Історія України

Давня література: з полону стереотипів

Книжка на сайті видавництва
Автор: Людмила Шевченко-Савчинська, Костянтин Балашов
ISBN: 978-1490990354
Мова видання: українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Медієвіст
Сторінок: 92
Оправа: М'яка

"Давня література: з полону стереотипів" - це науково-публіцистичний нарис про неолатиністику, найменш досліджену частину давньої української літератури. Після ознайомлення з текстом читач отримає загальну характеристику явища, яке побутувало на українських землях упродовж XV-XIX століть і охопило значну частину інтелектуальної сфери. Свого часу латиною писали Станіслав Оріховський, Григорій Самборитянин, Бартоломей Зиморович, Григорій Сковорода та десятки інших письменників, мислителів, науковців. 

Автори прагнуть спростувати деякі стереотипні уявлення про ранньомодерний період у розвитку літератури в Україні, наприклад, упередження щодо тотальної сервільності-панегіричності - з одного боку, чи наскрізну перейнятість «обороною православної віри» - з другого. Текст ілюстрований прикладами різножанрових латиномовних творів, нерідко це першодруки з авторським перекладом. В додатку наводяться фрагменти праць, які можуть бути використані як ілюстративний матеріал для підготовки презентацій і текстуальна база.

Datur facultas cuilibet opponendi (передмова)

Цими словами автори латиномовних наукових видань XV–XIX ст. заохочували читачів до дискусії. Ми також закликаємо поміркувати над головними тезами, викладеними в нашій книзі: по-перше, пропоновані твори, незважаючи на свою іншомовність, бачаться нам органічною частиною української літератури, а отже, культури; по-друге, оскільки латиномовна автура належала до ви­со­коосвіченої верстви суспільства, інтелектуальної еліти, чиєму сві­­тогляду раніше приділялося замало уваги, вважаємо дослідження цих літературних надбань вельми корисними для осмислення історії українського духовного розвитку.

Неймовірно, але термін «латиномовна українська література» досі зда­­тний викликати подив навіть у філологів-україністів. Іноді здається, що, вивчаючи в університеті творчість Теофана Прокоповича, не всі здогадувалися, наскільки багато написаного ним – латиною; згадуючи про полономовні «Селянки нові руські» Бартоломея Зиморовича, програми й сьогодні оминають увагою його ла­тиномовний «Потрійний Львів», а чудово перекладені Володимиром Литвиновим та Мирославом Трофимуком твори Станіслава Оріховського, певно, створюють у декого враження, що в ори­­гіналі вони й були написані українською. Насправді ж, імена авторів віт­чизняної новолатинської спадщини знайомі будь-якій людині зі шкільної лави, найяскравіший доказ – Григорій Сковорода.

Таке недобачання – закономірний результат дії поширеного упере­дження, ніби давня література занадто віддалена від нас у часі, отож, не може бути по-справжньому цікавою. Однак не можна любити і розуміти те, чого не знаєш. А для того, щоб знати давню літературу з притаманною їй багатомовністю потрібно, на додачу до давньої української, володіти ще принаймні польською і латиною. До опанування останньої, що й нині (попри вкрай обтяту програму курсу) вивчається всіма гуманітаріями, ми закликаємо тих, у кого росте бажання досліджувати позначені латиномов­ні­стю часи в літературі та історії України. «Haec cogita», як полюбляв підкреслювати важливе у своїх листах український мандрований мислитель.

Розділи в тематичному каталозі:

«Польські студії» № 5: V конкурс ім. Єжи Гєдройця (Часопис «Дух і Літера» № 25)

Книжка на сайті видавництва
Автор: За ред. Олі Гнатюк
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2012
Видавництво: Дух і літера
Серія: Часопис "Дух і Літера"
Сторінок: 280
Оправа: М'яка

 

«Польські студії» № 5 («Дух і Літера» № 25) є збіркою статей, присвячених польській історії та сучасності, а також українсько-польським взаєминам. Авторами статей є молоді українські дослідники, переможці П'ятого конкурсу імені Єжи Ґедройця (2011 р.). 

