіх форм навчання в галузі винахідницької діяльності й спрямовано на активізацію технічної творчості під час навчаль-ного процесу. Посібник може бути корисним науково-технічним працівникам, діяльність яких пов’язана з технічною творчістю.

Зміст:

1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 1.1 Стисла історія виникнення та сучасне розуміння поняття «інтелектуальна власність». 1.2 Характеристика поняття «промислова власність». 1.3 Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1.4 Зміст основних домовленостей закріплених міжнародними угодами щодо інтелектуальної власності. 1.4.1 Паризька конвенція. 1.4.2 Спеціальні угоди щодо захисту інтелектуальної власності. 1.4.3 Бернська конвенція. 1.4.4 Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція). 1.4.5 Римська конвенція. 1.5 Європейська регіональна патентна система. 1.6 Євразійська регіональна патентна система.

2 АВТОРСЬКЕ ПРАВО. 2.1 Теоретичне обґрунтування необхідності охорони авторських прав. 2.1.1 Передумо-ви та виникнення авторського права. 2.1.2 Вплив авторського права на творчий розвиток суспільства. 2.1.3 За-гальна характеристика сучасного стану авторського права. 2.1.4 Захист авторських та суміжних прав в Україні. 2.1.5 Закон України «Про авторське право і суміжні права». 2.1.5.1 Об’єкти та суб’єкти авторського права. 2.1.5.2 Майнові й немайнові права авторів. 2.1.5.3 Вільне використання творів іншими особами. 2.1.5.4 Строк дії авторського права. 2.1.5.5 Порядок передавання майнових авторських прав іншим особам. 2.1.5.6 Об’єкти та суб’єкти суміжного права. 2.1.5.7 Майнові й немайнові суміжні права. 2.1.5.8 Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою (ст. 43). 2.1.5.9 Захист авторського права та суміжних прав.

3 КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ. 3.1 Міжнародні підходи до правової охорони комерційної таємниці. 3.1.1 Виник-нення «комерційної таємниці» як об’єкта правовідносин. 3.1.2 Соціально - економічне підґрунтя охорони комерційної таємниці. 3.1.3 Структура міжнародних угод, що стосуються охорони комерційної таємниці. 3.1.4 Поняття охорони комерційної таємниці. 3.1.5 Способи отримання комерційної таємниці. 3.1.5.1 Незаконні спо-соби отримання комерційної таємниці. 3.1.5.2 Правомірні способи отримання комерційної таємниці конкурен-тами. 3.1.6 Регулювання взаємин між роботодавцем та найманим працівником у сфері охорони комерційної таємниці. 3.1.6.1 Права роботодавця у випадку відсутності трудової угоди з працівником. 3.1.6.2 Регулювання відносин роботодавця та найманого працівника у випадку наявності трудового контракту. 3.2 Захист комерційної таємниці в Україні. 3.2.1 Об’єкти комерційної таємниці. 3.2.2 Законодавче обмеження об’єктів комерційної таємниці. 3.2.3 Суб’єкти комерційної таємниці. 3.2.4 Відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

4. ОСНОВИ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 4.1 Загальні положення. 4.2. Патентування винаходу або корисної моделі. 4.2.1 Право на одержання патенту. 4.2.1.1 Загальні права винахідників. 4.2.1.2 Права на винахід, створений в результаті службової діяльності.. 4.2.1.3 Право першого заявника.4.2.2 Порядок одержан-ня патенту. 4.2.3 Експертиза заявки на патент або корисну модель. 4.2.3.1 Попередня експертиза. 4.2.3.2 Фор-мальна експертиза. 4.2.3.3 Тимчасова правова охорона. 4.2.3.4 Кваліфікаційна експертиза. 4.2.4 Відкликання заявок на патент. 4.2.5 Реєстрація патенту. 4.2.6 Видача патенту. 4.2.7 Права та обов’язки, що випливають з патенту. 4.2.8 Захист прав власника патенту. 4.2.9 Додаткові положення. 4.3 Пошук інформації та патентні до-слідження. 4.3.1 Визначення технічного рівня галузі. 4.3.2 Мета та зміст патентних досліджень..3.3 Патентні дослідження під час виконання курсового або дипломного проекту. 4.3.4 Пошук інформації про винахід. 4.3.5 Класифікація винаходів. 4.3.6 Різновиди пошуку інформації про винаходи. 4.3.7 Пошук патентів-аналогів. Украина 4.3.8 Аналіз об’єкта. 4.3.9 Виділення сукупності істотних ознак об’єкта. 4.4 Оцінка результатів науково-технічної творчості. 4.4.1 Основні етапи процесу виявлення винаходів. Формулювання мети винаходу. 4.4.2 Встановлен-ня різновиду об’єкта, що підлягає правовій охороні. 4.4.3 Аналіз об’єкта. 4.4.4 Виділення сукупності істотних ознак об’єкта. 4.4.5 Визначення існуючого стану розвитку техніки. 4.4.6 Вибір прототипу. 4.4.7 Аналіз прототипу. 4.4.8 Порівняльний аналіз. 4.4.9 Обґрунтування істотних відмінностей об’єкта винаходу. 4.4.10 Обґрунтування техніко-економічних показників винаходу. 4.4.11 Складання формули винаходу. 4.4.11.1 Основні вимоги до формули винаходу. 4.4.11.2 Загальна структура формули винаходу. 4.4.11.3 Вимоги до складових частин фор-мули винаходу. 4.4.11.4 Особливості формули винаходу на пристрій. 4.4.11.5 Особливості формули винаходу на спосіб. 4.4.11.6 Структура опису винаходу. 4.5 Експертиза об’єкта розробки на патентну чистоту. 4.6 Про-грама формування електронних примірників заявок на об’єкти промислової власності. 4.6.1 Введення нової заявки на винахід (корисну модель).

