Економіка

Соціологія управління та організацій.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Димитрова Л. М.
Назва мовою оригіналу: СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ.
ISBN: 966-622-176-4
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2005
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 128
Оправа: М'яка

Код книги у  видавництві Л12030

Здійснено синтез двох галузевих соціологій – соціології управління та соціології організацій, які базуються на спільних законах, принципах, методах управління. Розглянуто суб’єкти та об’єкти управління, закони й закономірності їх взаємодії.   Навчальний посібник складено на основі робочої навчальної програми для студентів вищих навчальний закладів.

 ЗМІСТ.

Передмова. Вступ.

Глава 1. Історичні етапи становлення та розвитку управлінської думки.

Глава 2. Управління як соціальне явище.

Глава 3. Природа та параметри організації.

Глава 4. Основні завдання організації.

Коротка антологія управлінської думки.

Модульний контроль та методичні вказівки до його проведення.

Тематика контрольних для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Адміністративний менеджмент " і "Соціальна робота."

Основні питання до іспиту.

Тематика курсових робіт.

Список рекомендованої літератури.

Розділи в тематичному каталозі:

Законодавство України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В.
Назва мовою оригіналу: Законодавство України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць.
ISBN: 978-966-2609-49-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 335
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12105

Розділи в тематичному каталозі:

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Дей М.О., Переверзєва О.С., Єдгарова І.В., Куртинець М.І.
Назва мовою оригіналу: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференц
ISBN: 978-966-2609-45-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 270
Оправа: Тверда

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12103

Розділи в тематичному каталозі:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол. Шемшученко Ю.С., Бошиць-кий Ю.Л., Чернецька О.В.
Назва мовою оригіналу: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
ISBN: 978-966-2609-52-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 446
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12110

Розділи в тематичному каталозі:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред.кол. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. Левківська Г.П., Короленко М.П., Дей М.О., Тростюк З.А., Бевз С.І.
Назва мовою оригіналу: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції.
ISBN: 978-966-2609-41-7
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 514
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12102

Розділи в тематичному каталозі:

ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ред. кол. Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Ващук О.М.
Назва мовою оригіналу: ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції.
ISBN: 978-966-2174-20-5
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Сторінок: 300
Оправа: М'яка

Код "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ" у  видавництві Л12101

Розділи в тематичному каталозі:

Теорія бухгалтерського обліку.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Білоусько В. С., Беленкова М. І.
Назва мовою оригіналу: ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.
ISBN: 978–966–96798–3–3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2010
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 401
Оправа: М'яка

Код книги у  видавництві Л12034

Системно, згідно з програмою курсу "Теорія бухгалтерського обліку" висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певною мірою викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності. Підготовлено відповідно до програми курсу „Теорія бухгалтерського обліку" , з кожного модуля наведено завдання для лабораторио-практичних занять і самостійної роботи, а також питання для самоконтролю.  Призначено для студентів зі спеціальностей „Облік і аудит", „Менеджмент організацій". „Економіка підприємств" та слухачів Інституту післядипломної освіти.

 Зміст

Передмова

ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУПЕРЕДМОВА

1.Загальна характеристика і функції господарського обліку.  2Предмет і метод бухгалтерського обліку.  3.Бухгалтерський баланс.  4.Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.  5.Оцінка і  калькуляція.  6.Система рахунків і відображення в них господарських операцій.  7.Методологія обліку основних господарських процесів.  8.Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.  9.Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.  10.Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.  11.Основи бухгалтерської звітності.  12.Основи організації бухгалтерського обліку.

Модуль (тема) 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ1.1. Загальні положення.  1.2. Характеристика господарського обліку, його виникнення та розвиток.  1.3. Види господарського обліку та їх методологічна єдність.  1.4. Вимірники, що застосовуються в обліку.  1.5. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  1.6. Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку.  1.7. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Модуль (тема) 2. ПРЕДМЕТ 1 МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 2.1.Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку.  2.2. Господарські активи (засоби), джерела їх утворення як об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація.  2.3. Класифікація господарських активів (засобів виробництва) та джерел їх утворення за економічним призначенням і ознаками).  2.4. Класифікація господарських активів (засобів) за складом і розміщенням і за джерелами їх утворення.  2.4.1 Класифікація господарських активів (засобів) за складом і розміщенням.  2.4.2. Класифікація господарських активів (засобів) за джерелами їх утворення (класифікація джерел господарських активів).  2.5.Загальна характеристика господарських процесів.  2.6.Загальна характеристика та елементи методу бухгалтерського обліку. 

Модуль (тема) 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. 3.1.Бухгалтерський баланс, його зміст і будова.  3.2. Структура бухгалтерського балансу.  3.3. Зміни в бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціями (типи змін у балансі)

Модуль(тема)4 СИСТЕМА РАХУНКІВ І ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. 4.1.Суть, призначення та будова рахунків бухгалтерського обліку.  4.2. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку господарських активів (активні) і джерел їх утворення (пасивні). Особливості активно-пасивних рахунків і рахунків господарських процесів.  4.3.Подвійний запис (подвійне відображення, його суть і значення.  Кореспонденція рахунків. Прості і складні кореспонденції рахунків.  4.4. Хронологічна і систематична реєстрація господарських операцій в бухгалтерському обліку. 4.5. Суть і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки.  4. 6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

Модуль (тема) 5. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 5.1.План рахунків бухгалтерського обліку — основа організації обліку на підприємствах.  5.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.  5.2.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.  5.2.2 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою. 

Модуль (тема) 6. ОЦІНКА ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ. 6.1.Оцінка і калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку, їх суть і характеристика.

Модуль (тема) 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ. 7.1. Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів і значення відокремленого відображення їх у бухгалтерському обліку. 7.2. Суть, характеристика та особливості обліку процесу постачання. 7.2.1.Особливості обліку придбання (купівлі) предметів праці (оборотних засобів)  7.2.2. Особливості обліку придбання основних засобів.  7.3.Методологія обліку процесу виробництва.  7.3.1. Суть і характеристика процесу виробництва, витрати на виробництво та їх класифікація.  7.3.2.Характеристика рахунків для обліку витрат і виходу продукції. Особливості бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції.  7.3.3. Відображення на рахунках одержаної продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Калькуляція виробничої собівартості продукції, робіт і послуг.  7.4. Суть, характеристика та особливості відображення в поточному обліку процесу реалізації.