Видання призначене широкому колу спеціалістів – істориків, культурологів, літературознавців та соціологів.

 

Розділи в тематичному каталозі:

Друга польсько-українська війна 1942-1947 рр. Вид 2-е, доп.

Книжка на сайті видавництва
Автор: Володимир В'ятрович
Назва мовою оригіналу: Друга прльсько-українська війна 1942-1947 рр. Вид 2-е, доп.
ISBN: 978-966-518-600-7
Мова видання: українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Києво-Могилянська академія, видавничий дім
Серія: Історія, архівознавство
Сторінок: 368
Оправа: Тверда

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Книга розповідає про малодосліджену сторінку історії — польсько-українську війну 1942—1947 років. На базі широкого кола архівних документів, зокрема раніше не доступних, автор розглядає причини, перебіг та наслідки довготривалого конфлікту між українцями та поляками на теренах сучасних Західної України та Східної Польщі.

Показано вплив політичних процесів на перебіг військових дій, спроби налагодження співпраці між українцями і поляками під час і після Другої світової війни. Окрему увагу приділено ролі і місцю цієї війни в пам’яті обох народів.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та Польщі. 

 

Розділи в тематичному каталозі:

Theatrum Humanae Vitae

Автор: Наталя Білоус, Лариса Довга, Віталій Михайловський та інші
ISBN: 978-966-2449-15-0
Мова видання: українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Laurus
Сторінок: 624
Оправа: Тверда

Наукові статті, що увійшли до збірника на пошану знаного українського історика, професора Національного університету «Києво-Могилянська академія» Наталі Яковенко, за тематикою значною мірою наближаються до її власних наукових зацікавлень. У першому розділі книги також уміщено матеріали, що розкривають значення праць Ювілярки у сучасній історіографії та розповідають про важливі моменти і періоди її життєвого шляху. Опублікований повний список праць Наталі Яковенко — від перших статей до книг та інтерв’ю — дає уявлення про широту інтересів, популярність і запотребуваність доробку Авторки в Україні і далеко за її межами.

 

Розділи в тематичному каталозі:

Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ — початку ХVІІІ століття

Книжка на сайті видавництва
Автор: Наталя Яковенко
ISBN: 978-966-2449-20-4
Мова видання: українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Laurus
Серія: Золоті ворота
Сторінок: 472
Оправа: Тверда

До нової книжки чільного українського історика, професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко ввійшли вибрані статті про формування ідентичностей, особливості світосприйняття, концепції «правильної» влади і шляхетського обов’язку в ранньомодерній Україні.

Розділи в тематичному каталозі:

Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844–1939)

Книжка на сайті видавництва
Автор: Бєлоус І. О.
ISBN: 978-617-607-205-8
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Серія: історія
Сторінок: 100
Оправа: М'яка

У виданні відображено життєвий і творчий шлях видатних математиків Львівської політехніки (1844–1939) та їхній науковий доробок, внесок у світову скарбницю науки.
Бібліографічний покажчик основних праць вчених-математиків укладено за результатами проведеного автором дослідження колекції їхніх праць у фонді книгозбірні Львівської політехніки.
Для наукових працівників, студентів, істориків науки.

Зміст

Передмова.

Наукова спадщина видатних вчених-математиків Львівської політехніки.
Казимир Бартель. Луціан Беттхер. Плацид Дзівінський. Лаврентій Жмурко. Владислав Войцех Зайончковський. Станіслав Кемпінський. Мечислав Лазарський. Гнат Лємох. Антоні Ломніцький. Кароль Машковський. Володимир Стожек.

Список скорочень.

Розділи в тематичному каталозі:

Історія української культури

Книжка на сайті видавництва
Автор: Хома І. Я., Сова А. О., Мина Ж. В.; за ред І. Я. Хоми
ISBN: 978-617-607-235-5
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2012
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Серія: історія
Сторінок: 356
Оправа: М'яка

Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянено найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації.
Для студентів негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться історією української культури.