5 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ І ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ.

6 ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

Література. Додаток А. Зразок титульного аркуша авторського свідоцтва. на винахід СРСР Додаток Б. Зразок патенту на винахід України Додаток В. Зразок патенту на винахід Російської Федерації

Розділи в тематичному каталозі:

Оподаткування суб'єктів підприємництва.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В.
Назва мовою оригіналу: ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ISBN: 978-966-2609-26-4
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 424
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12077

Навчальний посібник охоплює методичні та практичні основи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, особливості справляння податків і зборів юридичними та фізичними особами, систему контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, умови подання податкової звітності до контролюючих органів тощо. Також в посібнику наведений перелік питань для самоперевірки, подані практичні та тестові завдання за темами курсу, що дасть змогу закріпити отримані знання. Актуальність підготовки навчального посібника «Оподаткування суб’єктів підприємництва» обумовлена наявністю трансформаційних економічних процесів у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, що зумовило розробку структури викладення тем у відповідності до нових умов оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник розрахований на студентів усіх економічних спеціальностей, слухачів центрів підготовки магістрів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державної податкової служби, керівників і спеціалістів підприємств різних галузей економіки.

 ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ

ПІДПРИЄМНИЦТВА . 1.1. Термінологія оподаткування та основні елементи податків. 1.2. Функції податків. Співвідношення функцій податків. 1.3. Суб'єкти податкових відносин, їх права і обов'язки. 1.4. Класифікація податків за характерними ознаками.  Питання для самоперевірки 25

Тестові завдання . РОЗДІЛ 2. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  2.1. Сутність податку на додану вартість. 2.2. Елементи податку на додану вартість: платники, об'єкт оподаткування та ставки податкуэ. 2.3. Пільги з податку на додану вартість. 2.4. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість.  Питання для самоперевірки  Практичні завдання. Тестові завдання. РОЗДІЛ 3. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК. 3.1. Акцизний податок як форма специфічних акцизів. 3.2. Елементи справляння акцизного податку. 3.3. Механізм обчислення акцизного податку. 3.4. Порядок та терміни сплати акцизного податку. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання. РОЗДІЛ 4. МИТО. 4.1. Митні платежі та їх роль в економічній політиці держави. 4.2. Елементи мита та їх характеристика. 4.3. Порядок нарахування та сплати мита. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

РОЗДІЛ 5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ. 5.1. Податок на прибуток підприємств як форма корпоративного прибуткового оподаткування . 5.2. Платники і ставки податку на прибуток. 5.3. Порядок визначення доходів та витрат підприємства. 5.4. Основні засоби на підприємстві. 5.5. Об’єкт оподаткування та порядок сплати податку до бюджету. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання. РОЗДІЛ 6. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.   6.1. Сутність оподаткування доходів фізичних осіб. 6.2. Порядок визначення об’єкта оподаткування. 6.3. Оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб. 6.4. Порядок нарахування та сплати податку податковими агентами. 6.5. Особливості оподаткування окремих видів доходів. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання.  

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ.   7.1. Сутність та роль ресурсного оподаткування. 7.2. Плата за землю. Об’єкти оподаткування та підстави для нарахування податку. 7.3. Порядок сплати земельного податку та подання звітності. 7.4. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. 7.5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 7.6. Збір за спеціальне використання води. 7.7. Плата за користування надрами. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання.   РОЗДІЛ 8. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ.   8.1. Особливості застосування альтернативних систем оподаткування.