Модуль (тема) 8. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 8.1 .Загальні поняття про документи та бухгалтерську документацію.  8.2. Класифікація документів.  8.3.Реквізити бухгалтерських документів. Порядок оформлення та опрацювання бухгалтерських документів. 8.4. Документооборот та його організація. Організація зберігання документів259

Модуль '(тема) 9. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 9.1. Суть і значення інвентаризації.  9.2. Види інвентаризації. 9.3. Порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації.

Модуль (тема) 10. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 10.1.Регістри бухгалтерського обліку. їх суть, призначення, види і форми. Способи і техніка запису в облікові регістри.  10.2. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обджу.  10.3.Форми бухгалтерського обліку і їх історичний розвиток. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку та перспективи їх розвитку в сучасних умовах.  10.3.1. Меморіально-ордерна форма обліку.  10.3.2. Журнал-Головна форма обліку.  1.0.3.3. Особливості організації журнально-ордерної форми обліку.  10.3.4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку. 

Модуль (тема) 11. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ. 11.1. Сутність і призначення бухгалтерської звітності.  11.2. Основний зміст, порядок складання і затвердження бухгалтерської звітності. Консолідація звітності. 

Модуль (тема) 12. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ"БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ'. 12.1. Основні принципи організації бухгалтерського обліку.  12.2.  Централізований і децентралізований бухгалтерський облік. Планування організації бухгалтерського обліку на підприємстві.  12.3. Бухгалтерський апарат, його структура, функції та організація праці 12.4. Права, обов'язки та відповідальність головних бухгалтерів.

Модуль (тема) 13. ЕТАПИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Модуль (тема) 14. ОБЛІК ЗА КОРДОНОМ. 14.1. Основні принципи обліку в державах світової співдружності. Міжнародні стандарти. 14.2. Історія створення Комітету міжнародних стандартів обліку (КМСО), його функції, повноваження та обов'язки.  14.3.Основні положення діючих міжнародних стандартів обліку (МСБО)  14.4. Управлінський облік.  14.5. Фінансовий облік і звітність.  Тести.

Розділи в тематичному каталозі:

Товарознавство та експертиза в митній справі.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Чурсіна Л.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О.
Назва мовою оригіналу: ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ .
ISBN: 978-966-2609-43-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 208
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12090

ВСТУП.  

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ І МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ.   1.1. Виникнення та становлення державної митної служби України. 1.2. Визначення митної політики України. 1.3. Завдання та принципи митної справи. 1.4. Характеристика методів митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. 1.5. Принципова структура української митної системи.  

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК МЕТОД ТОВАРОЗНАВСТВА В ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ.   2.1. Класифікація як метод товарознавства. 2.2. Принципи створення класифікації. 2.3. Основні класифікаційні ознаки товарів. 2.4. Міжнародне сімейство економічних класифікацій. 2.4.1. Зв’язки між різними класифікаціями. 2.5. Єдина система міжнародних класифікацій ООН і пов’язані з нею регіональні й національні класифікації. 2.6. Класифікації видів економічної діяльності та продукції. 2.6.1. Об’єнана система класифікацій видів економічної діяльності та продукції ISCAP. 2.7. Класифікації видів економічної діяльності . 2.7.1. Міжнародна стандартна галузева класифікація – ISIC Rev3. 2.7.2. Статистична класифікація видів економічної діяльності в ЄС ACE Rev. 1 50. 2.8. Класифікації продукції. 2.8.1. Міжнародна класифікація основних продуктів – СРС. 2.8.2. Статистична класифікація продукції за видами діяльності – СРА. 2.8.3. Гармонізована система опису та кодування товарів – HS. 2.8.4. Комбінована номенклатура – CN. 2.8.5. Стандартна міжнародна торговельна класифікація – SITC Rev. 3. 2.8.6. Класифікація за широкими економічними категоріями – ВЕС. 2.8.8. Список продукції ЄС – PRODCOM. 2.9 Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.. 2.9.1 Загальні відомості про українську товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності – УКТЗЕД. 2.9.2. Класифікація товарів за правилами УКТЗЕД. 2.9.3. Класифікація багатокомпонентних товарів.

3. ТОВАРОЗНАВСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.   3.1. Роль товарознавства в системі митного регулювання.

4. МИТНА ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ.   4.1. Вимоги країн до якості та безпеки товарів. 4.1.1. Угода про технічні бар’єри в торгівлі. 4.1.2. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів. 4.1.3. Порівняльна характеристика угод про СФЗ і ТБТ. 4.2. Роль експертизи в митній справі. 4.3. Мета митної експертизи під час проведення митного контролю. 4.4. Порядок проведення митної експертизи. 4.5. Порядок здійснення приймальної експертизи одержуваної партії товарів за кількістю та якістю, а також за станом упаковки й маркування. 4.6. Ідентифікація товарів під час митного контролю. 4.7. Мито як податок на зовнішньоекономічну діяльність та види мита. 4.8. Митна оцінка вартості товарів. 4.9. Експертиза митної вартості товару. 4.9.1. Порядок визначення митної вартості товарів, переміщуваних через державний кордон України.

5. ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ.   5.1. Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару. 5.2. Оформлення сертифікатів походження товарів. 5.3. Правила визначення країни походження товарів.

6. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ Й ОЦІНКА УПАКОВКИ ТА ТОВАРІВ В УПАКОВЦІ.  

7. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ.   8. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ НА МИТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ.   9. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ.   9.1. Митне оформлення товарів, переміщуваних фізичними та юридичними особами. 9.2. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. 9.3. Порядок митного оформлення товарів.

10. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ.  

11. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.  

Лабораторна робота № 1. Визначення класифікаційних ознак харчових і промислових товарів 

Лабораторна робота № 2. Проведення експертизи товарів у відповідності з обов’язковими митними вимогами.

Лабораторна робота № 3. Проведення обліку операцій і матеріалів для переробки в митній оцінці товарів.

Лабораторна робота № 4. Проведення оцінки харчових товарів в упаковці.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. ДОДАТКИ.