Розділи в тематичному каталозі:

Руський театр Товариства “Просвіта” в Ужгороді

Книжка на сайті видавництва
Автор: Андрійцьо В. М.
ISBN: 978-966-176-042-3
Мова видання: українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Ґражда
Сторінок: 232
Оправа: Тверда

 

У монографії досліджено процес становлення та творчий шлях першого українського професіонального театру на Закарпатті – Руського театру Товариства «Просвіта» в Ужгороді (1921-1929) у його різноманітних формах і засобах функціонування. На основі джерельних матеріалів та документів розкрито основні тенденції й особливості культурологічного процесу регіону в контексті історичної епохи.

Видання розраховано на мистецтвознавців, культурологів, студентів і учнів мистецьких навчальних закладів та інших гуманітарних вузів, а також усіх, хто цікавиться історією українського театру та культури.

 

Розділи в тематичному каталозі:

Історія України: Народження модерної нації

Книжка на сайті видавництва
Автор: Сергій Єкельчик
ISBN: 978-966-2449-18-1
Мова видання: українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Laurus
Сторінок: 376
Оправа: Тверда

Книжка Сергія Єкельчика показує, що сучасна українська багатонаціональна держава зобов'язана своїм існуванням українському національному проекту, тобто свідомим спробам сформувати сучасну українську націю і створити для неї національну батьківщину.

Сергій Єкельчик - доктор історії, викладає історію і культуру радянського періоду в Університеті Вікторії (Канада). Автор книжок про сталінський канон української культури та українофілів в Російській імперії кінця XIX ст., а також книжки з історії України, що вийшла у видавництві Оксфордського університету і була перекладена чотирма мовами. 

 

 

Розділи в тематичному каталозі:

Киевская Русь и Малороссия в ХІХ веке

Книжка на сайті видавництва
Автор: Олексій Толочко
ISBN: 978-966-2449-41-9
Мова видання: російська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Laurus
Серія: Золоті ворота
Сторінок: 256
Оправа: Тверда

Свое нынешнее место «Киевская Русь» заняла в структуре украинской истории довольно поздно. С тех пор «спор о киевском наследии» кажется едва ли не главной темой для украинской историографии. Важно, однако, помнить, что история украинцев возникала и утверждалась как отдельная дисциплина без опоры на «Киевскую Русь». Длительное время она обходилась без «Руси», вполне удовлетворительно решая свои задачи: формирование идентичности, воспитание патриотизма, придание прошлому осмысленности.

Алексей Толочко — член-корреспондент Академии наук, д. ист. н., работает в Институте истории НАНУ, автор многих книг, преподавал в Гарварде, стажировался в парижском Доме наук о человеке и прочая, и прочая. Он представляется нам «набоковым» украинской историографии. Его книга — образец элегантного, остроумного и живого исторического письма. Известен критическими взглядами и недоверием к историческим источникам. «Рождение Малороссии из духа путешествий» и «бои за киево-русскую историю» — два лейтмотива новой книги автора, которая открывает серию «Золотые ворота».

Розділи в тематичному каталозі:

Національне питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: історичні нариси

Книжка на сайті видавництва
Автор: О.Г. Аркуша, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський, Т.В. Вронська, В.І. Головченко, Г.Г. Єфіменко, В.О. Котигоренко, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко, О.М. Майборода, І.Г. Патер, Р.Я. Пиріг, О.С. Рубльов, В.П. Щетніков, І.Я. Щупак. Л.Д. Якубова
ISBN: 978-966-521-617-9
Мова видання: укр
Рік випуску: 2012
Видавництво: Ніка-Центр
Сторінок: 592
Оправа: Тверда

В колективній монографії українських дослідників підсумований історичний досвід України щодо осмислення й утілення власних етнополітичних прагнень. Віхи становлення української ідеї, консолідації навколо неї української політичної нації та визволення державотворчої енергії українського народу розглядаються на тлі драматичних подій політичної історії ХХ - початку XXI ст. Авторський колектив простежує зміни політичних і державних доктрин у розв'язанні національного питання, становища та міри впливу на них українців і решти етносів України. Проблема становлення політичної платформи українства як державної нації та етнічних меншин як вагомих гравців сучасного політичного простору досліджена на тлі історично змінюваних декорацій: у різних державах (Російській та Австро-Угорській імперіях, УНР, Українській Державі, ЗУНР та УСРР, ІІ Речі Посполитій і Румунському королівстві, ЧСР та УРСР, незалежній Україні), соціально-економічних і політичних системах.