 

8.2. Єдиний податок та основні його елементи. 8.3. Фіксований сільськогосподарський податок та специфіка його застосування. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання   РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ.   9.1. Роль та принципи місцевого оподаткування у забезпеченні фінансової бази місцевого самоврядування. 9.2. Система місцевих податків і зборів. Ставки і умови їх застосування. Питання для самоперевірки. Практичні завдання. Тестові завдання

Розділи в тематичному каталозі:

Облік і аудит.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Овчарик Р.Ю., Кам'янська О.В., Тітаренко Г.Б., Переймивовк Т.А., Ісаєва А.А., Сорокіна Л.В., Комаров К.С., Савкова О.М., Бояринова К.А., Золотарьова Н.С.
Назва мовою оригіналу: ОБЛІК І АУДИТ.
ISBN: 978-966-2174-19-9
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 618
Оправа: Тверда

 Код книги у  видавництві Л12094

 В навчально-методичному посібнику подано основні завдання що допоможуть студенту організувати самостійну навчальну роботу, а саме: диференційовано використовувати завдання з урахуванням рівня підготовки; розвивати мотиваційну навчальну діяльність; забезпечити розвиток ініціативності, самостійності та творчості студента. В посібнику запропоновано структурну модель організації самостійної роботи із циклу нормативних дисциплін що ґрунтується на основі: змісту навчального матеріалу дисципліни із вказаною рекомендованою літературою; переліком типових тестових завдань які можуть бути винесені на поточний модульний контроль; ситуаційних завдань з навчальних дисциплін; переліку питань до підсумкового контролю та методичних вказівок щодо виконання та оформлення курсових, розрахунково-гарфічних робіт, звітів з навчальної та виробничої практики. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю за напрямом підготовки 0305 „Економіка і підприємництво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030509 "Облік і аудит".

ЗМІСТ

Вступ.  

Розділ 1.Бухгалтерський облік (загальна теорія). 1.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)". 1.2.Зміст дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)". 1.3.Методичні поради до вивчення тем. 1.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 1.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 1.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 2.Фінансовий облік.  2.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Фінансовий облік". 2.2.Зміст дисципліни "Фінансовий облік". Методичні поради до вивчення тем. 2.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 2.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 2.6.Термінологічний словник ключових термінів .

Розділ 3.Інформаційні системи в обліку і аудиті.  3.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Інформаційні системи в обліку і аудиті". 3.2.Зміст дисципліни "Інформаційні системи в обліку і аудиті". 3.3.Методичні поради до вивчення тем. 3.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 3.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 3.6.Термінологічний словник ключових термінів.   

Розділ 4.Аудит.  4.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Аудит". 4.2.Зміст дисципліни "Аудит". 4.3.Методичні поради до вивчення тем. 4.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 4.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 4.6.Термінологічний словник ключових термінів.   

Розділ 5.Статистика.  5.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Статистика". 5.2.Зміст дисципліни "Статистика". 5.3.Методичні поради до вивчення тем. 5.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 5.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 5.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 6.Аналіз господарської діяльності.  6.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності". 6.2.Зміст дисципліни "Аналіз господарської діяльності". 6.3.Методичні поради до вивчення тем. 6.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 6.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 6.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 7.Гроші і кредит.  7.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Гроші і кредит". 7.2.Зміст дисципліни "Гроші і кредит". 7.3.Методичні поради до вивчення тем. 7.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 7.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 7.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 8.Менеджмент.  8.1.Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Менеджмент" 8.2.Зміст дисципліни "Менеджмент". 8.3.Методичні поради до вивчення тем. 8.4.Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового контролю. 8.5.Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента. 8.6.Термінологічний словник ключових термінів.  

Розділ 9.Комплекс методичних вказівок для виконання самостійної роботи студента.  9.1.Курсова робота з фінансового обліку ІІ. 9.2.Курсова робота з аудиту. 9.3.Розрахунково-графічна робота з статистики. 9.4.Звіт з навчальної практики "Всуп до фаху". 9.5.Звіт з виробничої практики.

Розділ 10.Кросворди для самоперевірки набутих знань.

Розділ 11.Словник бухгалтера (складений відповідно до Податкового кодексу України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні")

Розділи в тематичному каталозі:

Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки. Монографія.

Автор: Подоляк С. А.
Назва мовою оригіналу: НЕДІЙСНИЙ ТА НЕУКЛАДЕНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ. Монографія
ISBN: 978-966-2609-40-0
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Монографії
Сторінок: 214
Оправа: М'яка

Код книги у  видавництві Л12088

Монографія присвячена комплексному дослідженню господарського договору як засобу організації господарсько-договірних відносин, правової природи недійсності та неукладеності, їх правових підстав та наслідків з урахуванням практики застосування норм права. У роботі пропонується теоретичне переосмислення поняття господарського договору та його юридичних конструкцій недійсності та неукладеності. За допомогою синергетичного методу досліджено сутність господарського договору як соціально-правової господарської системи та надана характеристика його структурних елементів. Також праця присвячена розв’язанню проблем практики застосування господарського договору. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного господарського законодавства України.    Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів, а також інших фахівців, які цікавляться проблемами сучасного господарського права.