Розділи в тематичному каталозі:

Страхування. Практикум.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ткаченко Н. В.
Назва мовою оригіналу: СТРАХУВАННЯ. ПРАКТИКУМ.
ISBN: 978-966-351-042-2
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2009
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 270
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12033

Посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Страхування». Це видання – перший в Україні навчальний посібник-практикум з дисципліни «Страхування». Він містить 12 розділів, кожний з яких включає методичні вказівки до вирішення задач, приклади розв’язування типових задач та ситуаційні завдання, призначені для практичних, семі­нарських занять та самостійної роботи студентів. Також до кожної теми наводяться тести на знання теоретичного матеріалу. З метою забезпечення самоконтролю в кінці посібника наведено відповіді до запропонованих задач і тестів.

      Посібник допоможе у засвоєнні теоретичних знань та виробленні практичних навичок у галузі страхування. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післяди­пломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами страхування.

 ЗМІСТ.

Вступ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ     

ТЕМА 3. Страхові ризики та їх оцінка.

ТЕМА 4. СТРАХОВИЙ РИНОК

ТЕМА 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 7. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

ТЕМА 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТЕМА 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

ТЕМА 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

ТЕМА 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Відповіді до задач і тестівЛітература

 

Додатки           

Розділи в тематичному каталозі:

Стратегія підприємства.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Березін О.В., Безпарточний М.Г.
Назва мовою оригіналу: СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА.
ISBN: 978-966-2174-08-3
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2010
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 208
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12042

   У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади опрацювання та реалізації стратегій підприємств. З урахуванням думок українських та зарубіжних авторів, вивчення стану господарювання підприємств різних сфер національної економіки авторами висвітлено концепції та поняття стратегії, формування місії та цілей підприємства, оцінювання зовнішнього середовища та його впливу на можливості реалізації стратегій. У посібнику приділено значну увагу методиці діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі, оцінки його ринкових позицій з метою забезпечення ефективності функціонування у довготривалій перспективі. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та набуття досвіду опрацювання і реалізації стратегій підприємств подаються питаннями для обговорення, передбачено тестовий контроль і практичні завдання.  Призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців та практиків, які цікавляться проблемами формування ефективної моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку.

   ЗМІСТ.

Передмова Навчальна програма Методичні рекомендації до вивчення тем дисципліни.

Модуль 1. Методологічний інструментарій формування стратегії.   Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції Тема 2. Місія та цілі підприємства. Тема 3. Стратегічний контекст підприємства.  Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства. Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

Модуль 2.  Характеристика різновидів стратегії  Тема 6. Стратегії бізнесу.  Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.  Тема 8. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства Тема 10. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства.

Модуль 3. Організаційні підходи до реалізації стратегії.  Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі.  Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства. Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства.  Тема 15. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні Тестові завдання для перевірки знань студентів з тем дисципліни Практичні завдання до окремих тем дисципліни. 

Розділи в тематичному каталозі:

Стандартизація продукції та послуг.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І.
Назва мовою оригіналу: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ.
ISBN: 978-966-2609-43-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 226
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12098

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник представляє практичний інтерес для студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗів, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана зі стандартизацією товарів та послуг.

 ЗМІСТ Вступ.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ 1. Державна система стандартизації. Основні поняття, терміни й визначення. Органи зі стандартизації в Україні та їх функції. 1.1. Основні терміни зі стандартизації та їх визначення. 1.2. Організація робіт зі стандартизації в Україні. 1.3. Законодавча база національної системи стандартизації. 1.4. Основні завдання, принципи та функції стандартизації. 1.5. Методи стандартизації. 1.6. Уніфікація як спеціальний метод стандартизації. 1.7. Гармонізація стандартів.

РОЗДІЛ 2. Порядок розробки, прийняття та перегляду національних стандартів. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів. 2.1. Планування робіт зі стандартизації. 2.2. Стадії розробки, затвердження та впровадження стандартів. 2.3. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог стандартів. 2.4. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів.

РОЗДІЛ 3. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції, відповідальність за порушення законодавства. Інформаційне забезпечення стандартизації. 3.1. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції. 3.2. Відповідальність за порушення законодавства. 3.3. Інформаційне забезпечення в галузі стандартизації. 3.4. Стандартизаційний контроль.

РОЗДІЛ 4. Стандартизація у сферах послуг та екології Стандартизація штрихового кодування продукції, стандартизація якості продукції в межах маркетингу. 4.1. Стандартизація послуг. 4.2. Стандартизація та система управління якістю в готельному господарстві. 4.3. Стандартизація сільськогосподарської продукції. 4.4. Стандартизація у сфері екології. 4.5. Стандартизація штрихового кодування продукції. 4.6. Стандартизація якості продукції в межах маркетингу.

РОЗДІЛ 5. Система стандартів з безпеки підприємств, охорони праці та радіаційної безпеки. Система стандартів із захисту довкілля. 5.1. Система стандартів у галузі радіаційної безпеки. 5.2. Стандартизація у сфері безпеки праці та захисту від радіактивного забруднення. 5.3. Безпека праці та захист від іонізуючого випромінювання. 5.4. Безпека праці та захист від інфрачервоного, ультрафіолетового й лазерного випромінювання

РОЗДІЛ 6. Стандартизація в ISО та IEC. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.1. Стандартизація в ISО. 6.2. Стандартизація в ІЕС. 6.3. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.4. Стандартизація в Росії. 6.5. Державний комітет зі стандартизації Республіки Білорусь.

РОЗДІЛ 7. Стандартизація в передових країнах світу. 7.1. Стандартизація в США. 7.2. Стандартизація в Німеччині. 7.3. Стандартизація у Великобританії. 7.4. Стандартизація у Франції. 7.5. Стандартизація в Японії. Выполним установку видеонаблюдения, цена лучшая Москве.

РОЗДІЛ 8. Особливості організації стандартизації в різних країнах. 8.1. Стандартизація в Болгарії. 8.2. Польський комітет зі стандартизації (PKN). 8.3. Стандартизація в Угорщині. 8.4. Стандартизація в Словаччині. 8.5. Стандартизація в Чехії. 8.6. Стандартизація в Румунії. 8.7. Стандартизація в Молдові. 8.8. Стандартизація в Бельгії. 8.9. Стандартизація в Ірландії. 8.10. Стандартизація в Нідерландах. 8.11. Стандартизація в Італії.