Призначена для науковців.

 

Розділи в тематичному каталозі:

Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених-концептуалістів

Книжка на сайті видавництва
Автор: Ігор Гирич
ISBN: 978-966-10-2728-1
Мова видання: українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: Навчальна книга – Богдан
Серія: Вища школа
Сторінок: 488
Оправа: М'яка

Книга розповідає про суспільно-політичні погляди на українське суспільство, видатних істориків та мислителів національного життя кінця ХІХ – другої половини ХХ ст.: В. Антоновича, О. Кониського, С. Єфремова, А. Жука, В. Вернадського, О. Левицького, М. Брайчевського та Я. Дашкевича. Простежено взаємозв’язок між ідейними переконаннями цих діячів й напрямом їх громадської діяльності та історіографічних оцінок. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів та всіх, хто цікавиться історією.

Розділи в тематичному каталозі:

Gleichschaltung. Authoritarian Consolidation in Ukraine, 2010-2012

Книжка на сайті видавництва
Автор: Микола Рябчук
ISBN: 978-617-684-001-5
Мова видання: англ.
Рік випуску: 2012
Видавництво: К.І.С.
Серія: Сучасність
Сторінок: 192
Оправа: М'яка

Книжка є своєрідною хронікою політичних подій в Україні за останні два роки, окреслених автором як «авторитарна консолідація». В її основі – аналітичні статті, опубліковані Миколою Рябчуком в англомовних виданнях. Поєднання аналітичної проникливості з майстерним публіцистичним стилем робить книжку цікавою як для фахівців, так і для ширшої публіки, зацікавленої політичними процесами в реґіоні.

"Гортати" книжку:

Open publication - Free publishing - More essays

Розділи в тематичному каталозі:

Київ. Туристична карта

Автор: Автор ідеї - Олександр Лашко
Назва мовою оригіналу: Київ. Туристична карта
ISBN: 978-966-2382-18-1
Мова видання: Українська
Рік випуску: 2012
Видавництво: ВМК "Ортелій"
Сторінок: 2
Оправа: М'яка

Столиці України – 1530 років

Київ – місто, де зародилася українська державність. Тут вперше з’явилася християнська віра й звідси поширилась на всі Давньоруські землі.

Місто на семи пагорбах, Єрусалим на Дніпрі – все це про Київ. Величезний, безцінний історико-культурний спадок по праву робить Київ справжньою духовною скарбницею України.  

Туристична карта «Київ» – зручний путівник по місту.

На лицевій стороні видання – детальна карта міста з схемою метрополітену, позначенням архітектурно-історичних пам’яток та інших цікавих туристичних об’єктів.

На звороті карти – перелік вулиць міста; розповідь про Київ – про його минуле і сьогодення; історичний огляд пам’яток архітектури, духовних святинь та інших туристично-привабливих об’єктів, доповнений світлинами.

Туристична карта «Київ» стане у нагоді широкому колу користувачів.

Розділи в тематичному каталозі:

Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини

Книжка на сайті видавництва
Автор: Петро Тима, Ізабелла Хруслінська
ISBN: 978-966-378-217-1
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2011
Видавництво: Дух і літера
Серія: Юдаїка
Сторінок: 328
Оправа: М'яка

Читачеві пропонується збірник інтерв’ю, що записані впродовж останніх років, аби показати учасників історичних подій нашого часу. Серед них науковці, публіцисти, дисиденти і громадські діячі. Вони представляють свої бачення історії українсько-єврейських стосунків, формулюють актуальні питання сьогодення. Автори не оминають «гарячі точки» взаємин, найбільш болючі для українців та євреїв. Зазначені у книзі факти, а також досвід знаходження порозуміння українських та єврейських лідерів в останні десятиліття, на думку авторів, варті всебічного висвітлення.

Розділи в тематичному каталозі:

Книжкова Банерна Мережа