 ЗМІСТ. Передмова.

Розділ 1. Теоретико-правові основи недійсності та неукладеності  господарських  договорів.   1.1. Правова природа господарського договору як засобу організації господарсько-договірних відносин. 1.2. Порівняльний аналіз господарського та цивільного законодавства України з визнання господарських та цивільно-правових договорів  недійсними та неукладеними.

Розділ 2. Недійсність господарського договору: теоретичні та практичні аспекти 2.1. Нормативно-правове моделювання правової природи недійсності господарського договору. 2.2. Систематизація правових підстав та наслідків визнання господарських договорів недійсними. 2.3. Аналіз судової практики із визнання господарських договорів недійсними.

Розділ 3. Неукладеність господарського договору: теоретичні та практичні аспекти 3.1. Нормативно-правове моделювання правової природи неукладеності господарського договору. 3.2. Систематизація правових підстав та наслідків визнання господарських договорів неукладеними. 3.3. Аналіз судової практики із визнання господарських договорів неукладеними. Список використаних джерел. Додатки.

Розділи в тематичному каталозі:

Національна економіка.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Старостенко Г. Г., Онишко С. В., Поснова Т. В.
Назва мовою оригіналу: НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА.
ISBN: 978-966-2174-17-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 432
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12048

   В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.   Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, викладачів, аспірантів, науковців, державних службовців та підприємців, а також на слухачів шкіл бізнесу, економістам широкого профілю, менеджерам, усім хто цікавиться питаннями національної економіки.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе.   1.1. Національна економіка: господарська система і навчальна дисципліна.  1.2. Передумови становлення і розвитку національної економіки.  1.3. Принципи і фактори функціонування, структурні елементи національної економіки.  1.4. Поняття про Систему національних рахунків (СНР), мета створення і використання.  Контрольні питання та завдання.

Тема 2. Наукові основи національних економік.  2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і розвиток національних економік.  2.2. Типи економічних господарських систем, критерії їх класифікації.  2.3. Моделі організації національного господарства.  2.4. Ефективність національної економіки.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 3. Економічний потенціал національної економіки.  3.1. Поняття і структура сукупного економічного потенціалу країни.  3.2. Склад і оцінка природно-ресурсного потенціалу.  3.3. Демографічний і трудовий потенціал.  3.4. Характеристика виробничого та науково-технічного потенціалу національної економіки. 

Тема 4. Політика економічного зростання і розвитку національної економіки.  4.1. Економічне зростання як категорія національної господарської системи.  4.2. Фактори економічного росту.  4.3. Структурна перебудова як чинник економічного зростання.  4.4. Інвестиційно-інноваційна складова економічного зростання.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 5. Господарські комплекси національної економіки.  5.1. Формування господарських комплексів національної економіки.  5.2. Характеристика основних господарських комплексів.  5.3. Особливості і тенденції розвитку комплексу соціально-культурних галузей.  5.4. Роль і значення споживчого комплексу.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 6. Суспільний і природоохоронний сектори економіки.  6.1. Основні показники, що характеризують стан та завдання розвитку суспільного сектора економіки.  6.2. Джерела фінансування дільності установ сектора загального деравного управління.  6.3. Природоохоронна діяльність.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 7. Функціональна інфраструктура національного ринку.  7.1. Ринкові інститути та інституційне середовище.  7.2. Ринок факторів виробництва: праця, капітал, земля.  7.3. Сутність та структура фінансового ринку.  7.4. Кредитний ринок та його значення для розвитку національної економіки.  Контрольні питання та завдання.

Тема 8. Роль держави в регулюванні розвитку національної економіки.  8.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання.  8.2 Еволюція ролі держави в економічних теоріях.  8.3. Сутність державного регулювання та концепція «ефективної держави».  8.4. Принципи та ефективність державного регулювання.  Контрольні питання та завдання. 

Тема 9. Методи та система органів державного регулювання національної економіки.  9.1. Класифікація методів державного регулювання економіки.  9.2. Економічні методи державного регулювання  9.3. Адміністративні і правові методи регулювання.  9.4. Функції органів державної влади у сфері управління економікою. 

Контрольні питання та завдання.  