РОЗДІЛ 9. Основні напрямки розвитку стандартизації в сучасних умовах. Техніко-економічна ефективність стандартизації. 9.1. Роль стандартизації в підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг. 9.2. Розвиток стандартизації на міжнародному, національному та регіональному рівнях 9.3. Визначення техніко-економічної ефективності стандартизації. 9.4. Фінансування робіт зі стандартизації.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (Скачується із сайту видавництва у вигляді електронного додатку) Лабораторна робота № 1. Класифікація нормативних документів і стандартів, чинних в Україні Лабораторна робота № 2. Розроблення національних стандартів і нормативних документів. Лабораторна робота № 3,4. Позначення нормативних документів та їх зміст. Лабораторна робота № 5. Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов та їх реєстрація Лабораторна робота № 6. Система стандартизації конструкторської та технологічної документації Лабораторна робота № 7. Система переважних чисел, уніфікація виробів та послуг. Лабораторна робота № 8, 9. Стандартизація послуг у межах маркетингу.

Практичні завдання. Методичні вказівки до виконання практичних завдань. Список використаних джерел.

Розділи в тематичному каталозі:

Сертифікація товарів та послуг

Книжка на сайті видавництва
Автор: Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О.
Назва мовою оригіналу: СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ.
ISBN: 978-966-2609-42-4
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 328
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12091

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.   Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг.

 ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ СЕРТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. 1.1.   Поняття сертифікації, мета, завдання та об’єкти. 1.2.   Види, засоби та методи здійснення сертифікації. 1.3.   Причини перетворення сертифікації на технічний бар’єр у міжнародній торгівлі.

РОЗДІЛ 2. СЕРТИФІКАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. 2.1. Правові та нормативні основи системи сертифікації. 2.2. Організаційна структура системи сертифікації. 2.3. Акредитація та взаємне визнання сертифікації. 2.4. Принципи національної політики в галузі сертифікації.

РОЗДІЛ 3. СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ. 3.1. Сертифікація продовольчих товарів. 3.2. Сертифікація радіоелектронної апаратури. 3.3. Сертифікація косметичних виробів. 3.4. Сертифікація будівельних матеріалів.

РОЗДІЛ 4. СЕРТИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ. 4.1. Обов’язкові вимоги до послуг та процесів їх надання. 4.2. Особливості послуг як об’єкта сертифікації. 4.3. Сертифікація послуг автомобільного транспорту. 4.4. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожньо-транспортного засобів.

РОЗДІЛ 5. СЕРТИФІКАЦІЯ ІМПОРТОВАНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ. 5.1. Визнання результатів сертифікації товарів, що імпортуються. 5.2. Ввезення та митне оформлення товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації.

РОЗДІЛ 6. СЕРТИФІКАЦІЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. 6.1. Сертифікація в Німеччині. 6.2. Сертифікація в Японії. 6.3. Сертифікація у Франції. 6.4. Сертифікація у США. 6.5. Сертифікація в Італії. 6.6. Сертифікація в Росії.

РОЗДІЛ 7. СЕРТИФІКАЦІЯ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

7.1. Діяльність ISO в галузі сертифікації. 7.2. Сертифікація в ЄС.

РОЗДІЛ 8. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СЕРТИФІКАЦІЇ. 8.1. Сертифікація забезпечення якості в Україні. 8.2. Сертифікація забезпечення якості за кордоном. 8.3. Перспективи подальшого розвитку сертифікації.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ. ТЕСТИ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

Розділи в тематичному каталозі:

Сертифікація персоналу.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Чурсіна Л.А., Березовський Ю.В., Тіхосова Г.А.
Назва мовою оригіналу: СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ.
ISBN: 978-966-2609-17-2
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Книги
Сторінок: 318
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12066

Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу в системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена ефективності управління персоналом та соціально-психологічним аспектам впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаційних структурах України.  Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з питаннями управління та сертифікації персоналу.

ЗМІСТ

Вступ.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Історія управління персоналом. 1.1.Поняття, склад і структура персоналу

1.2.Склад і структура персоналу. 1.3.Виникнення та розвиток людських ресурсів, історія розвитку кадрових служб. 1.4.Зарубіжний досвід управління персоналом

1.5.Історія розвитку кадрових служб. 1.6.Від управління персоналом до управління людськими ресурсами. 1.7.Теорія людського капіталу.

Розділ 2. Кадрова політика підприємств. 2.1.Сутність і завдання кадрової політики. 2.2.Напрями кадрової політики

2.3.Оцінка вибору кадрової політики.

Розділ 3. Персонал у системі управління якістю. 3.1.Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. 3.2.Соціальна структура персоналу. 3.3.Структури системи управління якістю. 3.4.Загальні вимоги до системи управління якістю. 3.5.Відповідальність вищого керівництва в системі управління якістю. 3.6.Ресурси в системі управління якістю. 3.7.Персонал у системі управління якістю. 3.8.Підготовка персоналу в системі якості. 3.9.Стимулювання та мотивація персоналу в системі якості. 3.10.Соціально-психологічні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаціях України. 3.11.Прийняття рішення про впровадження стандартів. 3.12.Зміни у ставленні до управління якістю. 3.13.Участь у роботі з якості всього персоналу організації. 3.14.Необхідність документування системи якості. 3.15.Поступове введення серйозних змін, викликаних впровадженням стандартів ДСТУ ISO 90003.16.Впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000. 3.17.Організація навчання персоналу методам управління якістю.

Розділ 4. Організація роботи з персоналом. 4.1.Сутність, цілі, завдання та принципи кадрового планування в організації. 4.2.Методи визначення потреб персоналу. 4.3.Види планів з питань персоналу. 4.4.Організація та джерела залучення персоналу. 4.5.Джерела залучення персоналу. 4.6.Методи підбору персоналу, їх характеристика. 4.7.Оптимізація чисельності персоналу. 4.8.Кадровий аудит. 4.9.Організація професійно-кваліфікаційного просування виробничого персоналу. 4.10.Підготовка і формування резерву керівників. 4.11 Нормативно-правова база управління персоналом. 4.12.Ресурсне забезпечення служб персоналу.

Розділ 5. Сертифікація персоналу. 5.1.Мета, об’єкти та порядок проведення сертифікації персоналу. 5.2.Етапи проведення сертифікації персоналу. 5.3.Структура процесів сертифікації персоналу. 5.4.Інспекційний контроль за сертифікованим об’єктом.

Розділ 6. Атестація персоналу. 6.1.Поняття та завдання атестації персоналу. 6.2.Об’єкти та показники атестації. 6.3.Організація та методи атестації. 6.4.Етапи проведення атестації.

Розділ 7. Оцінка персоналу. 7.1.Сутність і завдання оцінки персоналу. 7.2.Принципи та процедури проведення оцінки персоналу. 7.3.Методи оцінки персоналу. 7.4.Визначення індивідуальної вартості працівника. 7.5.Оцінка якості роботи з наймання на роботу. 7.6.Критерії відбору та оцінка персоналу під час сертифікації. 7.7.Порядок та етапи проведення атестації менеджерів і спеціалістів. 7.8.Атестація персоналу методом побудови ділового портрета. 7.9.Досвід зарубіжних підприємств з питань оцінки персоналу.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 

Практичне заняття № 1. Склад та структура персоналу. 

Практичне заняття № 2. Методи визначення кількісного складу персоналу. 

Практичне заняття № 3. Оцінка якості роботи керівників, спеціалістів та інших працівників.

Практичне заняття № 4. Бальна оцінка якості роботи персоналу. 

Практичне заняття № 5. Експертне оцінювання кадрового персоналу та його резерву під час проведення атестації та сертифікації. 

 

Література.  

Розділи в тематичному каталозі:

Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М.,.Ладанюк А.П
Назва мовою оригіналу: ПРОМИСЛОВІ МЕРЕЖІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ.
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2011
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Комп'ютерні науки
Сторінок: 522
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12047

ВСТУП

1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ. 1.1. Інтегровані автоматизовані системи управління 1.2. Функціональна інтеграція. 1.3. Інформаційна інтеграція 1.4. Технічна та програмна інтеграція. 1.4.1. Засоби людино-машинного інтерфейсу. 1.4.2. Контролери 1.4.3. Периферійні засоби: перетворювачі та виконавчі механізми 1.4.4. Програматори/конфігуратори 1.4.5. Програмно-технічні засоби рівня АСУП. 1.5. Обчислювальні мережі в ієрархії ІАСУ.

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВИХ МЕРЕЖ 2.1. Властивості промислових мереж. 2.1.1. Визначення промислової мережі та їх градація 2.1.2. Функціональне призначення промислових мереж. 2.1.3. Обмін даними. 2.1.4. Загальні вимоги до промислових мереж. 2.2. Історія розвитку та стандартизації промислових мереж 2.3. Промислові мережі в контексті моделі ISO OSI 2.4. Основні робочі характеристики промислових мереж 2.4.1. Прикладні сервіси, інтерфейс прикладного рівня. 2.4.2. Забезпечення каналом зв’язку між вузлами. Методи доступу 2.4.3. Формування кадру та контроль за помилками 2.4.4. Топологія мережі та сегментація. 2.4.5. Фізичні інтерфейси передачі даних. 2.4.6. Маршрутизація 2.4.7. Транспортування даних. 2.4.8. Підсумкова таблиця з основними робочими характеристик- ками. 2.5. Короткий огляд промислових мереж. 2.5.1. Мережа MODBUS RTU/ASCII та MODBUS TCP/IP. 2.5.2. Мережа World-FIP 2.5.4. Мережа Foundation Fieldbus (FF). 2.5.4. CAN та CANOpen. 2.5.5. Мережа LonWorks 2.5.6. Мережі PROFIBUS. 2.5.7. HART-протокол. 2.5.8. Мережа AS-і 2.5.9. Мережа INTERBUS 2.5.10. Мережі CIP: DeviceNet, ControlNet, Ethernet/IP та CompoNet 2.5.11. Мережі CC-Link. 2.6. Вибір промислової мережі

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО РІВНЯ. 3.1.Організація каналу зв’язку 3.2. Використання металевих кабелів. 3.2.1. Фізичні властивості кабельної лінії передачі. 3.2.2. Електричні характеристики кабельної лінії передачі 3.2.3. Відбиття сигналу та способи їх подолання. 3.2.4. Типи електричних кабелів 3.2.5. Електричні шуми, завади та боротьба з ними 3.2.6. Заземлення екранів кабелів 3.2.7. Основні рекомендації по вибору, прокладки та монтажу кабелів для промислових мереж. 3.3. Передача напругою та струмом 3.3.1. Використання напруги 3.3.2. Використання струму 3.4. Використання оптоволоконного кабелю 3.5. Використання бездротового зв’язку . 3.6. Кодування інформації 3.6.1. Безпосередній спосіб передачі цифрових даних 3.6.2. Модуляція несучої (carrier modulation) 3.7. Синхронна та асинхронна передача 3.7.1. Необхідність синхронізації. 3.7.2. Символьна передача. 3.7.3. Використання схем UART 3.8. Стандартні послідовні інтерфейси 3.9. Інтерфейс RS-232 3.9.1. Електричні характеристики 3.9.2. Типи роз’ємів. 3.9.3. Призначення ліній інтерфейсу RS-232 3.9.4. Управління потоком даних. 3.10. Інтерфейс RS-422A (EIA-422A) 3.11. Інтерфейс RS-485 (EIA/TIA-485). 3.11.1 Схеми з’єднання 3.11.2 Схеми узгодження 3.11.3. Забезпечення захисного зміщення. 3.12. Інтерфейс „струмова петля” 20 мА (Current Loop, ИРПС) 3.13. Порівняльна характеристика стандартних послідовних інтерфейсів. 3.14. Використання адаптерів-перетворювачів інтерфейсів 3.14.1. Типи адаптерів-перетворювачів. 3.14.2. Управління адаптерами RS-232<->RS-485 зі сторони RS-232 3.14.3. Автоматичне управління адаптером RS-232<->RS-485

4. ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕМНОГО ТА БЕЗПРОВОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ 4.1. Символьний спосіб обміну. 4.1.1. Способи кодування символів. 4.1.2. Принципи символьного обміну ASCII 4.2. Модемний обмін 4.3. Бездротовий спосіб обміну 4.4. Особливості бездротових модемів з використанням стільникового зв’язку

5. ІНТЕРФЕЙС AS-i. 5.1. Загальні відомості 5.2. Реалізація фізичного рівня 5.3. Принципи функціонування 5.4. Етапи роботи шини AS-i. 5.5. Формат кадру AS-i 5.6. Швидкість відновлення даних. 5.7. Профілювання Ведучих та Ведених 5.8. Автоматична адресація 5.9. AS-i V2.1 та V3.0 5.10. AS-i профілі.