Розділи в тематичному каталозі:

Методика викладання економіки в школі

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ковальова К.І., Ковальов В.В.
Назва мовою оригіналу: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ В ШКОЛІ.
ISBN: 978-966-2609-22-6
Мова видання: Ковальова К.І., Ковальов В.В.
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 184
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12072

У навчальному посібнику розглядаються особливості вивчення економіки як навчального предмета, сучасні підходи до формування знань і умінь, використання сучасних форм, методів і прийомів навчання.   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, вчителів.

 ЗМІСТ

Вступ.  Розділ 1. Методика викладання економіки як наука.   1.1. Предмет дослідження методики викладання економіки. 1.2. Зв’язок методики викладання економіки з іншими науками. 1.3. Структура методики викладання економіки. 1.4. Вимоги суспільства до підготовки вчителя економіки. 1.5. Методи науково-педагогічних досліджень у шкільній економіці. Питання для самоконтролю.

Розділ 2. Принципи навчання економіки.   2.1. Поняття про принципи навчання. 2.2. Характеристика принципів навчання економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 3. Методи навчання економіки.   3.1. Поняття про методи навчання. 3.2. Характеристика методів навчання за джерелами формування знань. 3.3. Характеристика методів навчання на основі характеру. пізнавальної діяльності учнів. 3.4. Проблемне навчання економіки. 3.5. Вибір методів навчання. Питання для самоконтролю.

Розділ 4. Засоби навчання економіки.   4.1. Поняття про засоби навчання. 4.2. Класифікація засобів навчання економіки. 4.3. Особливості роботи із вербальними та статистичними посібниками на уроках економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 5. Форми організації навчально-виховного процесу з економіки. 5.1. Урок як основна форма організації навчального процессу з економіки. 5.2. Структура уроку економіки. 5.3. Типи уроків з економіки та їх особливості. 5.4. Складання планів роботи вчителя. 5.5. Підготовка вчителя до уроку та його планування. 5.6. Підготовка і проведення практичних занять та екскурсій. Питання для самоконтролю.

Розділ 6. Процес формування знань, умінь, навичок на уроках економіки.   6.1. Формування знань, умінь і навичок. 6.2. Використання задач на уроках. 6.3. Самостійна робота з економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 7. Позакласна робота з економіки. 7.1. Цілі та форми позакласної роботи. 7.2. Економічний гурток. 7.3. Тиждень економіки в школі. 7.4. Шкільна олімпіада з економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 8. Особливості процесу навчання в курсі шкільної економіки.   8.1. Дидактичні ігри на уроках економіки. 8.2. Проективна технологія навчання. 8.3. Ситуаційна методика навчання. 8.4. Комп’ютерне навчання економіки. Питання для самоконтролю.

Розділ 9. Контроль навчальних досягнень учнів з економіки.   9.1. Дидактичні завдання перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок. 9.2. Перевірка навчальних досягнень з економіки. 9.3. Педагогічні тести. 9.4. Критерії оцінювання. Питання для самоконтролю.

Термінологічний словник. Список використаної та рекомендованої літератури.

Розділи в тематичному каталозі:

Менеджмент персоналу.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Палеха Ю.І.
Назва мовою оригіналу: МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ.
ISBN: 978-966-2174-11-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Бібліотечка документознавця
Сторінок: 336
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12045

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, право знавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.

 ЗМІСТ. Вступ 

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИРОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ.

Розділ 1. Організація роботи з персоналом.  1.1.Людина в суспільному виробництві.  1.2.Школи та теорії менеджменту.  1.3.Напрями, методи і стилі управління персоналом.  1.4.Менеджмент персоналу як багатогранний процесс. 

Розділ 2.Кадрове планування.  2.1.Організації кадрового планування.  2.2.Базисні кроки кадрового планування.  2.3.Особливості розробки тактичного й оперативного планів. 

Розділ 3.Комплектування підприємства персоналом.  3.1.Організація залучення персоналу.  3.2.Проведення відбору персоналу.  3.3.Організація найму персоналу.  3.4.Оптимізація чисельності персоналу. 

Розділ 4.Адаптація і професійний розвиток персоналу. 4.1.Адаптація персоналу.  4.2. Розвиток персоналу — умова успіху підприємства.  4.3.Професійна підготовка і навчання персоналу.  4.4. Особливості застосування окремих методів проведення занять.

Розділ 5. Мотивація діяльності персоналу.  5.1.Теорії мотивації.  5.2.Теорії управління мотивацією. 5.3.Організація мотиваційного управління.

Розділ 6.Оплата праці персоналу.  6.1.Заробітна плата як елемент ринку.  6.2. Основні аспекти організації оплати праці.  6.3. Форми і системи оплати праці.  6.4. Тарифна і безтарифна системи оплати праці.  6.5.Регулювання оплати праці. 