6. МЕРЕЖІ MODBUS 6.1. Мережі Modbus в контексті моделі OSI. 6.2. Реалізація Modbus на прикладному рівні 6.2.1. Формат Modbus PDU 6.2.2. Формат основних функцій 6.2.3. Адресна модель Modbus та доступ до даних. 6.3. Modbus Serial 6.3.1. Канальний рівень 6.3.2. Modbus RTU 6.3.3. Modbus ASCII 6.3.4. Реалізація фізичного рівня для Modbus Serial. 6.4. Modbus TCP/IP. 6.4.1. Комунікаційна архітектура Modbus TCP/IP. 6.4.2. Особливості реалізації протоколу 6.5. Рекомендації до проектування . Modbus RTU/ASCII та Modbus TCP/IP . 6.5.1. Послідовність розробки мереж Modbus RTU/ASCII. 6.5.2. Перенесення клієнтських запитів в мережах Modbus RTU/ASCII 6.5.3. Послідовність розробки мереж Modbus TCP/IP.

7. МЕРЕЖА PROFIBUS 7.1. Мережі PROFIBUS в контексті моделі ISO та МЕК. 7.2. Реалізація фізичного рівня PROFIBUS DP. 7.3. Реалізація фізичного рівня PROFIBUS PA (MBP) 7.4. Реалізація канального рівня 7.5. Базові функції обміну даними між вузлами в PROFIBUS DP (DP-V0) 7.5.1. Функція обміну даними процесу. 7.5.2. Функції (сервіси) базових типів вузлів 7.5.3. Структура DP-циклу 7.5.4. Конфігурація та ініціалізація мережі 7.6. Розширені функції обміну даними між вузлами в PROFIBUS DP (DP-V1, DP-V2) 7.6.1. Версії DP-V1 та DP-V2 7.6.2. Широкомовний обмін даними процесу . 7.6.3. Ізохронний режим . 7.7. Профілі в PROFIBUS DP. 7.7.1. Технічна структура PROFIBUS 7.7.2. Загальні прикладні профілі 7.7.3. Спеціальні прикладні профілі 7.7.4. Використання GSD для інтеграції пристроїв в мережу

8. CAN ПРОТКОЛ. 8.1. CAN стандарти та їх опис в контексті моделі OSI 8.2. Організація канального рівня. 8.2.1. Комунікаційні сервіси. 8.2.2. Формати кадрів обміну даними 8.2.3. Обробка помилок та боротьба з дефектами 8.3. Реалізація фізичного рівня 8.4. CAN-сумісні стандарти 8.4.1. Стандарт ISO 11898. 8.4.2. Протоколи прикладного рівня для мереж CAN. 8.5. Реалізація CAN.

9. CANOpen 9.1. CANOpen в контексті моделі OSI 9.2. Особливості реалізації фізичного рівня. 9.3. Базові принципи функціонування 9.3.1. Модель обміну 9.3.2. Комунікаційні сервіси. 9.3.3. Основи функціонування сервісу PDO 9.3.4. Базові концепції конфігурування та адміністрування мережі (NMT-Сервіси). 9.3.5. Схема розподілення Ідентифікаторів по замовченню 9.4. Робота зі Словником Об’єктів. 9.4.1. Структура словника об’єктів 9.4.2. Основи функціонування сервісу SDO 9.4.3. Типи передачі та об’єкт SYNC 9.4.4. Об’єкт Time Stamp 9.4.5. Об’єкт Emergency. 9.4.6. Сервіси NodeGuard та Heartbeat. 9.5. Специфікації профілів пристроїв CANOpen 9.5.1. Профілі пристроїв в CANOpen 9.5.2. Профіль модулів вводу/виводу

10. ПРОМИЛОВИЙ ETHERNET 10.1. Мережі Ethernet 10.1.1. Загальні поняття. 10.1.2. Структура кадру. 10.2. Протоколи рівня ІР 10.2.1. Протокол IP 10.2.2. Протокол ARP 10.2.3. Протоколи BOOTP та DHCP 10.2.4. Протоколи IGMP та IGMP-snooping 10.2.5. Методика NAT-трансляції. Проксі-сервери 10.3. Протоколи транспортного рівня . 10.3.1. Протоколи ТСР та UDP. 10.3.2. Модель сокетів 10.4. Промисловий Ethernet 10.4.1. Кабельні системи промислового виконання 10.4.2. Real Time Ethernet 10.4.3. Рішення RTE над TCP/IP 10.4.4. Рішення RTE над Ethernet 10.4.5. Рішення RTE з модифікацією Ethernet.

11. КОМУНІКАЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 11.1. Способи інтеграції PDS в автоматизовані системи управління . 11.1.1. Класичний підхід. 11.1.2. Переваги використання промислових мереж . 11.1.3. Проблеми використання промислових мереж 11.2. Стандарт на універсальний інтерфейс PDS. 11.2.1. Загальні підходи до стандартизації інтерфейсу PDS. 11.2.2. Функціональні елементи логічного приводу 11.2.3. Прикладні режими PDS. 11.2.4. Структура стандартів IEC 61800-7 11.3. Профіль PROFIDRIVE 11.3.1. Функціональні елементи PROFIdrive 11.3.2. Загальний автомат станів для приводів PROFIdrive 11.3.3. Операційна робота приводів PROFIdrive в режимі управління швидкістю 11.4. Профіль CiA402 11.4.1. Функціональні елементи CiA402 11.4.3. Операційна робота приводів CiA-402 в режимі управління швидкістю

12. ВІДКРИТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ WINDOWS. 12.1. Проблеми програмної інтеграції в інтегрованих автоматизованих системах . 12.2. Функціонування ОС Windows. 12.2.1. Основи функціонування 12.2.2. Архітектура Windows 12.3. Інтерфейс програми користувача до ОС Windows. 12.3.1. Win32 API 12.3.2. Проблеми доступу до даних іншого Процесу 12.4. Технології DDE та NetDDE 12.4.1. Локальний обмін через DDE 12.4.1. Обмін через NetDDE в мережі 12.5. Технології СОМ/DCOM 12.5.1. Доступ до Процесів через СОМ 12.5.2. Використання OLE та ActiveX 12.6. Web Технології