Модуль 2. КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ.  В ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Розділ 7.Кар’єра як самовираження особистості.  7.1.Кар’єра та її етапи.  7.2.Планування розвитку кар’єри.  7.3.Управління кар’єрою. 7.4.Професійне просування працівників. 7.5.Влада та управління. 

Розділ 8. Управління поведінкою персоналу.  8.1. Людина в системі організаційної поведінки.  8.2. Сприйняття і керування враженнями. 8.3.Управління поведінкою групи.  8.4. Конфлікти і шляхи їх вирішення. 

Розділ 9.Технологічні аспекти управління персоналом.  9.1.Розробка стратегії розвитку організації.  9.2. Підготовка та прийняття управлінських рішень.  9.3.Організація виконання рішень.  9.4. Контроль реалізації управлінських рішень.  Перелік використаної літератури.  

Розділи в тематичному каталозі:

Менеджмент і маркетинг туризму.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Лугінін О.Є., Афонченкова Т. М., Булюк О. В.
Назва мовою оригіналу: МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ.
ISBN: 978-966-2609-10-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 364
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12064

У посібнику розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в Україні за даною тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності.    Посібник складається зі вступу, двох частин, і списку літературних джерел з менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності. Матеріал посібника охоплює основні теми освітньо-професійних програм з менеджменту і маркетингу туризму. Після кожного розділу наводяться запитання до самоконтролю знань.     Перша частина «Менеджмент туризму» присвячена розгляду питань з еволюції менеджменту, функціям менеджменту з урахуванням специфіки туристичної діяльності та іншим актуальним напрямкам в практичній діяльності сучасного менеджера в індустрії туризму. Частина 1 укладена О.Є. Лугініним, О.В. Булюк, Панченко Ю.В., Н.В. Федотовою.    У другій частині «Маркетинг туризму» розглянуті основні напрямки маркетингових досліджень, комунікацій і посередницької діяльності в туризмі, сучасні маркетингові стратегії і підходи до цінової політики в туристичній діяльності. Частина 2 укладена Т.М. Афонченковою, Б.П. Масенко. Видання призначено для студентів ВНЗ, викладачів і фахівців з напрямку туристичної діяльності.

 ЗМІСТ   ВСТУП.

ЧАСТИНА 1. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ. 

РОЗДІЛ 1.РИНКОВА ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ. Поняття і сутність менеджменту. Еволюція управлінської науки. Особливості менеджменту у зарубіжжі та в Україні. Складові частини і функції менеджменту. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ.  2.1. Понятійні основи сервісної діяльності. 2.2 Поняття туризму і його класифікація. Категорії менеджменту туризму. Особливості туризму як об'єкта управління. Запитання до самоконтролю: 32

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Поняття цілей і задач організації туристичної сфери. Система цілей туристичної організації. Запитання до самоконтролюю

РОЗДІЛ 4. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Зміст планування в управлінській діяльності організацій сфери туризму. Процес організаційного планування, його способи і методи           . Класифікація планів туристичної організації. Стратегічне планування організацій сфери туризму. Тактичне і оперативне планування діяльності туристичних організацій. Бізнес-планування в туристичних організаціях. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 5. РІШЕННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Особливості прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття раціональних управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень. Запитання до самоконтролю

РОЗДІЛ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Організування як функція менеджменту. Види організаційних структур управління туристичного підприємства (фірми). Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 7. ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Планування оперативного управління. Способи регулювання і контролю робіт. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 8. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ. оняття мотивації та її еволюція. Первинні теорії мотивації. учасні теорії мотивації.Система мотивації праці персоналу індустрії туризму. Підходи до стимулювання персоналу в туристичних організаціях. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДЛЕГЛИХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ТУРИЗМУ. Поняття, види і технологія контролю в управлінні персоналом організацій туризму. Контролюючі показники в діяльності туристичних організацій. Запитання до самоконтролю

РОЗДІЛ 10. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ. Поняття і класифікація методів менеджменту. Регламентуючі методи менеджменту. Стимулюючі методи менеджменту. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 11. ЗОВНІШНЄ ТА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  В СФЕРІ ТУРИЗМУ. Зовнішнє середовище туристичного бізнесу. Внутрішнє середовище туристичного бізнесу. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 12. СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ. ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ТУРИЗМУ. 12.1. Поняття і класифікація комунікацій. Горизонтальне та вертикальне розподілення праці в організаціях туризму . Взаємодія зі споживачами послуг. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 13. ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ І МОЖЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ.  пособи організації туристичного продукту. Налагодження взаємного співробітництва туроператора з постачальником туристичних послуг. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 14. ЯКОСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ.  Модель сучасного менеджера. Влада, вплив, лідерство та авторитет менеджера. Стилі роботи керівника в сфері туризму. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 15.  УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ. Природа і функції конфлікту. Типи конфліктів в туристичних організаціях. Методи подолання конфліктів з туристами. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 16. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИЗМІ. Зміст, основні елементи і риси ризику. Причини виникнення ризику. Види ризиків у туризмі. Управління ризиками в діяльності туристичних підприємств Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 17. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ.  Поняття ефективності менеджменту туризму. Економічна ефективність менеджменту туризму. Соціальна ефективність менеджменту туризму. Запитання до самоконтролю.