13. ТЕХНОЛОГІЯ ОРС 13.1. Загальні концепції 13.1.1. Передумови виникнення 13.1.2. Стандарти ОРС 13.1.3. Функціонування ОРС з точки зори інтегратора 13.2. Принципи функціонування ОРС DA 13.2.1. ОРС Модель взаємодії 13.2.1. Механізми читання та запису. 13.2.3. Ідентифікатори ItemID. 13.2.4. Робота ОРС Клієнта з віддаленими ОРС Серверами. 13.3. Типи ОРС DA інтерфейсів 13.3.1. Загальний огляд типів інтерфейсів 13.3.2. Об’єктна модель інтерфейсу OPC Automation 13.3.3. Синтаксис основних методів, властивостей та подій об’єктів бібліотеки OPCAutomation 13.4. Область застосування технології ОРС.

14. СТАНДАРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ ДО БАЗ ДАНИХ. 14.1 Проблеми доступу до баз даних 14.2. Мова SQL 14.3. ODBC та DAO. 14.4. OLE DB, ADO та ADO.NET

15. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 15.1. Загальні підходи до проектування автоматизованих систем 15.1.1. ІАС – як клас автоматизованих систем 15.1.2. Стадії створення автоматизованих систем 15.1.3. Розробка документації на стадіях створення автоматизованих систем 15.2. Загальні підходи до проектування інтегрованих автоматизованих систем 15.2.1.Життєвий цикл ІАС. 15.2.2. Дослідження об’єкту та формування вимог до ІАС 15.2.3. Розробка концепції ІАС. 15.2.4. Технічне завдання на ІАС та АС. 15.2.5. Технічний проект ІАС 15.2.6. Робоча документація та введення в дію. 15.3. Розробка структурних схем ІАС. 15.3.1. Зміст структурних схем. 15.3.2. Використання графової моделі інформаційних потоків (С2Г). 15.3.3.Використання блочної моделі інформаційних потоків (С2Б) 15.4. Розробка документів інформаційного забезпечення ІАС 15.4.1. Комплектність документів інформаційного забезпечення. 15.4.2. Використання схеми мережних інформаційних потоків (СІП). 15.4.3. Використання схеми інформаційних потоків в мережах Modbus RTU. 15.4.4. Використання схеми інформаційних потоків в мережах на базі Ethernet. 15.4.5. Використання схеми інформаційних потоків при проектуванні мереж PROFIBUS 15.4.6.Використання схеми інформаційних потоків при проектуванні мереж CANOpen

Література .

Розділи в тематичному каталозі:

Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro. + CД (приклади вправи та демоверсія Unity Pro)

Книжка на сайті видавництва
Автор: Пупена О.М., Ельперін І.В.
Назва мовою оригіналу: ПРОГРАМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНТРОЛЕРІВ У СЕРЕДОВИЩІ UNITY PRO. + CД (ПРИКЛАДИ ВПРАВИ ТА ДЕМОВЕРСІЯ UNITY PRO)
ISBN: 978-966-2609-48-6
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2013
Видавництво: Видавництво Ліра-К
Серія: Комп'ютерні науки
Сторінок: 376
Оправа: Тверда

Код книги у  видавництві Л12099

У навчальному посібнику розглянуті питання розробки та налагодження прикладного програмного забезпечення у програмному середовищі UNITY PRO для промислових контролерів нового покоління фірми Schneider Electric. Посібник складається з 6-ти розділів. Перший розділ присвячений загальному огляду можливостей UNITY PRO ї виконує функції навігатора по посібнику. У другому розділі розглядаються структура, функціональні можливості і технічні характеристики контролерів Modicon M340 та TSX Premium. У третьому розділі розглядаються принципи створення програми користувача з використанням мов програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 61131-3: ST, LD, FBD, SFC. Четвертий розділ присвячений питанням налагоджування прикладного програмного забезпечення з використанням анімаційних засобів UNITY PRO, а також імітатора ПЛК. Для цього розроблені спеціальні імітаційні моделі об’єктів управління. У п’ятому розділі наведені приклади рішення типових задач управління з використанням різних мов програмування. Шостий розділ  висвітлює особливості побудови контурів регулювання з використанням бібліотечних елементів UNITY PRO.

Особливістю даного посібника є наявність великої кількості прикладів рішення задач, пов’язаних як з вибором апаратних засобів, так і розробкою прикладного програмного забезпечення. Також особливої уваги заслуговують спеціально розроблені імітаційні моделі, які можуть бути використані для перевірки роботи програм користувача. Вбудований у UNITY PRO імітатор ПЛК дає можливість    отримати практичні навички налагодження програм користувача без наявного контролера. У електронному вигляді представлений перший розділ посібника з кольоровими рисунками та лабораторний практикум, що включає 7 лабораторних робіт. Ці матеріали доступні на сайті видавництва "Ліра-К". Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра та спеціаліста, а також при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Посібник також буде корисний для спеціалістів, що працюють в галузі промислової автоматизації.

ЗМІСТ 

1. Основи роботи з UNITY PRO.   Загальні поняття. Функціональна структура ПЛК. Операційні режими роботи ПЛК. Області пам’яті ПЛК та адресація каналів вводу/виводу. Розробка, компіляція та завантаження проекту UNITY PRO. Конфігурування апаратної частини ПЛК. Створення змінних та екземплярів функціональних блоків. Створення програми користувача. Мови програмування. Налагодження програми користувача. Приклад створення проекту з використанням ПЛК М340 та мови LD. Приклад створення проекту з використанням ПЛК TSX Premium та мови FBD. Приклад використання мови ST. Приклад використання мови SFC. Питання до розділу.

2. Апаратне забезпечення контролерів Modicon.   2.1Апаратне забезпечення контролерів Modicon M340. Фізична структура Modicon М340. Процесорні модулі. Структура пам’яті. Модулі дискретних входів/виходів. Модулі аналогових входів/виходів. Вибір модулів живлення. Приклад компонування контролера М340. 2.2Апаратне забезпечення контролерів TSX Premium. Фізична структура TSX Premium. Принципи розміщення й адресації модулів у контролері. Процесорні модулі. Структура пам’яті. Модулі дискретних входів/виходів. Модулі аналогових входів/виходів. Модулі живлення. Контрольні запитання до розділу.

3. Програмування контролерів Modicon у середовищі UNITY PRO. Середовище UNITY PRO. Проект UNITY PRO. 3.1Програма користувача. Задачі. Секції. Підпрограми. 3.2Робота з даними. Типи даних. Змінні. Структурні типи даних користувача. Області внутрішніх даних (%M та %MW) і констант (%KW). Області системних даних (%S та %SW). Дані каналів вводу/виводу та змінні IODDT. 3.3Функції, процедури та функціональні блоки. Використання FFB. Створення функціональних блоків користувача (DFB). 3.3Стандартна бібліотека FFB. Огляд бібліотеки. Математичні функції. Функції порівняння. Логічні блоки. Статистичні функції. Таймери та лічильники. Функції перетворення типів. 3.4Програмування на мові FBD (Function Block Diagram). Основні правила програм на FBD. Редактор FBD. 3.4Програмування на мові LD (Ladder Diagram). Основи LD. Елементи дискретного управління. Робота з числовими змінними та FFB. Редактор LD. 3.5Програмування на мові ST (Structured Text). Основи ST. Організація розгалуження. Організація циклів. Виклик підпрограм та FFB. Редактор ST. 3.6Програмування на мові SFC (Sequential Function Charts). Основи SFC. Кроки та дії. Переходи. Відгалуження. Макрокроки. Часові налаштування та контроль за виконанням кроків. Управління виконанням мережі SFC. Редактор SFC. Контрольні запитання до розділу.

4. Налагодження програм користувача та діагностика ПЛК.  3.1Операційні режими роботи ПЛК. Робота UNITY PRO в режимі онлайн. Налаштування зв’язку. Можливості UNITY PRO в режимі онлайн. Імітатор ПЛК. 3.2Налагодження програми користувача. Використання анімаційних засобів редакторів. Використання анімаційних таблиць. Використання операторських екранів. 3.3Використання імітаційних моделей. Призначення імітаційного моделювання в ПЛК. Варіанти структури програм UNITY PRO з імітацією. Генератор випадкових чисел. Імітаційне моделювання на основі рішення диференційних рівнянь явним методом Ейлера. Імітація рівня. Імітація температури в ємності. Імітація температури у теплообміннику. Реалізація аперіодичної ланки (першого порядку). Реалізація транспортного запізнення. Імітація роботи регулюючого органу з виконавчим механізмом. 3.4Діагностика роботи ПЛК. Загальні принципи діагностики роботи ПЛК. Апаратні засоби діагностики ПЛК. Діагностичні засоби середовища UNITY PRO. Програмні засоби діагностики. Контрольні запитання до розділу.

5. Приклади реалізації алгоритмів управління.  5.1Приклади задач на формування, використання та підрахунок імпульсів. Генерація імпульсів тривалістю 1 цикл із заданою періодичністю. Генерація імпульсів з заданими періодичністю і тривалістю. Лічильник мотогодин. Аварійна сигналізація. Приклади задач на роботу з витратомірами та лічильниками речовини. Інтегрування загального об’єму по показам витратоміра. Інтегрування за сигналом з лічильника. Розрахунок витрати за показами лічильника. 5.2Приклади роботи з годинником реального часу та зі змінними часових типів. Приклади роботи зі структурами, масивами та циклами. Приклади роботи з підпрограмами та функціональними блоками користувача. Приклади створення та використання кусочно-лінійних функцій. Реалізація кусочно-лінійної функції. Програма розрахунку об’єму рідини в резервуарі неправильної форми за датчиком рівня. Програмний за датчик. 5.3Приклад імітаційної моделі. Приклад використання мови FBD. Приклад використання мови SFC.

6. Реалізація контурів регулювання в UNITY PRO.  6.1Загальні принципи використання бібліотечних FFB для побудови контурів регулювання. Структура контурів регулювання. Режим слідкування (Tracking). Режими Ручний/Автомат (Manual/Automatic). Періодичність виклику FFB та контроль за помилками. 6.2Реалізація законів регулювання (сімейство Controller). Огляд блоків сімейства Controller. SAMPLETM. ПІ регулятор PI_B. ПІД регулятор PIDFF. Режими абсолютного та інкрементального розрахунку роботи PI_B/PIDFF. Двохпозиційний регулятор STEP2. Трьохпозиційний регулятор STEP3. 6.3Обробка вхідних даних контурів регулювання. Гістерезис HYST (сімейство Measurement). Індикатор меж INDLIM (сімейство Measurement). Кусочно-лінійна інтерполяція LOOKUP_TABLE1 (сімейство Measurement). Зона нечутливості DEAD_ZONE (сімейство Measurement)Запис змінної SAH (сімейство Measurement). Фільтр ковзного середнього AVGMV (сімейство Measurement). Фільтр ковзного середнього з коректором AVGMV_K (сімейство Measurement). Розрахунок витрати по перепаду тиску K_SQRT (сімейство Mathematics) та MFLOW (сімейство Conditioning). Зважене множення/ділення MULDIV_W (сімейство Mathematics). Зважена сума SUM_W (сімейство Mathematics). 6.4Обробка вихідних даних контурів регулювання (сімейство Output Processing). Блок управління реверсивним двигуном (SERVO). Управління виконавчими механізмами з використанням широтно-імпульсного перетворення PWM1. Блок ручного управління MS. 6.5Організація управління уставками (сімейство Setpoint Management). Перемикач уставок SP_SEL. Зміна уставки з постійною швидкістю (RAMP). Задатчик співвідношення (RATIO). 6.6Блоки додаткової обробки. SCALING (сімейство Conditioning). Ланка транспортного запізнювання DTIME (сімейство Conditioning). Блок інтегрування INTEGRATOR (сімейство Conditioning). Аперіодична ланка LAG_FILTER (сімейство Conditioning). Цілочисельне регулювання (сімейство CLC_INT). Огляд процедур цілочисельного регулювання. Процедура PID_INT. Процедура SERVO_INT. Процедура PWM_INT. Приклади. Стабілізаційне регулювання. Каскадне регулювання. Регулювання з використанням виконавчих механізмів типу реверсивний двигун. Контрольні запитання до розділу.

Розділи в тематичному каталозі:

Книжкова Банерна Мережа