ЧАСТИНА 2 . МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ.

РОЗДІЛ 18. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ. Основні поняття та специфіка туристського маркетингу. Сутність маркетингу в туризмі та відмінні риси туристичного продукту. Умови застосування і принципи маркетингу в туризмі. Концепції маркетингу в туризмі. 1Рівні туристського маркетингу. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 19. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ.

Сутність та напрямки маркетингових досліджень. Види і цілі маркетингових досліджень в туризмі. Основні завдання та методологічні основи маркетингових досліджень  Етапи процесу маркетингових досліджень. Система аналізу маркетингової інформації. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 20. СЕГМЕНТАЦІЯ ТУРИСТСЬКОГО РИНКУ.  Визначення, класифікація та структура ринку туризму. Оцінка кон'юнктури та ємності ринку. Фактори, що впливають на туристський попит і розвиток ринку . собливості психології поведінки споживачів туристських послуг        . Сегментація туристського ринку. Визначення цільового ринку. Запитання для самоконтролю.

РОЗДІЛ 21. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Елементи маркетингового комплексу. Формування продуктової стратегії, планування та розробка туристичного продукту. Цінова стратегія туристичного підприємства. Збутова стратегія та характеристика каналів. озповсюдження турпродукту. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 22. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.  22.1. Класифікація маркетингової інформації. Інформаційні джерела та методи їх збору. Сутність комунікацій та цільові аудиторії. Методи та засоби комунікаційного впливу. Комунікаційна стратегія туристичного підприємства. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 23. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Служба маркетингу туристського підприємства. Система маркетингового контролю. Запитання до самоконтролю.

РОЗДІЛ 24. УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ОРГАНІЗАЦІЇ У СКЛАДІ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ.  Сутність та особливості брендінгу в індустрії туризму. Принципи формування онкурентоспроможного бренду в індустрії туризму. Використання брендінгу для просування туристських послуг та посилення конкурентоспроможності організації. Запитання до самоконтролю. Список літератури. Менеджмент. Маркетинг.

Розділи в тематичному каталозі:

Маркетинг технічних інновацій

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ніколенко І.В., Сукач М.К., Оборський Г.О.
Назва мовою оригіналу: МАРКЕТИНГ ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
ISBN: 978-966-2609-07-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 406
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12095

Викладено джерела, сутність та структуру інноваційного процесу. Розглянуто питання інформаційного забезпечення інновацій, захисту і ліцензування об’єктів інтелектуальної власності, основні засади трансферу технологій. Наведено концепцію та принципи маркетингової діяльності в інноваційному середовищі. Зазначено основні функції та задачі маркетингу інновацій у науковій і виробничій сферах. В посібнику дано методи і прийоми інноваційного менеджменту та управління ризиками. Приділено увагу забезпеченню якості інновацій, відбору і експертизі інноваційних проектів та оцінки їх ефективності. Призначений для студентів і магістрантів будівельних та загальноінженерних напрямів з дисципліни «Маркетинг технічних інновацій». Може бути корисним для спеціалістів, що займаються питаннями інформаційного забезпечення інновацій у виробництві, маркетингом та менеджментом інноваційних проектів.

 ВСТУП.

Розділ 1.ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙ. 1.1.Терміни та визначення. 1.2. Джерела інновацій. 1.3.Маркетинг інновацій. 1.4.Мета та задачі дисципліни. Контрольні запитання

Розділ 2.ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СТРУКТУРА. 2.1.Класифікація, принципи та функції інновацій. 2.2.Інноваційний процес і його структура. 2.3.Життєвий цикл інновацій. Контрольні запитання.

Розділ 3.ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ. 3.1.Основні поняття і види інтелектуальної власності. 3.2.Авторське право у галузі культури та інформації. 3.3.Відкриття і винахід. 3.4.Корисні моделі та промислові зразки. 3.5.Знаки для товарів і послуг та географічні походження. 3.6.Топографії інтегральних мікросхем. 3.7.Захист прав інтелектуальної власності. 3.8.Ліцензування інтелектуальної і господарської діяльності. 3.9.Трансфер технологій. Контрольні запитання.

Розділ 4.ПІДГОТОВКА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 4.1.Пошук і вибір інноваційної ідеї. 4.2.Класифікація інноваційних проектів. 4.3.Життєвий цикл інноваційного проекту. 4.4.Вибір інноваційної стратегії. 4.5.Структура і зміст інноваційного проекту. Контрольні запитання.

Розділ 5.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ. 5.1.Суть, мета і поняття маркетингу. 5.2.Стани попиту і задачі маркетингу. 5.3.Принципи, види та типи маркетингу. 5.4.Концепції управління маркетингом. Контрольні запитання.

Розділ 6.СИСТЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГУ. 6.1.Основні елементи та види маркетингу. 6.2.Принципи і функції маркетингу. 6.3.Організаційні структури служби маркетингу. Контрольні запитання

Розділ 7.МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ. 7.1.Інновації, як чинник конкуренції. 7.2.Особливості маркетингу інновацій. 7.3.Цілі, функції, задачі маркетингу інновацій. 7.4.Аналіз ризиків в маркетингу інновацій. Контрольні запитання.

Розділ 8.АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙ. 8.1.Фактори мікросередовища підприємства. 8.2.Фактори макросередовища підприємства. 8.3.Сегментація в маркетингу інновацій. 8.4.Позиціонування інноваційної продукції. Контрольні запитання.

Розділ 9.ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 9.1.Поняття інноваційного менеджменту. 9.2.Розвиток концепцій інноваційного менеджменту. 9.3.Цілі, завдання, функції інноваційного менеджменту. 9.4.Методи інноваційного менеджменту. 9.5.Прийоми інноваційного менеджменту. 9.6Керування ризиками. Контрольні запитання.

Розділ 10.КЕРУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙ. 10.1.Поняття якості. 10.2.Методи оцінки рівня якості. 10.3.Системи керування якістю. 10.4.Методи керування якістю. Контрольні запитання.

Розділ 11.ВІДБІР, ЕКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОНЫХ ПРОЕКТІВ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ. 11.1.Оцінка та відбір інноваційних проектів. 11.2.Експертиза інноваційних проектів. 11.3.Оцінка ефективності інноваційних проекті. 11.4.Оцінка ефективності інноваційної діяльності. Контрольні запитання. ГЛОСАРІЙ (термінологічний словник). ЛІТЕРАТУРА. 

Розділи в тематичному каталозі:

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ю. І. Палеха О.Ю. Палеха
Назва мовою оригіналу: МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ.
ISBN: 978-966-2609-07-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Бібліотечка документознавця
Сторінок: 478
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12058

Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут ма­теріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, не­обхідними для побудови ефективно діючої організації.    Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, усіх, хто хоче ознайомитися з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

 ЗМІСТ ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.   1.1 Визначення основних понять. 1.2 Маркетингове середовище підприємництва. 1.3 Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві.   

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ, ЯК ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ.   2.1 Інформація як головний чинник ринку. 2.2 Види інформаційних продуктів і послуг. 2.3 Методи отримання й обробки маркетингової інформації.

РОЗДІЛ 3. СУТНІСТЬ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ.  

3.1 Основні показники інформаційного ринку. 3.1 Дослідження конкурентного середовища на ринку. 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів.

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.   4.1 Побудова маркетингової інформаційної системи. 4.2 Принципи розробки та впровадження інформаційних систем. 4.3. Моделі й методи ухвалення маркетингових рішень.

РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ.   5.1 Теоретичні засади управління рекламною діяльністю. 5.2 Організація проведення рекламної кампанії. 5.3 Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством. 5.4 Контроль ефективності рекламної політики та її результатів.

РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ.   6. 1. Теоретичні аспекти бенчмаркінгу в управлінні бізнес-процесами підприємства. 6.2 Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України. 6.3 Практична реалізація бенчмаркінгу в документно-інформаційній сфері.

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.   7.1 Поняття, мета і методи консультативної діяльності.   7.2 Класифікація інформаційно-консультаційних служб. 7.3 Організація консалтингової діяльності. 7.4 Інформаційний консалтинг, як вид консультаційної діяльності. 7.5. Побудова ІТ-консалтингу.

РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ.   8.1 Теоретична основа електронної комерції. 8.2 Інтернет —маркетинг як основа успіху Е-комерції. 8.3 Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі. 8.4 Особливості розвитку електронної комерції в Україні.    Література.

Розділи в тематичному каталозі:

Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток. Монографія.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ареф’єва О.В., Васюткіна Н.В.
Назва мовою оригіналу: КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ, СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК. МОНОГРАФІЯ.
ISBN: 978-966-2609-50-9
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Монографії
Сторінок: 180
Оправа: М'яка

Код книги у  видавництві Л12106

Розділи в тематичному каталозі:

Книжкова Банерна Мережа